Sisseastumine

Keda ootame?

Ootame eelneva kunstikogemusega (kunstiringid, kunstikoolid, ettevalmistuskursused jne.) laialdase kultuurihuviga, kitsamalt teatri ja filmihuvilisi noori, kes on omandanud gümnaasiumihariduse ning kellel lisaks emakeelele on omandatud võõrkeelena inglise keel.

Kandidaadilt oodatakse arutlusoskust, intelligentsust, loomingulisust. Samuti eelnevat praktilist kunstiga tegelemist, sealhulgas maalimine ja joonistamine. Teretulnud on kodus valmistatud maketid, mudelid ja kavandid. Tugevalt soovitav on omada eelnevat kunstikogemust kunstiringides, kunstikoolis, ettevalmistuskursustel, vm.

Kandidaadilt eeldame:

1. intelligentset arutlusvõimet eriala puudutavatel teemadel

2. portfooliot, mis lisaks joonistustele ja maalidele sisaldaks erialaseid katsetusi

Ajakava

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Eksamiülesanne 1: Essee. Sisseastumise avalduse juurde SAISis lisada kõigil essee, ca 1200-1500 sõna. Teemad: Kunstiteos, mis on mõjutanud mu elu / Kelleks tahan siin koolis saada ja miks?

Sisseastumise avalduse juurde lisada ka digitaalne portfoolio/link sellele. Portfoolios peab sisalduma 10 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja/või visandiplokk.

Eksamiülesanne 2: pildirida 01.07.2020 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Kaasa võtta telefon või fotokaamera (piltide väljaprintimise võimalusega)

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru.

Eksamiülesanne 3: kavand  02.07.2020 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Kaasa võtta liim, käärid, vatman/joonistuspaber A4 formaadis, värvilised paberid, tekstiiliribad jne.

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru.

Eksamiülesanne 4: kohaspetsiifiline installatsioon 03.07.2020 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

 

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Eksamitöid ei ole lubatud Põhja pst 7 hoonest ära viia enne 10. juulit 2020.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

2020. aastal Stsenograafia MA õppekavale vastuvõttu ei toimu.

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Konkursipall koosneb 1 hindest 10 punkti süsteemis.

Üldinfo magistrisse sisseastujatele https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee