2023. aasta parimad rakenduslikud teadus- ja arendustööd on välja valitud

Ärevuse kujutamine pärast grupivestlust Haabersti Noortekeskuses. Foto: Eva Liisa Kubinyi
vanalinn_parand_elukeskkond_turism_KAAS2
Kolm linna mis pole päris
tööstusjärgne-meremaastik-meedia

Selgusid EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tulemused. Konkursile laekus 20 tööd. Hindamiskomisjon andis välja neli preemiat.

Tallinna linna ettevõtluspreemia (1000 eurot) pälvisid disainiteaduskonna nooremteadur Eva Liisa Kubinyi ja tootedisaini dotsent Maarja Mõtus projektiga „Kogukondliku hoolitsuse tingimuste tuvastamine ühes naabruskonnas“.

Kubinyi ja Mõtuse uurimisprojekt on suurepärane näide õnnestunud koosööst akadeemia ja avaliku sektori vahel ning eeskujuks, kuidas loov disainiprotsess aitab toetada uuenduslike avalike teenuste loomist. EKA ja Tervisekassa ühise arendusprojekti käigus keskenduti vaimse tervise teenustele – loodi ning testiti kogukondliku hoolitsuse nimelist teenuse kontseptsiooni ja mudelit, kaasates Eestis esmakordselt tervishoiusüsteemi teenusearenduse projekti ka patsiendid.

Tallinna linn tunnustab ettevõtluspreemia saajat „Tallinna ettevõtlusauhinnad 2023“ väljakuulutamisel 27. septembril.

EKA peapreemia (1000 eurot) pälvis kunstikultuuri nooremteadur Triin Talk uurimistööga „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“.

Triin Talki koostatud ja tihedalt tema doktoritööga seotud uuring ja selle publikatsioon on sündinud kaasautorluses sotsioloogide emeriitprof Katrin Paadami ja dr Liis Ojamäe ning arhitekt Raul Kalvoga. Töös on kasutatud uusi põnevaid uurimismeetodeid ning töö järeldused on aktuaalsed ja rakendatavad nii Tallinna turismialases ettevõtluses, muinsuskaitses ja linnaplaneerimises kui kaitsealuse vanalinna elukeskkonna parendamisel. Töö toob värskeid teadmisi nii kohalikule kui rahvusvahelisele teadusväljale, on põhjalik ja veenev ning loob väärtusliku tööriista kohalikule otsustajale ja spetsialistile.

Žürii otsustas välja anda ka kaks võrdset preemiat (á 800 eurot) parimatele bakalaureuse- ja magistritaseme töödele:

Erik Heiki Veelmaale digitoote eriala bakalaureusetöö „Väikelinnad 2.0: Disaini roll Eesti väikelinnade tuleviku kindlustamisel ning transpordi arengusuunad 2050. aastaks“ eest ning Katariina Mustasaarele arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistritöö  „Tööstusjärgne meremaastik: Paljassaare sadamaala taimtervendamine“ eest.

Katariina Mustasaare magistritöö käsitleb endiste tööstusmaastike taastamist looduslike vahenditega Paljassaare näitel. Töö pakub uudse lahenduse saastunud keskkonna taaskasutusse võtmise looduslike võtetega, võimaldades puhastusprotsessi käigus tekitada uusi ökosüsteemi teenuseid. Haruldase kombinatsioonina moodustab töö ideoloogilise, tehnilise ja esteetilise terviku.

Erik Heiki Veelmaa mahukas ja tihe bakalaureusetöö on selge visiooniga süsteemne ja ambitsioonikas projekt, millel on kõrge rakenduspotentsiaal erinevates linnalistes kontekstides.

Konkursi hindamiskomisjoni kuulusid Jaanus Vahesalu (Tallinna Strateegiakeskus), Renee Puusepp (EKA arhitektuuriteaduskond), Maria Pukk (EKA disainiteaduskond) Kristi Rummel-Kottisse (OÜ Disainiosakond) ja Pille Epner (EKA teadus- ja arendusosakond).

EKA teadus- ja arendusosakond koos Tallinna Strateegiakeskusega korraldab igal aastal rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi, mille eesmärk on motiveerida ülikooli liikmeid senisest enam rakendama oma õppe- ja teadustöö tulemusi ettevõtlus- ja mittetulundussektoris ja avalikus sektoris ning teavitada üldsust ülikooli oskusteabe rakendamisest majandustegevuses ja ühiskonnas.