Sisseastumine

Keda ootame?

Ootame eelneva kunstikogemusega (kunstiringid, kunstikoolid, ettevalmistuskursused jne.) laialdase kultuurihuviga, kitsamalt teatri ja filmihuvilisi noori, kes on omandanud gümnaasiumihariduse ning kellel lisaks emakeelele on omandatud vähemalt üls võõrkeel, soovitavalt inglise keel.

Kandidaadilt oodatakse arutlusoskust, intelligentsust, loomingulisust. Samuti eelnevat praktilist kunstiga tegelemist, sealhulgas maalimine ja joonistamine. Teretulnud on kodus valmistatud maketid, mudelid ja kavandid. Tugevalt soovitav on omada eelnevat kunstikogemust kunstiringides, kunstikoolis, ettevalmistuskursustel, vm.

Kandidaadilt eeldame:

1. positiivset lõputunnistust

2. intelligentset arutlusvõimet eriala puudutavatel teemadel

3. portfooliot, mis lisaks joonistustele ja maalidele sisaldaks erialaseid katsetusi

Katsed

11.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

27.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

02.-06.07.2018 kohapeal  toimuvad vestlused ja eksamid

07.07.2018 kell 15:00 eksamitulemused õppeosakonda hiljemalt

09.07.2018 algusega 10:00 rektori komisjoni ringkäik

 

Bakalaureuseõppe vastuvõtt

õppekava STSENOGRAAFIA

RIIGIEKSAMITE NÕUDED

ESIMENE EKSAMIVOOR:

VESTLUS

02.07.2018 algusega kell 10.00 Lembitu 12 ruum 21

Vestluse aeg on SAIS-is avalduse juures. Lühiaakeet saadetakse sisseastujatele e-postiga.

Vestlusel tuleb komisjonile esitada täidetud lühiankeet. Vestlusele võtta esitamiseks kaasa 10–15 tööd, sealhulgas maalid, joonistused, eskiisid ja kindlasti erialased katsetused nagu lavamaketid ning kavandid kostüümidest, lavapiltidest ja rekvisiitidest.

Vestluse käigus tutvutakse kandidaatide varasemate töödega; komisjoni liikmed esitavad küsimusi, mis puudutavad kandidaadi tegevust kunsti vallas, eriala valikut ning üldist silmaringi.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse eksamitele

 

Eksamiülesanded saadetakse meilile hiljemalt 02.07.2018 21.00ks

TEINE EKSAMIVOOR: SISSEASTUMISEKSAMID

Eksamiülesanne 1 “Eriala ülesanne -TEATER”- eksamiülesanne kodus lahendamiseks. 04.07.2018.

Töö teostamiseks on vajalik vähemalt üks leht 3 mm paksusega pappi (A1), 3 lehte joonestuspaberit (A4), 1 leht pappi 3mm (A1), 16 lehte paberit (A5) lisaks veel: pliiats, kustutuskumm, teritaja, papilõikenuga, käärid, kattevärvid (akrüül, tempera, guašš vms), pintslid, PVA -liim, joonlaud, värvilist paberit (vaba valik) ja viltpliiatsid.

Valmis tööd võtta kaasa esitlusele 06.07.2018 kell 10.00 Lembitu 12 ruum 21

 

Eksamiülesanne 2 “Eriala ülesanne -FILM”– eksamiülesanne kodus lahendamiseks. 05.07.2018.

Töö teostamiseks on vajalik vähemalt üks leht 3 mm paksusega pappi (A1), 3 lehte joonestuspaberit (A4), 1 leht pappi 3mm (A1), 16 lehte paberit (A5) lisaks veel: pliiats, kustutuskumm, teritaja, papilõikenuga, käärid, kattevärvid (akrüül, tempera, guašš vms), pintslid, PVA -liim, joonlaud, värvilist paberit (vaba valik) ja viltpliiatsid.

Valmis tööd võtta kaasa esitlusele 06.07.2018 kell 10.00 Lembitu 12 ruum 21

 

Eksamiülesanne 3 “Eriala ülesannete esitlus”

 

06.07.2018 kell 10.00 Lembitu 12 ruum 21

(graafiku alusel)

EKSAMITELE TULEB TULLA VÄHEMALT 5 MINUTIT ENNE EKSAMIPLAANIS MÄRGITUD KELLAAEGA koos fotoga isikuttõendava dokumendiga.

Konkursipall koosneb 3 hindest 10 punkti süsteemis.

 

LISAINFO

Õppekohtade esmatäitmine toimub vastavalt antud õppekava järgi õppida soovijate sisseastumiseksamite tulemuste paremusjärjestusele.

 

TÖÖDE TAGASTAMINE:

Tööd tuleb viia ära kohe pärast rektorikomisjoni lahkumist

09 .juulil (12.00- 16.00).  Info telefonil 6173373, 6164213

Palume töödele kindlasti järele tulla!

Vedelema jäänud tööd lähevad utiliseerimisele.

EKA ei vastuta Lembitu 12 hoonesse  jäetud tööde eest!

 

Magistriõppe vastuvõtt

Magistritasemel toimub vastuvõtt vestluse, CV, portfoolio ja magistritöö projekti kirjelduse põhjal.

Vestlus toimub 05.07.2018 Lembitu 12 ruum 21

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

 

LISAINFO

Õppekohtade esmatäitmine toimub
vastavalt antud õppekava järgi õppida soovijate sisseastumiseksamite tulemuste
paremusjärjestusele.

TÖÖDE TAGASTAMINE:

Portfooliod tuleb viia ära kohe pärast rektorikomisjoni lahkumist

09 .juulil (12.00- 16.00).  Info telefonil 6173373, 6164216

Palume töödele kindlasti järele tulla!

Vedelema jäänud tööd lähevad utiliseerimisele.

EKA ei vastuta Lembitu 12 hoonesse  jäetud tööde eest!

Vastuvõtuinfo:

Estonia pst 7, ruum 530

telefon: 6267305

vastuvott@artun.ee

 

Info Vabade kunstide teaduskonnas:

Lembitu tn 12

telefon: 6164213, 6164216

 

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel