David Vseviov nimetati EKA emeriitprofessoriks

David Vseviov. Mark Raidpere foto

19. mail toimunud EKA senati istungi otsusega nimetati KVI professor David Vseviov emeriitprofessoriks alates 1. septembrist 2020.

Prof. Vseviov on Eesti Kunstiakadeemias õppejõuna töötanud alates 1986. aastast, sj alates 1997. aastast erakorralise ja 2003. aastast korralise professorina. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis on prof. Vseviov aastaid vastutanud üldajaloo ja kultuuriajaloo õppe eest. Selle kõrval on ta andnud üle akadeemia väga hinnatud Vene kultuuriloo kursusi. Vseviov on olnud armastatud ja äärmiselt lugupeetud õppejõud ning KVI loodab, et tal on energiat ka pärast emeriteerumist loengutega jätkata.

Professor Vseviovist kõneledes ei saa jätta tähelepanuta tema pühendunud ja teravast eetilisest ning sotsiaalsest närvist kantud ühiskondlikku tegevust. Just temalt pärineb viimaste aastate teravates aruteludes palju tasakaalukaid ja vaimuteravaid sõnavõtte, mis arvestavad ühiskonna erinevaid huvigruppe, analüüsivad Eesti ja teiste maade ning kultuuride suhteid ja leevendavad sedakaudu ühiskondlikke pingeid. Tänu neile ja rohketele populariseerivatele ajalootutvustustele nii raadios kui kirjasõnas on prof. Vseviov üksiti teinud ära hiiglasliku töö EKA maine tõstmisel ühiskonnas.

Professor Vseviovi teadustöö on olnud seotud eeskätt Venemaa kultuurilooga ja Eesti ja Venemaa kultuurilooliste sidemetega, sh ilmus temalt aastatel 2002–2017 kolm köidet kaalukast monograafilisest uurimusest “Venemaa – lähedane ja kauge” (koos Vladimir Sergejeviga).

Jaga sõpradega:

Postitas Mari Laaniste
Viimati muudetud