Sisseastumine

Keda ootame?

Ootame eelneva kunstikogemusega (kunstiringid, kunstikoolid, ettevalmistuskursused jne.) laialdase kultuurihuviga, kitsamalt teatri ja filmihuvilisi noori, kes on omandanud gümnaasiumihariduse ning kellel lisaks emakeelele on omandatud vähemalt üls võõrkeel, soovitavalt inglise keel.

Kandidaadilt oodatakse arutlusoskust, intelligentsust, loomingulisust. Samuti eelnevat praktilist kunstiga tegelemist, sealhulgas maalimine ja joonistamine. Teretulnud on kodus valmistatud maketid, mudelid ja kavandid. Tugevalt soovitav on omada eelnevat kunstikogemust kunstiringides, kunstikoolis, ettevalmistuskursustel, vm.

Kandidaadilt eeldame:

1. intelligentset arutlusvõimet eriala puudutavatel teemadel

2. portfooliot, mis lisaks joonistustele ja maalidele sisaldaks erialaseid katsetusi

Ajakava

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

02.-12.07.2019 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 14. juulil.

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamitenõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Esimene eksamivoor: vestlus

Vestlus toimub 08.07.2019 Põhja pst 7

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Vestlusel tuleb komisjonile esitada täidetud lühiankeet, mille blankett saadetakse e-mailile. Lisaks kaasa võtta 10–15 tööd (joonistused, maalid, eskiisid või erialased katsetused).

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid

Erialaülesanne 1- teater

Erialaülesanne 2- film

Erialaülesanne 3- erialaülesannete esitlus

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Eksamitöid ei ole lubatud Põhja pst 7 hoonest ära viia enne 14. juulit 2019.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • magitritöö projekti kirjeldus

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub juulis 2019 Põhja pst 7 (kuupäev täpsustamisel)

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Konkursipall koosneb 1 hindest 10 punkti süsteemis.

Üldinfo magistrisse sisseastujatele https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee