Tekstiilidisain

Eriala on valik õppekaval moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain

“Tekstiil on üks disainimaailma suuri üllatajaid. Valdkond omab sügavaid tähendusi nii kultuuris kui majanduses, kätkeb ajastute teadmisi ja lugusid, väärtuslikku pärimust ja traditsioonilisi töövõtted. Samas on see üks olulisematest tulevikualadest – tekstiilidisainerid sõna otseses mõttes loovad-koovad tulevikku.” 

Piret Valk (tekstiiliosakonna juht, dotsent)

EKA pakub maailmatasemel tekstiiliharidust

Tekstiilidisaini osakond on valdkondliku arengu eestkõnelejaks Eestis. 

Uute ja põnevate tekstiilide loomine ja kasutus sünnib tihti unustusse vajunud vanade oskuste sidumisest kaasaegsete probleemikäsitluste, uudsete materjalide ja tehnoloogiatega, mis toovad tekstiilide väljatöötamisse ja viimistlemisesse revolutsioonilisi muutusi. 

Innovatsioonis on EKA tekstiiliosakonna vilistlased ja tudengid osavad – tekstiile ühendatakse kantava elektroonikaga,  tegeletakse biopõhiste materjalide, nanotehnoloogia jmt. Tekstiiliosakonna tudengite värskeid ideid hinnatakse kõrgelt rahvusvahelistel konkurssidel.
EKA tekstiiliosakonnas peetakse oluliseks ka loojakeskset autoriloomingut. Mitmetahuliste rahvusvaheliste sidemetega osakond toetab loomingulisust, aitab kaasa näitusetegevusele ja osalemisele konkurssidel. Õppetöö toimub Inspireerivas ja kokkuhoidvas õhkkonnas.

Üle 100-aastase ajalooga tekstiiliharidus

Tekstiilitudengid saavad uhkust tunda fakti üle, et nad omandavad haridust üle 100-aastase traditsiooniga osakonnas, kus osatakse ajalugu väärtustada. Püsima on jäänud nii mõnigi aegade jooksul tekkinud traditsioon.

EKA tekstiilidisaini õppe otseseks eelkäijaks on 1914. aastal asutatud Tallinna Linna Kunsttööstuskool, täpsemalt selle üks esimesi õppetöökodasid Naiskäsitöö õppekoda, kus õpetati põhiliselt tikandite loomist. Kõrgema haridusega tekstiilikunstnike süstemaatiline ettevalmistamine algas peale teist maailmasõda. 

1950. aastal ühendati Tallinna Tarbekunsti Instituut ja Tartu Kunstiinstituut üheks tervikuks, sündis ENSV Riiklik Kunstiinstituut ehk ERKI (praegune EKA). Samal kümnendil sai alguse ka koostöö ettevõtetega. 

1960ndate ERKIs oli fookuses interjööride jaoks tarbetekstiilide kujundamine, 1970ndatel pöörduti aga üha enam kujutava kunsti stiilivõtete poole. 1980. aastate keskpaigast muutus õppeprotsess loovamaks ja vabamaks, tudengid võtsid lisaks õppetööle osa protestivaimust kantud populaarsest ERKI moeshowst ja osalesid unikaalsetel etnograafiapraktikatel ning õppeekspeditsioonidel soome-ugri rahvaste juurde. 1990ndatel tehti esimesi katsetusi erialase arvutiõpetuse ja valikainetega.

Okupatsiooniaastatel said ERKIst kvaliteetse hariduse mitmed oma ala vaieldamatud tipud. Taasiseseisvumisele järgnenud ERKI transformatsioon EKAks tõi nii õppejõududele kui tudengitele uusi võimalusi – maailm oli valla!

00ndatel toimus EKA endiste tarbekunsti erialade liitumine disainiteaduskonna ühtse terviku alla. Tekstiiliosakonnas asuti mõtlema interdistsiplinaarselt ja pöörati tähelepanu tehnoloogilistele uuendustele. Õppesse lisati mitmed värsked suunad nagu näiteks sotsiaalne disain ja interaktiivsete tekstiilide õpetus. 00ndatel alguse saanud aktiivne rahvusvaheline suhtlus ja koostööprojektid on siiani kõrges hinnas.

Kuidas koolitame tekstiilivaldkonna tippe

Tekstiilidisaini erialaõpe keskendub rahvusvaheliselt võimekate ja konkurentsivõimeliste disainerite kujundamisele – isikupärase stiili väljatöötamisele ja loominguliste, tugevate tehniliste käsitööoskuste väljaarendamisele. 

Õpe toimub suurel määral stuudiotes ja töökodades, kus individuaalne tugi ja juhendamine loob soodsa pinnase eksperimenteerimiseks ja väljapaistvate tulemuste saavutamiseks. EKA erineb enamusest maailma kõrgkoolidest kadestamisväärselt madala õppejõu-õpilase suhtarvu poolest – õpe on seeläbi palju personaalsem ja tudengite kontakt valdkonna mentoritega vahetum. 

Õppe jooksul omandatakse oskused nii disainiprobleemi püstitamises kui lahendamises, oma loomingule tähendusvälja loomises, ideede realiseerimises läbi käeliste ja digitaalsete oskuste ning teadus-, kultuuri- ja disainiteooriatele toetuva loomeuurimuse läbiviimises.

Tudengid puutuvad loengutes ja töötubade raames kokku kõrgetasemeliste lektorite, juhendajate, tunnustatud disaini ja rakenduskunsti praktikute, loovuurijate ning valdkonna ettevõtete esindajatega, kes annavad koos rahvusvaheliste vahetusprogrammide ning praktikavõimalustega suurepärase väljavaate edendada oma karjääri nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

Tekstiiliõpe annab tehnilised teadmised tekstiiltoodete kujundamiseks,  tekstiilide teostamiseks ja tootmiskõlblikkuseni arendamiseks. Loomulikult omandatakse jooksvalt ka vajalike arvutiprogrammide nagu Adobe Creative Suite, Weave Point kasutusoskused. 

Auditoorse õppetöö käigus omandatakse teadmised kaasaegsest tehnoloogia- ja materjalikultuurist, disainiteooriatest ja -meetoditest ning oskused siduda need loomeprotsessiga. Disainiprotsessi õpitakse tundma ideest viimistletud tooteni. 

Lisaks erialastele oskustele omandatakse ühiselt teiste disainierialade tudengitega teadmised, mis toetavad disaineri ja kunstniku loovust, annavad oskusi töötamiseks iseseisvalt, meeskonnas või koostöös tellijaga. 

Tekstiilitudeng saab liituda ka moe-ja aksessuaarivaldkonna põhiainetega, seega on tal võimalus oma disaineriprofiil peenhäälestada. Sarnaselt harukordselt madalale õppejõu-õpilase suhtarvule, on tegemist maailma mõistes unikaalse võimalusega, mida kiidab suur osa EKAsse õppima sattunud välistudengitest, keda on varasemalt hoitud rangelt oma eriala piirides. Samuti on EKA tudengitel võimalus kasutada kokkulepitud tingimustel kogu ülikooli masinaparki, mis annab samuti suurepärase kogemustepagasi ja loomevõimalused.

Väärtuslik side ettevõtlusega

Tekstiilidisaini osakond teeb sarnaselt teistele EKA osakondadele tihedat koostööd ettevõtetega. Õppetöö käigus toimuvad õppereisid ettevõtetesse nii Eestis kui ka välismaal, mida täiendavad rahvusvaheliste messide külastused. Ühisloomes brändide ja teiste erialade tudengitega lahendatakse reaalse elu probleeme. Taolised projektid annavad noorele disainerile vajaliku probleemide lahendamise oskuse, reaalse tööelu kogemuse ning võimaluse näha oma loomingut tarbija poolt kasutatava valmistootena. 

Ettevõtted kui praktikabaasid annavad tudengitele otsese võimaluse tutvuda institutsioonide ja nende toimimisega seestpoolt ning siirduda edukate ühisprojektide najalt vastavatesse ettevõttesse ka tööle.

Bakalaureusetaseme õppekavast lähemalt

Tekstiilidisaini erialal on võimalik õppida bakalaureusetasemel. Oma disaineri- ja kunstnikukäekirja väljakujundamist saab jätkata magistriõppes. Bakalaureusetaseme õppekava sisaldab baasõpet, erialaaineid, üldaineid, valik- ja vabaaineid ning erialapraktikaid. Kusjuures erialaainete sisu uueneb pidevalt vastavalt ühiskonna ootustele ja tööturu vajadustele. 

Aineid juhendavad eriala professionaalid nii Eestist kui ka välismaalt. Õppetöö käigus käivad tudengid võimaluste piires ka välisreisidel, mille käigus tutvutakse rahvusvahelise hariduse,  trendide ja tehnoloogiatega, näituste ning kultuuri- ja kunstimaastikuga. 

Bakalaureuseõppe kestvus on kolm aastat ja see kulmineerub autorikollektsiooni või uurimusprojekti loomise, portfoolio koostamise ja avaliku kaitsmisega. Detailsema programmiga saab tutvuda siin.

