3. KURSUSE KEVADSEMESTRI ERIALAPROJEKTI HINDAMINE

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 3. kursusel oli kevadsemestri arhitektuurse projekteerimise teemaks Soojuse katedraal – Tootsi briketivabriku rekonstrueerimine ja uus osa.

Kogu kevadsemestri kestnud kursusetöö eesmärgiks oli õppida looma kontseptuaalselt ja ruumiliselt selget arhitektuuri ning selle kaudu väärtustama ajaloolist ja tugeva iseloomuga ümbruskonda. Teema suunas mõtlema arhitektuuri füüsilisele ja emotsionaalsele mõjule. Kursusel oli keelatud mõtlematult taasluua seniseid käibearusaamu ruumist. Kogu protsessi käigus oli vaja tõsiselt mõtestada arhitekti rolli ja vastutust tuleviku kujundamisel.

Ruumiprogramm:

Briketivabriku rekonstrueerimine + uus osa 3500m2

(Vabriku võis osaliselt lammutada, kui see annab uue kvaliteedi; vähemalt 60% pidi säilima. Uus osa peab moodustama vabrikuhoonega ühtse terviku.)

1/3 muuseum ja sellega seotud kasutused

(toitlustus, pood, väike seminariruum, suur saal, ajutised üritused, nn black-box’i valmidus, majutus, residentuurid)

1/3 soojuse temaatikaga seotud kasutused (saunad, spa, rekreatsioon, temaatilised rendipinnad, ruumid võivad olla muuseumiga ristkasutatavad)

1/3 kohalik ettevõtlus (väiketööstus)

Kursust juhendasid arhitektid Siiri Vallner ja Indrek Peil.

Share with friends:

Posted by Solveig Jahnke
Updated