Kunst ja disain

Carla Castiajo loomeuurimuslik doktoritöö “Purity or Promiscuity?”, 2016

Kunst peab ühiskonnas täisväärtuslikult toimiseks olema mõtestatud ja tõlgendatud, seotud oma loomiskontekstiga. Võimalust selliseks kunsti uurimiseks pakub doktoriõpe.

Kunsti ja disaini doktoriõpe tähendab praegu kogu maailmas esiletõusvat loomeuurimust (practice-based research), kus kunstnik või disainer loob uudse teose ning mõtestab seda tekstiliselt.

Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on neli aastat. Õpe keskendub ümber avalikult kaitstava doktoritöö ja seda toetavad üldõpe, erialaõpe ja valikained. Doktoranti suunab tema juhendaja, sageli on teine juhendaja kas naabererialalt või väljaspoolt Eesti Kunstiakadeemiat.

Uudised ja sündmused

teate juurde-RaitRosin

Rait Rosina doktoritöö kaitsmine

13. detsembril 2021. a kaitseb Eesti Kunstiakadeemia kunsti ja disaini eriala doktorant Rait Rosin doktoritööd „Sotsiaalne kunst kui ühiskondlike normide kasvulava: kunstnike ja kunstipubliku vastastikused ootused Eesti väikelinnades“ (“Social Art as the Source for Changing Social Norms-Artists and Artviewers Waitings in Estonian Small Towns”). Avalik kaitsmine toimub algusega kell 10.00 ...
G.Koppel_pilt_foto_Luk_Monsaert

Greta Koppeli doktoritöö kaitsmine

10. detsembril 2021. aastal algusega kell 15.00 kaitseb Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorant Greta Koppel doktoritööd „Hüvasti, konossöörlus? Kunstiteos kui kunstiajaloolise uurimise kese“ („Farewell to Connoisseurship? Work of Art in Focus of Art Historical Research“). Avalikku kaitsmist saab jälgida Zoomi vahendusel. Doktoritöö juhendaja: prof ...
sdr

„Teadus 3 minutiga“ EKA eelvoor

Läheneb Teaduste Akadeemia korraldatav ülikoolidevaheline konkurss „Teadus 3 minutiga“. Konkursi eesmärk on oma teadustöö kommunikeerimine ja populariseerimine kolmeminutilise loengu formaadis. Ülesanne on tutvustada oma teadustööd, andes piisavalt aimu nii teemast, lähenemisest/meetodist kui ühiskonnale toodavast kasust. Kaasnevad teemakohased koolitused ja rohke edasiviiv tagasiside. ...
TonuTunnel.com_EKA_20180914__8506081-e1579260756686-1440x600

GSCSA course “Time in art and art historiography”

Lecturer: Dan Karlholm, Professor of Art History, Department of Culture and Education, Södertörn University, Sweden Dates: 22.–25. November 2021, 16.00-19.00 Level: PhD students Please register  HERE Registration deadline November 10 Abstract This graduate course centers around the notions of time and temporality, which were always implicit in a historical discipline like art history, ...
Maarit ja Mika-bw

EKA doktorikooli külalisprofessoriteks on Maarit Mäkelä ja Mika Elo

EKA doktorikool jätkab 2019. aastal alustatud külalisprofessori programmiga. Doktorikooli külalisprofessoriteks kutsutakse oma valdkonna silmapaistvad teadlased või loovuurijad, kes keskenduvad ühe õppekava doktorantide juhendamisele ja neile tagasiside andmisele. Pärast Rolf Hughes’i (2019–2020) ja Danielle Wilde’i (2020–2021) valiti käesoleva õppeaasta külalisprofessoriteks Maarit Mäkelä ...
Carousel

Töötuba “Local Stories and Visual Narratives”

15.-17. septembril EKAs toimuv rahvusvaheline doktorikooli töötuba “Local Stories and Visual Narratives” keskendub kohalike lugude kasutamisele linnauuringutes, huvitavate kohtade külastustele, analüüsile ja aruteludele Tallinna näitel. Osalejad mõtestavad kohalike lugude seoseid ühiskonna ja ruumi ajalooliste, semantiliste ning arhetüüpsete teemadega. Töötoa “Local Stories and Visual ...
Carousel

Mark Gottdieneri avalik loeng “Postmodern Semiotics”

15. septembril toimub doktorikooli töötoa “Local Stories and Visual Narratives” raames Mark Gottdieneri avalik loeng “Postmodern semiotics”.  Loeng toimub 15.09 kl 18–20 Zoomi vahendusel. Loengut on võimalik jälgida kohapeal aulas (A101). Mark Gottdiener (s 1943) on pikaajaline tunnustatud sotsioloogiaprofessor Buffalo ülikoolis. Teda peetakse üheks kõige olulisemaks linnasotsioloogia ...
rakendus

TÄHTAEG 14.09! EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss ootab osalejaid!

EKA teadus- ja arendusosakond koos Tallinna Strateegiakeskusega korraldab igal aastal rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi, mille eesmärk on motiveerida ülikooli liikmeid senisest enam rakendama oma õppe- ja teadustöö tulemusi ettevõtlus-, avalikus ja mittetulundussektoris ning teavitada üldsust ülikooli oskusteabe rakendamisest majandustegevuses ja ühiskonnas. Parima töö ...

Lisainfo

Liina Unt

Doktoriõppekava Kunst ja disain juht
E-mail: liina.unt@artun.ee
Kohtumised kokkuleppel

Anu Allas

Doktorikooli juht
E-mail: anu.allas@artun.ee
Kohtumised kokkuleppel

Irene Hütsi

Doktorikooli koordinaator
E-mail: irene.hutsi@artun.ee

Mobiil: (+372) 53 068 909
Põhja pst 7, ruum D206
Kohtumised kokkuleppel