EKA avab kolm uut disaini magistriõppekava

Foto: Valdek Laur

Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskond avab tänavu vastuvõtu kolmele uuele magistriõppekavale – RINGDISAIN, SOTSIAALNE DISAIN ja TAIDESTUUDIUM (Craft Studies), mis tegelevad aktuaalsete väljakutsetega ühiskonnas, kasutades disaini meetodeid. Need on esimesed omataolised transdistsiplinaarsed õppekavad, millel asuvad õppima erineva taustaga üliõpilased, kes tulevikus kujundavad ümber nii kogukondi, tööstust kui avalike organisatsioonide toimimist. 

“Disain leiab ühiskonnas järjest laiemat kõlapinda oma võime tõttu loominguliselt ja tulemuslikult kaasaja põletavate ja keerukate küsimustega tegeleda. Disain aitab ette kujutada uusi viise toime tulla näiteks migratsiooni, jätkusuutlikkuse ja vaimse tervise probleemidega. Uute temaatikatega tegeledes arendame ka disainivaldkonda, mille üheks avaldumisvormiks on uued õppekavad,” räägib EKA disainiteaduskonna dekaan ja disaini uurija Ruth-Helene Melioranski.

EKAl on pikaajalised kogemused kõigis uute õppekavade valdkondades, kuid seni puudusid fokusseeritud võimalused saada vastava eriala eksperdiks. Sotsiaalse disaini vallas näiteks on aastaid tehtud koostööd Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga, kus mõtestati ümber ja disainiti mitmeid patsienditeekondi ja teenusesüsteeme. Jätkusuutlikkuse teemad on läbivalt esindatud kõigis disaini õppekavades, ringdisain on oma taotlustelt fundamentaalsem, keskendudes kogu tööstuse ja tootmise ümberkorraldamisele. Näiteks on EKA Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor DiMa aastaid Reet Ausi eestvedamisel uurinud võimalusi rõivatööstuse ringsemaks muutmist.

Ringdisaini õppekavale oodatakse inimesi, kes tahavad radikaalselt ja strateegiliselt disainida esemelise maailma ringset tulevikku, sest tänases keskkonnakriisis peab iga uue toote loomisel või vanade ümber disainimisel lähtuma säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest. Õppekava läbinud spetsialistid saavad olulisteks partneriteks Eesti ettevõtluses, majanduse arengus ja globaalsete eesmärkide saavutamisel. Õppekava juhivad kogenud disainerid Stella Runnel ja Marta Konovalov.

Sotsiaalne disain asetseb eetika, poliitika, majanduse ja ökoloogia ristumispunktis, luues teadmisi, mille abil ühiskonda teisiti ette kujutada. Sotsiaalse disaini õppekava annab oskused mõista ja luua uusi sotsiaalseid rolle disaineritele, kes häälestuvad ökoloogilistele ja poliitilistele väljakutsetele teoreetikute või praktikutena. Õpitakse disainima teenuseid, jätkusuutlikke muutusi ja osalusmeetodeid koos kogukondade ja sidusrühmadega, et vastata tänapäevastele sotsiaalsetele väljakutsetele nagu vaimne tervis, jäätmekäitlus, migratsioon, ressursside taaskasutus, jätkusuutlik energia tootmine ja tarbimine ning oskus reageerida tekkivatele kriisidele. Õppekava juhib antropoloog ja materiaalse kultuuri uurija Francisco Martínez.

Taidestuudium ehk Craft Studies on loomingulisel stuudiotööl põhinev õppekava, mis avardab materjalikeskset loometööd ja mõtlemist, arendab kriitilist väljendusoskust, kultuuripärandi ja -väärtuste töötlust, spekulatiivsust ning tulevaste taidepraktikate kujundamist. Õppekava juhivad tunnustatud disainerid Juss Heinsalu ja Kärt Ojavee.

“Oleme varasemaga võrreldes magistriõppesse astumise hästi vabaks teinud. Sisuliselt võivad õppima tulla kõik inimesed, kellel on olemas motiveeritus õppida ja omandatud eriala ka elus rakendada. See ei ole oluline, milline bakalaureuse eriala on kandidaadil omandatud,” selgitab EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski. “Meile on oluline, et kursusel oleks erineva taustaga inimesi – see annab õppele palju juurde, sealhulgas erinevaid tugevusi ja mitmekesiseid teadmisi,” lisab ta.

Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna sisseastumise kohta saab lisainfot: https://www.artun.ee/sisseastumine ja vastuvott@artun.ee

Sisseastumisavalduste vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele 2023/2024 toimub 1. veebruar – 29. juuni 2023. EKAs kohapeal saab avaldusi esitada 19. juunil, 28. juunil ja 29. juunil kell 10.00– 16.00 Põhja pst 7- D206. Vestlused ja sisseastumiskatsed toimuvad vahemikus 3. kuni 7. juuli. Vastuvõtu tulemused teatatakse hiljemalt 7. juulil.

Disainiteaduskonnas saab õppida järgmistel õppekavadel: 

Bakalaureusetasemel:
– Disain ja innovatsioon (erialad moedisaini korraldus, ruumikujundus, visuaalne kommunikatsioon, toote- ja keskkonnadisain)
– Graafiline disain
– Klaas, keraamika, ehe ja sepis
– Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain
– Tööstus- ja digitootedisain 

Magistritasemel:
– Disaini ja tehnoloogia tulevik (EKA ja TalTech ühisõppekava)
– Graafiline disain
– Interaktsioonidisain
– Ringdisain
– Sotsiaalne disain
– Taidestuudium
– Teenusedisaini strateegiad ja innovatsioon (EKA, Läti Kunstiakadeemia ja Lapi Ülikooli ühisõppekava)

Vaata EKA kõiki õppekavasid siit.

Loe uute magistriõppekavade kohta veel:

https://disainikeskus.ee/disainiblogi/ruth-helene-melioranski-uute-disainierialade-avamisest-eesti-disainiharidus-vajas-umbermotestamist

https://turundajateliit.ee/eka-disainiteaduskond/

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud