EKA ARHITEKTUURITEADUSKOND ARVAMUSFESTIVALIL

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond ja Eesti Arhitektide Liit korraldasid 15. augustil 2014 Paide Arvamusfestivali LINNARUUMI LAVAL linnaplaneerimise ja arhitektuuriteemalisi arutelusid.

Hommik algas Eesti Arhitektuurikeskuse arhitektuuri huvikooli tunniga, kus juhendajad Kadri Klementi, Katrin Koov ja Kaire Nõmm koos lastega arutasid mis on ruum ja kuidas erinevatest ruumidest saab kokku elukeskkond, milline on hea ruum. Katsetati, kuidas mõõta ruumi. Prooviti järgi lihtsaid konstruktsiooni põhimõtteid. Uuriti, kuidas käituvad erinevad materjalid ning meisterdati 1:1 varjualune.

Vestlusringide esimene teema küsis „Kes ja kuidas kujundavad meid ümbritsevat ruumi?“. Kõneaineks arhitektuuri ja linnaehitusega seotud tervikpildi haldamine, planeeringute erinevate ministeeriumide vahel jagamine, ametliku asjaajamise suunad projekteerimisprotsessis, elukeskkonna protsesside juura- ja võimupõhiseks muutumine, Riigi Kinnisvara roll jms.

Modereeris Sirbi ja Müürilehe arhitektuuri- ja linnaruumitoimetaja, EKA arhitektuuriteaduskonna teadustöö juht Veronika Valk. Arutelus osalesid majandusteadlane ja LHV panga majandusekspert Heido Vitsur, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan Toomas Tammis ning Riigikinnisvara AS juhatuse esimees Jaak Saarniit.

Teine arutelu, „Kahanevad linnad ja väljasurevad linnakeskused“, käsitles Eesti linnade kiiret kahanemist, selle protsessi tagajärgi ja lahendusi: Kas selleks, et linnad suudaksid end edukalt majandada ja olla konkurentsivõimelised, tuleb hakata linnu kokku tõmbama ning ajaloolistesse linnasüdametesse koondama? Teatud alade teadlik ja kavandatud hülgamine? Uute avaliku sektori poolt ehitatavate hoonete lubamine ainult määratud linnatuumik-alale? Mida teha tühjenevate paneelmajade piirkondadega väikelinnades? Mis on kahanemise positiivsed küljed? Kas ja kuidas ruumilised otsused mõjutavad majandust, demograafiat, sotsiaalset sidusust? Kas ja kuidas saab poliitika sekkuda rahvastikudünaamikasse?

Arutelu modereeris arhitekt ja EKA arhitektuuriteaduskonna professor Andres Ojari. Arutelus osalesid Tartu Ülikooli inimgeograafia professor Rein Ahas, linnaplaneerija ja Telliskivi Seltsi juhatuse liige Toomas Paaver, Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov, siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Andres Levald.

Kolmas aruteluring esitas väga päevakajalise teema – „Riigiarhitektiga või ilma“. Arutelu juhis Eesti Arhitektide Liidu esimees Indrek Allmann, osalesid riigikogu liige Mart Meri, arhitekt ja EKA arhitektuuriteaduskonna professor Andres Alver ning Kultuuriministeeriumi arhitektuurinõunik ja Tallinna linnavolikogu liige Yoko Alender.

Arvamusfestivali LINNARUUMI LAVA korraldati koos Tallinn Bicycle Week’ga, toetas Eesti Kultuurkapital.

Share with friends:

Posted by Solveig Jahnke
Updated