Digiteek

Rataskaevu 7/Dunkri 8 säilinud maalingufragmendid peale konserveerimist, kus on näha kõik kihid. Foto: Martin Siplane (maalingute konserveerimistööde aruanne, 2022)

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse digiteek on andmebaas, mis koondab kokku muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnaga seotud informatsiooni: konserveerimistööde aruanded, tudengite lõputööd, tuntud erialaspetsialistide intervjuud, olulisemad õppematerjalid ning tegevusi kajastavad fotomaterjalid.