Sisseastumine

Keda ootame?

Ootame eelneva kunstikogemusega (kunstiringid, kunstikoolid, ettevalmistuskursused jne.) laialdase kultuurihuviga, kitsamalt teatri ja filmihuvilisi noori, kes on omandanud gümnaasiumihariduse ning kellel lisaks emakeelele on omandatud võõrkeelena inglise keel.

Kandidaadilt oodatakse arutlusoskust, intelligentsust, loomingulisust. Samuti eelnevat praktilist kunstiga tegelemist, sealhulgas maalimine ja joonistamine. Teretulnud on kodus valmistatud maketid, mudelid ja kavandid. Tugevalt soovitav on omada eelnevat kunstikogemust kunstiringides, kunstikoolis, ettevalmistuskursustel, vm.

Kandidaadilt eeldame:

1. intelligentset arutlusvõimet eriala puudutavatel teemadel

2. portfooliot, mis lisaks joonistustele ja maalidele sisaldaks erialaseid katsetusi

Ajakava

14.-28.06.2021 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

28.06.2021 avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7 kell 10:00-16:00

02.-04.07.2021 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

hiljemalt 9. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

12. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2021

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Eksamiülesanne 1: Essee. Sisseastumise avalduse juurde SAISis lisada kõigil essee, ca 1200-1500 sõna. Teemad: Kunstiteos, mis on mõjutanud mu elu / Kelleks tahan siin koolis saada ja miks?

Sisseastumise avalduse juurde lisada ka digitaalne portfoolio/link sellele. Portfoolios peab sisalduma 10 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja/või visandiplokk.

Eksamiülesanne 2: pildirida 02.07.2021 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Kaasa võtta telefon või fotokaamera (piltide väljaprintimise võimalusega)

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru. Eksamilävend 5.

Eksamiülesanne 3: kavand  03.07.2021 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Kaasa võtta liim, käärid, vatman/joonistuspaber A4 formaadis, värvilised paberid, tekstiiliribad jne.

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru. Eksamilävend 5.

Eksamiülesanne 4: kohaspetsiifiline installatsioon 04.07.2021 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee