Dokumendid

 

Rahvusvahelised hartad ja konventsioonid ICOMOS

(International Council on Monuments and Sites)

Euroopa Nõukogu

UNESCO

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

RAHVUSVAHELISED KONSERVEERIMIS- JA PÄRANDIKESKUSED

ICCROM

(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)

The Getty Conservation Institute

IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works)

ICON (Institute of Conservation)

ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro), kuni 2008 ICR (Istituto Centrale per il restauro)

UNESCO maailmapärandi keskus

EESTI KONSERVEERIMISKESKUSED

MUINSUSKAITSE JA RESTAUREERIMISALANE KIRJANDUS