VÄIKEOBJEKTID LÕUNA-EESTI POSTITEEL

IV kursuse arhitektuuritudengid tutvustasid 27. novembril Maanteemuuseumis toimunud Postitee arenguseminaril oma ideid, kuidas vana Postitee kultuurilist väärtust veelgi tõsta ja tähtsustada läbi kohalikku konteksti suhestuvate väikeobjektide.
Kursust juhendasid Martin Melioranski ja Paco Ulman.

Share with friends:

Posted by Solveig Jahnke
Updated