Sisseastumine

Keda ootame?

Ootame eelneva kunstikogemusega (kunstiringid, kunstikoolid, ettevalmistuskursused jne.) laialdase kultuurihuviga, kitsamalt teatri ja filmihuvilisi noori, kes on omandanud gümnaasiumihariduse ning kellel lisaks emakeelele on omandatud võõrkeelena inglise keel.

Kandidaadilt oodatakse arutlusoskust, intelligentsust, loomingulisust. Samuti eelnevat praktilist kunstiga tegelemist, sealhulgas maalimine ja joonistamine. Teretulnud on kodus valmistatud maketid, mudelid ja kavandid. Tugevalt soovitav on omada eelnevat kunstikogemust kunstiringides, kunstikoolis, ettevalmistuskursustel, vm.

Kandidaadilt eeldame:

1. intelligentset arutlusvõimet eriala puudutavatel teemadel

2. portfooliot, mis lisaks joonistustele ja maalidele sisaldaks erialaseid katsetusi

Ajakava

01.02.– 29.06.2023 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

19., 28. ja 29.06.2023 avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7-D206 kell 10:00-16:00

03.– 05.07.2023 kohapeal toimuvad BA eksamid

01.07.2022 MA vestlus

hiljemalt 7. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

12. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava STSENOGRAAFIA

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

KOOS AVALDUSEGA TULEB ESITADA:

Eksamiülesanne 1: Essee. Sisseastumise avalduse juurde SAISis lisada kõigil essee, ca 1200-1500 sõna. Teemad: Kunstiteos, mis on mõjutanud mu elu / Kelleks tahan siin koolis saada ja miks? Hinnatakse valitud teema avamise oskust ja teksti sisukust

Digitaalne portfoolio: Portfoolios peab sisalduma 10 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja/või visandiplokk.


SISSEASTUMISEKSAMID KOHAPEAL 03.– 05.07.2023

Eksamiülesanne 2: pildirida 03.07.2023 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Ülesande teema antakse kohapeal. Sisseastujatele selgitatakse eksamipäeva hommikul ülesannet. Sisseastujad esitavad komisjonile määratud kellaajaks oma töö tulemused. Päeva teises pooles toimub tööde arutelu, iga sisseastuja saab komisjoni ees võimaluse kommentaarideks ja küsimustele vastamiseks. Komisjon otsustab, kes pääsevad edasi järgmise päeva ülesannet sooritama.

Kaasa võtta telefon või fotokaamera. Pildid esitatakse komisjonile digitaalselt kokku lepitud kellaajaks. Hinnatakse kadreerimisoskust, pildirea dünaamikat ja terviklikkust.

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru. Eksamilävend 5.

Eksamiülesanne 3: kavand  04.07.2023 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Kavand = kollaaž, ehk see ülesanne tuleb lahendada kollaažtehnikas. Ülesande teema täpsustatakse kohapeal. Sisseastujatele selgitatakse ülesannet. Sisseastujad esitavad komisjonile määratud kellaajaks oma töö tulemused. Päeva teises pooles toimub tööde arutelu, iga sisseastuja saab komisjoni ees võimaluse kommentaarideks ja küsimustele vastamiseks. Komisjon otsustab, kes pääsevad edasi järgmise päeva ülesannet sooritama.

Hinnatakse nägemuse originaalsust, kompositsiooni terviklikkust ja detailitäpsust etteantud teema käsitlemisel.

Kollaažiks kaasa liim, käärid, vatman/joonistuspaber A4 formaadis, ajalehed/ajakirjad, värvilised paberid, tekstiiliribad etc. Ülesannet lubatud sooritada ka digitaalselt.

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru. Eksamilävend 5.

Eksamiülesanne 4: kohaspetsiifiline installatsioon 05.07.2023 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Ruumiline kompositsioon (EKA ruumides ja linnaruumis). Sisseastujad saavad ülesande, mille nad peavad lahendama linnaruumis. Pealelõunal külastab komisjon valminud töid kokkulepitud järjekorras.

Hinnatakse kontseptsiooni selgust ja kunstilise kujundi loomise oskust.


 

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Kõigi kolme eksamipäeva jooksul on edasipääsuks vajalik lävend 5.
Sisseastujad, kelle päevasooritust hinnatakse alla 5 punkti, ei pääse edasi järgmise päeva ülesannet lahendama.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

2023 õppeaastal vastuvõttu ei toimu.

õppekava STSENOGRAAFIA

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee