Muinsuskaitse ja konserveerimine

Pärandi väärtustamine, hoidmine ja kaitsmine EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise, hoidmise ja kaitsmisega.

Arhitektuuri- ja kunstimälestiste uurimine ja konserveerimine Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga. Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas õpivad inimesed, kes soovivad teha ära midagi praktilist, silmaga nähtavat ja käega katsutavat, ning selle kaudu maailma paremaks muuta.


 

Vaata ka Ackermann’i projektile pühendatud kodulehekülge www.ackermann.ee

Video: Christian Ackermanni näitust Niguliste muuseumis tutvustavad prof Hilkka Hiiop ning tudengid Mia Maria Rohumaa ja Jüri-Martin Lepp

Eriala

Kultuuripärand on vajalik ühiskonna kestmiseks ja arenguks. Muinsuskaitse eesmärgiks on selle pärandi hoidmine, väärtustamine ja tulevikku kandmine. Kui varem käsitleti pärandina vaid materiaalseid objekte, siis tänapäeval vaadeldakse seda inimkultuuri ja looduskeskkonna lõimunud tervikuna. Mälukandjana on ajaloolised esemed ja hooned meie ümber omandanud nii emotsionaalse kui funktsionaalse tähenduse.  

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise ja kaitsmisega. Olgu selleks siis ajalooliste hoonete, maastike, kunsti- või tarbeesemete, aga ka nendesse kätketud mälu ja mälestuste säilitamine. Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga.Erialaõpe lähtub kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest. 

Õppe eesmärgiks on anda tudengitele erialaseid teadmisi ja oskusi ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis aitavad teadvustada loodus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid. EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Osakonna õppejõud on oma ala tunnustatud ja kõrgelt hinnatud spetsialistid.

Õppekava

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava on avatud muutustele ja arengutele kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofias ning muinsuskaitse ja restaureerimise teoorias ja praktikas, lähtudes säästva arengu põhimõtetest. Tegemist on paljuski interdistsiplinaarse alaga, mis hõlmab baasteadmisi nii filosoofiast, kunsti- ja arhitektuuriajaloost kui restaureerimise ja konserveerimisega seotud spetsiifilistest valdkondadest, sh konserveerimisteooria, keemia, ehitusfüüsika, materjali- ja inseneriteadused jpm. Akadeemilise auditoorse tööl kõrval on olulised ka mitmesugused praktikad ja õppesõidud Eestis ning välismaal. Magistriõppes on erialal võimalik spetsialiseeruda muinsuskaitse ja konserveerimise, arhitektuuri konserveerimise või museoloogia õppesuunale.

Eesti Kunstiakadeemial on õigus anda  konserveerimise eriala bakalaureuse õppekava läbinuile kutseid arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 ning konservaator, tase 6 esmane kutse.

Kellena saab töötada?

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala lõpetajad töötavad konservaatoritena muuseumides ja konserveerimistöökodades, Muinsuskaitseametis, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas, ministeeriumites ja arhitektuuribüroodes või iseseisvate ettevõtjatena muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas, ajaloolistel ehitistel uurimistööde teostajatena, muinsuskaitse eritingimuste koostajatena, konserveerimis- ja restaureerimistööde järelevalve läbiviijatena ning erialaõppejõududena.

Uudised ja sündmused

Andrus Kasemaa

Töötoa “Hüljatud maastikud. Tark lammutus” tulemuste esitlus

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse, arhitektuuri ja sisearhitektuuri ning Tallinna Tehnikaülikooli insenerieriala tudengid teevad taas koostööd “Hüljatud maastike” töötoas. Tänavune teema „Tark lammutus“ toetab Life IP BuildEst WP5 ringmajanduse projekti eesmärke. Töötoa tulemuste esitlus toimub 21. jaanuaril kell 15:00 EKA 4. korruse aatriumis ja EKA TVs. Töötuba keskendub Põlvamaal Peril ...
DSC03047 (1280x947)

Visuaalkultuuri ja selle säilitamisega tegelevad magistrandid üle Eesti pidasid taas ühisseminari

