Kunst ja disain

Kunst peab ühiskonnas täisväärtuslikult toimiseks olema mõtestatud ja tõlgendatud, seotud oma loomiskontekstiga. Võimalust selliseks kunsti uurimiseks pakub doktoriõpe.

Kunsti ja disaini doktoriõpe tähendab praegu kogu maailmas esiletõusvat loomeuurimust (artistic research, practice-based research), kus kunstnik või disainer loob uudse teose ning  mõtestab seda tekstiliselt.

Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on neli aastat. Õpe keskendub ümber avalikult kaitstava doktoritöö ja seda toetavad üldõpe, erialaõpe ja valikained. Doktoranti suunab tema juhendaja, sageli on teine juhendaja kas naabererialalt või väljaspoolt Eesti Kunstiakadeemiat.

CONTACT

Krista Kodres

Head of the Doctoral School
E-mail: krista.kodres@artun.ee
Meetings by appointment

Elika Kiilo-Kulpsoo

Coordinator of Doctoral Studies
E-mail: elika.kiilo@artun.ee

Mobile: 53 068 909
Estonia pst 7, room 535

Meetings by appointment

Liina Unt 

Head of Art and Design PhD curriculum
E-mail: liina.unt@artun.ee