Tasemeõppe teisel astmel ehk magistriõppes saab valida suunaks Ringdisaini, Sotsiaalse disaini või keskenduda erialaste craft-praktikate mõtestamisele Taidestuudiumis. Kaheaastases magistriprogrammis pannakse rõhku interdistsiplinaarsusele, innovaatilisusele, meeskonnatööle, aga ka erinevate sihtgruppide vajadustega arvestamisele ning kestliku mõtteviisi süvendatud arendamisele. Magistrikava täpsem info asub siin.

Kolmeastmelisest haridusest huvitatud õppurid saavad jätkata kunstile ja disainile suunatud doktoriprogrammis, mille kohta saab lugeda siit. Samuti pakub EKA erinevaid täiendõppevõimalusi, mille kohta saab lugeda siitKellena töötavad meie lõpetajad

Tekstiiliosakonna lõpetanud tudengite tegevusvaldkond on lai. Omandatud teadmiste ja oskustega on võimalik keskenduda isisklikule loomepraktikale disaini- või kunstivaldkonnas, asuda tööle tekstiilidisaini kaasavatesse ettevõtetesse rõiva- või interjööritekstiilide disainerina. Vilistlased töötavad lisaks ka stilistide, aksessuaaridisainerite, tootearendajate, väljapaneku kujundajate, illustraatorite, jaemüügi sisseostjatena või rakendades oma loomingulisi oskusi muul viisil. 

Tekstiiliõpe toetab mitmekesiste oskuste omandamist ja isikliku disainifilosoofia väljatöötamist ning tagab seega lõpetajale rahvusvahelise konkurentsivõime. Osakonna lõpetajaid töötab tänu heale ettevalmistusele rahvusvaheliste brändide juures, paljud disainerid on hõivatud kohalike kaubamärkide juures või juhivad omanimelisi brände. Loe karjäärilugusid siit!

Uudised ja sündmused

parandvara_fb_event

Anu Raua juubelikonverents ERMi Heimtali muuseumis

Reedel, 6. oktoobril algusega kell 11.00 toimub Heimtalis EKA tekstiiliosakonna algjõu, Anu Raua, juubelile pühendatud konverents, mis kannab tema loomingust, elutööst ja pärandist inspireerituna pealkirja "Pärandvara". Maikuus tähistas üks omanäolisemaid ja mitmekülgsemaid eesti tekstiilikunstnikke, emeriitprofessor ja akadeemik Anu Raud 80. sünnipäeva. Oma elu jooksul on ta erinevate ...
DO_Disainitänav_Sisustus+_veeb

EKA näitused Disainiööl 2023

Disainiöö disaini- ja arhitektuurikoolide näitusel osalevad teiste koolid kõrval EKA tootedisaini, ehte- ja sepakunsti, moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini ning sisearhitektuuri osakonnad. EKA teaduri Kärt Ojavee ja Aine stuudio näitusel MATERIAL II näeb ohtralt EKA Jätkusuutliku Disaini ja Materjalide Labori DiMa-ga seotud tooteid.  Näitusel “Taska töökojast tänapäeva” EKA ...
Maria Kristiin Peterson_foto Laura Vaim Evert palamets

Maria Kristiin Peterson rahvusvahelise tekstiilipreemia finaalis

EKA tekstiilidisaini vilistlane Maria Kristiin Peterson on maineka NYTM (New York Textile Month) raames välja antava Dorothy Waxman International Textile Design Prize konkursi finaalis oma magistritööga “Disaineri roll tarbijajärgse tekstiilijäätme ringlussevõtul lõngaarenduse ja kudumikollektsiooni näitel”, mille juhendaja oli Reet Aus. Uurimustöö otsib lahendusi vanadele, jäätmeiks ...
Pelgulinna-RG_RTTTT_MartinMikson-ja-AnnaLiisaPärt-by-MariKadanik-1

EKA vilistlaste ja tudengite vaskpannoo Pelgulinna gümnaasiumi fassaadil

Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viis läbi kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi õppehoone fassaadile. Võidutööks valiti suuremõõtmeline vaskpannoo „Rõõm teeb taeva taga tuld“, mille autorid on Martin Miksoni, Anna-Liisa Pärt, Juulia Aleksandra Mikson ja Paul Aadam Mikson.  Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi ...
Läbi udu