10.–11. jaanuaril 2022 toimus juba teist korda ülikoolidevaheline interdistsiplinaarne kunstiajalugu, visuaalkultuuri, selle kureerimist, konserveerimist, musealiseerimist ja arhiveerimist uurivate magistrantide “sõpruskohtumine”, eesmärgiga anda ettekujutus üksteise õppekavadest ja koostöövõimalustest. Nagu eelmine kord (2019. a sügisel), kohtuti ka tänavu Purdi mõisas. Täname sealset lahket ...
mukola pakk

EKA-s alustavad tööd kaks uut uurimiskeskust

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) senat kinnitas kahe eraldiseisva uurimiskekskuse - Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus (PAKK) ja Muinsuskaitse ja konserveerimise labori (MUKOLA) - loomise. Kokku loodi mullu EKA-sse kolm uurimiskeskust, mida ühendab tegelemine keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku arengu teemadega läbi disaini, arhitektuuri ja pärandikaitse. Viimasel kohtumisel kinnitas EKA senat ...
KTU_kaas_30_3_4

Ilmus ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi uus number

Erinumbrisse on koondatud artiklid, mis lahkavad kultuuripärandi eri tahke. Esimese ploki moodustavad artiklid, mis tegelevad (hilis)nõukogudeaegse keerulise pärandiga, mille laiem aktsepteerimine väärtusliku või säilitamisväärsena ei ole sugugi iseenesestmõistetav. Nii keskenduvad Raili Nugin ja Tarmo Pikner kolhoosikeskuste, Anni Martin, Katrin Aava ja Esta Kaal monumentide ning Hilkka ...
Merike-Liiva

EKA tudengite teadustööd taas võidukad riiklikul konkursil

Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja 2021. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi preemiasaajad, nende seas on mitmeid Eesti Kunstiakadeemia tudengite uurimistöid. Muuhulgas pälvis I preemia arsti- ja terviseteaduste valdkonnas Merike Liiva teadustöö! Palju õnne! Arsti- ja terviseteaduste valdkonnas saab rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes I preemia ...
Hilkka ja Tiina-Mall

Ackermanni projekt sai Toomkoguduse teenetemärgi

Uurimisprojekti "Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas" põhitäitjad  Hilkka Hiiop ja  Tiina-Mall Kreem võtsid kolmandal advendipühal uhkuse ja tänulikkusega vastu EELK Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse teenetemärgid Christian Ackermanni uurimise ning Eesti kiriku- ja kultuurielu edendamise eest. Teenetemärgid andis üle Toomkoguduse juhatuse esimees Riivo ...
UNESCO

Eesti Kunstiakadeemia saab UNESCO õppetooli

UNESCO peadirektor Audrey Azoulay ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm allkirjastasid 24.novembril koostööleppe EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juures UNESCO pärandiuuringute õppetooli loomiseks. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnast on veerandsaja aasta jooksul kujunenud oluline valdkondlik kompetentsikeskus, kus töö nii kultuuripärandi säilitamise, ...
Valga Priimetsa kool

Seminar “Quo vadis, pärand?”

26. novembril algusega kell 11:00 toimub Muinsuskaitseameti, Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli maastiku ja kultuuri keskuse ning ICOMOS Eesti koostöös veebiseminar “Quo vadis, pärand?”. Tänavune seminar keskendub keskkonnasäästlikkusele pärandihoius. Kõige keskkonnasäästlikum maja on see, mis on juba kord ehitatud, on öelnud Carl ...
  • Õpingud ERKIs on olnud minu elu üks kõige helgem aga ka õpetlikum periood. Lisaks erialale sain ma sellest koolist sõbrad kogu eluks. Oma kursusekaaslastega suhtlen vaat et igapäevaselt... kuigi meie lõpetamisest on möödas 25 aastat. Elukaaslased vahetuvad, lapsed on juba suured aga meie suhtleme omavahel endiselt nii, nagu oleks aeg meie jaoks seisma jäänud. Me oleme üksteise jaoks jäänud samasuguseks nagu kooli lõpetades. Kool andis meile võimaluse/ pani kohustuse end arendada. Huvi arhitektuuri vastu ja soov lahendada ülesandeid paremini kui õpingukaaslane (konkurents on edasiviiv jõud) andsid meile hea stardipositsiooni elus. Suur osa meist töötab oma õpitud erialal, seda eelkõige tänu heale haridusele ja toredale õpikeskkonnale. Need mõned read on omamoodi emotsionaalne purse... nö puusalt
    Tiina Tuulik