NÄITUS “UUS VANA LINN – HÜBRIIDSE UUSHOONESTUSEGA KVARTALID NARVA VANALINNAS”

Narva Kolledžis saab suve lõpuni näha 2014.-2015. õppeaasta 3. kursuse arhitektuuritudengite eriala projektitööde näitust “UUS VANA LINN – Hübriidse uushoonestusega kvartalid Narva vanalinnas: raamatukogu, linnavalitsus, vabalava, äripinnad, korterid, parkimine, väljakud, pargialad.”

Näitusel on väljas kursuse läbinud tudengite tööd: Mari Möldre, Marianna Zvereva, Johannes Madis Aasmäe, Kersti Nigols, Margus Tammik, Liis Juuse, Arvi Anderson.

Kursust juhendasid Margus Maiste, Tarmo Teedumäe ja Katrin Koov.

Läbi aasta kestnud kursuseprojektis tegeleti üldteemana suuremastaabilise avaliku hoone projektiga. See on arhitektuuritudengitele esmane kokkupuude mahuka ja keerulise ruumiprogrammiga, kus tuleb lahendada nii hoonete sisemine logistika kui ka seosed ümbritseva linnaruumiga.

Asukohaks valiti keerulise ajalooga Narva vanalinn. Projekti lisaeesmärk oli vanalinna konteksti väärtustavate muudatuste esilekutsumine. Pool kursusest sai ülesandeks linnavalitsuse ja teine pool raamatukogu lahendamise. Uus linnavalitsus hakkab paiknema vana raekoja taga, tulevase Stockholmi platsi ääres ning raamatukogu raekojast ida pool.

Juhendajad lisandasid lähteülesandes mõlema asukoha ruumiprogrammi ka interdistsiplinaarsed teatriruumid (vabalava), korterid, äripinnad ja parkimise. Projektiga integreeritud maastikuarhitektuuri osas töötati välja väliruumi kontseptsioon, mis arvestaks nii hoone arhitektuuri kui ka ümbritseva linnaruumi ja selle kasutajatega. Töösse olid kaasatud teiste erialade spetsialistid: eraldi ülesannetena käsitleti energiatõhususe teemat, tuleohutusnõudeid, konstruktiivset lahendust ja tehnosüsteeme. Arvestada tuli normatiivsete nõuetega ja integreerida tehnilised eriosad.

Näituse kuraator on Mari Möldre. Täname Arhitektuurikeskust ja Viru Keskust. Samuti aitäh näituse majutamise eest Narva Kolledžile.

Share with friends:

Posted by Solveig Jahnke
Updated