Grupinäitus „Läbi udu ja kivide“ Tartu Kunstimajas

30. juunil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Katarina Kruusi, Liina Leo, Eugenio Marini ja Ingrid Helena Pajo grupinäitus „Läbi udu ja kivide“. Näitusel taaskogunevad kunstnikud, et oma loomingulisi teekondi üheks elavaks ja hingavaks organismiks punuda. Järjena näitus-projektidele Rändlus (ARS Kunstilinnak, 2022) ning DOKKING Station (Vent Space, 2021) on seekordne ...
MarinNooni_BAtöö_Keelatud armastus. Tekstiiliteraapia läbi kasvava kunstiteose loomise_2

Marin Nooni on Mari Adamsoni stipendiumi laureaat

Mari Adamsoni nimelise parima tekstiili tudengi stipendiumi laureaat 2023. aastal on bakalaureusetaseme lõpetaja Marin Nooni.  Marin on mitmekülgne ja ühiskondlikult aktiivne tekstiilikunstnik ja -disainer. Tema looming näitab nii probleemikesksed kui kontseptuaalseid lahendusi, milles läbivateks teemaks on loodus ja elukeskkond, nende võimalused ja probleemid. Samal ajal kutsub ta arutlema ...
Krista Leesi_2023.06

Krista Leesi rahvusvahelistel näitustel Lätis, Leedus ja Ukrainas.

Alates 16. juunist on Riias avatud seitsmes rahvusvaheline tekstiilikunsti triennaal (7th Riga International Textile and Fibre Art Triennial). Seekordne näituse peateema on QUO VADIS? Religioossest kontekstist pärit fraas näib asjakohane, nähes, mis toimub tänapäeva maailmas ja ühiskonnas, sealhulgas kunstis ja kultuuris. Mitmekülgne ja filosoofiliselt mahukas teema võimaldab lähenemist ...
Ghana 2 fotod4

Ghana Päevikud 2

Eesti Kunstiakadeemia moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini I kursuse tudengid läbisid Piret Pupparti, Kelian Luisu ja Kwaku Kissiedu juhendamisel Ghanas, Kumasis asuvas ülikoolis KNUST kahenädalase värvile ja valgusele pühendatud töötoa, mida finantseeris Erasmus+. Esimese nädala päevikutega saab siin tutvuda. Teise nädala muljeid jagab aksessuaari eriala tudeng Jürgen Sinnep oma päevikust: ...
 • Design & Crafts kursus pakub tudengitele küllaga vabadust aga ka vastutust. Kursuse paindlikkus julgustab tudengeid proovima erinevaid võimalusi oma ideede teostuseks ja õppima uusi tehnikaid ning meetodeid oma spetsialiseerumisest väljaspool. Õppeainete ja töötubade vaheldusrikkus pakub mitmekesist haridust, andes tudengitele palju otsustusõigust edasiseks eneseteostuseks.
  Marie Vinter
  MA Design & Crafts (Tekstiilidisain) ‘17
 • EKA magistriprogrammi tugevuseks pean eelkõige võimalust rakendada omandatud teooria kohe ka reaalsetes praktilistes ülesannetes ning mitmekesistes ja rahvusvahelistes projektides (Disainiöö, Stockholm Furniture Fair 2017). Hea koostöö kogenud õppejõududega ja oma ala spetsialistidega andis suurel hulgal kogemusi ja enesekindlust ning praktiline töö lõi väga head eeldused siseneda disainivaldkonnas ettevõtlusesse. Disaini- ja rakenduskunsti eriala magistriprogramm on suurepärane võimalus panna proovile ning täiendada oma oskuseid ning tunda rõõmu koostööga saavutatud eduelamustest!
  Kadi Kibbermann
  MA Disain ja rakenduskunst (Tekstiilidisain) '18
 • Magistrantuuris sain huvitavaid kogemusi teistel erialadel nii teoorias kui praktikas, olla välismaal ja see kõik õpetas nii mõndagi. See oli aeg mõtlemiseks, kogemuste omandamiseks, elu nägemiseks erinevatest vaatevinklitest ning nähtu analüüsimiseks. EKAs õppimine suunas mind otsima ja nägema seoseid, kuulma, nägema, tähele panema, tundma vastutust muutuste eest, olema julge ja avatud. Mul oli tõeliselt palju tegevusvabadust, mida ma vajan kui õhku, ja samas olid iga hetk kättesaadavad kõrgelt kvalifitseeritud õppejõud. Nende oskus jagada teadmisi ja soovitusi sel viisil, et poleks takistatud mu enda mõttelend, on imetlusväärne.
  Irina Gross
  MA Disain ja rakenduskunst (Tekstiilidisain) '16

Tudengite tööd

9c
Svetlana Todurova Unistuste püüdja2
moodi
1p
LISAD.indd
Annika_Kangur_TV_sokid
Anne-Raux1
IMG_20151208_153646