III KURSUSE ERIALAPROJEKTI HINDAMINE (SUUREMASTAABILINE AVALIK HOONE)

2013/2014 kursuseprojekt on traditsiooniliselt suuremastaabiline avaliku funktsiooniga hoone projekteerimine ning nagu ka eelmisel aastal, oli ka seekord valitud ülesandeks EKA uus hoone – tüpoloogia, mis peaks üliõpilastele eriti südamelähedane olema. Seekordne krundivalik – Suva sukavabriku hoonekompleks – ühtib reaalselt EKA uueks asupaigaks valitud kohaga. Üliõpilastel oli lubatud suhestuda kogu olemasolevasse hoonekehandisse vabalt – säilitada tuli vaid Eugen Habermanni poolt projekteeritud muinsuskaitsealune nurgamaja, ülejäänud osade lammutamine või säilitamine oli üliõpilaste endi otsustada. Samuti tuli arvestada Põhja pst.
võimaliku rekonstrueerimisega, mis tekitas hoone lõunaküljele mõtestamist vajava lisaruumi, kuhu oli lubatud põhjendatud kaalutluse korral projekteeritava hoonega laieneda.

Kursust juhendasid arhitektid Maarja Kask, Karli Luik ja Ralf Lõoke arhitektuuribüroost Salto.

Share with friends:

Posted by Solveig Jahnke
Updated