EKA avatud akadeemia kevadprogramm on avatud


EKA avatud akadeemia kevadprogramm on registreerimiseks avatud ning osa kursusi juba täitumas enne, kui seda välja hüüda saab. On suur rõõm, et ka kevadel avanevad sügisel startinud uued kursused, kuhu ootejärjekorrad tekkisid ning samavõrd hea meel on näha täiesti uusi juhendajaid, kes oma värskete kursustega sütitavaid teadmisi pakuvad.

Näiteks aitab Maarin Ektermann leida nurki, kuidas vaadata kaasaegset kunsti nii, et see ka päriselt kõnetaks. Tarmo Luisk valgustab omakorda disainiprotsessi perspektiivi ning juhendab, kuidas luua unikaalseid ja ikoonilisi valgusteid. Kristiina Hansen kutsub aga loomingule uut hingamist andma analooglaborisse, kus hakatakse tegema fotokunsti ilma fotoaparaadita.

Põnevat avastamist ning julget pealehakkamist!

KUNSTIKULTUUR

Kunsti kogumise ABC

18.01.2023 — 1.03.2023
Juhendab Lilian Hiob (EKA, MA, 2022)

Eragalerii toimimise põhimõtteid ja kunstikogumise loogikat tutvustav kursus annab ülevaate kommertsgaleriide toimimismehhanismidest, nende positsioonist ja eripärast kunstiväljal. Samuti tutvustatakse nii Eesti kui ka rahvusvaheliselt olulisemaid eragaleriisid ning kaasaegse kunsti kogumise printsiipe ja võimalusi.

Kunstiväljal töötamine

6.03.2023 — 24.04.2023
Juhendab Kaisa Maasik  (EKA, MA, 2021) 

Kursusel osalejad saavad teadmisi sellest, kuidas kunstiväljal tegutsedes on võimalik paremini hakkama saada. Kohtumistel antakse osalejale elementaarne teave selle kohta, kuidas töist igapäeva kujundada, rahaliselt paremini toime tulla, kus teoseid müüa, kuidas taotlusi koostada ja kolmemõõtmelisi visandeid luua.

Kuidas vaadata kaasaegset kunsti

9.03.2023 — 11.05.2023
Juhendab Maarin Ektermann (EKA, MA, 2009) 

Kursus võtab vaatluse alla pealtnäha lihtsa tegevuse – näitustel käimise ja kunsti vaatamise. Kursusel külastataksegi koos näituseid ja analüüsitakse neid, harjutatakse vaatamise aeglustamist ja arutelu, et märgata ning mõista rohkem. Lisaks kasutatakse ka sõna ja teksti, et enda mõtteid organiseerida ja teistele väljendada.

KUNST

Abstraktne maal

30.01.2023 — 10.04.2023
Juhendab Johanna Mudist (EKA, MA, 2017) 

Maalikursusel käsitletakse kahte suurt žanri, maastikumaali ja abstraktset maali, ning ühendatakse need omavahel kahel moel – äratuntaval ja tundmatul viisil. Üks originaalsete maalide duost on tugevalt lihtsustatud, kuid siiski veel tinglikult äratuntav maastik. Teine maali vormid on täiesti abstraktsed ning algne lähtepunkt ei ole enam äratuntav.

Impulsiivne joonistamine

1.02.2023 — 5.04.2023
Juhendab Allan Kukk (EKA, MA, 1995) 

Vaatleme impulsiivsust kui nähtust kunstis ja selle avaldumist joonistuses. Visandame kiirelt suurele pinnale ja joonistame põhjalikult väga väiksele pinnale. Kas joonistust on vaja eesmärgipäraselt juhtida või tuleks sel lubada hoopis vabalt tekkida? Kursusel osalejad õpivad muutma abstraktseid kujundeid ja pindu konkreetsete muljete ja mõtete väljenduseks.

Fotogramm ehk kaamerata fotograafia

6.02.2023 — 16.02.2023
Juhendab Kristiina Hansen (EKA, MA, 2012) 

Kursuse käigus tutvutakse analoogfotograafias kasutatavate materjalide omaduste ja võimalustega ning õpitakse ilma kaamerata kujutist jäädvustama. Kursusel osalejad saavad teada, kuidas komponeerida ja printida valgustundlikule paberile fotokeemia abil mustvalget kujutist. Katsetatakse erinevaid tehnikaid ning tutvutakse kunstnikega, kes fotogrammi on kasutanud.

Kompositsiooni- ja värvusõpetus

7.02.2023 — 25.04.2023
Juhendab Maria Sidljarevitš (EKA, MA, 2014) 

Kursuse esimeses osas omandatakse oskused, mis aitavad osalejal väljendada oma sisemaailma ning leida oma individuaalsus ja eripära. Kursuse teise osa eesmärk on anda teadmisi värvide kasutamisest ja tähendusest maalikunstis, arendada osaleja värvimeelt ja värvitaju ning anda juhiseid, kuidas orienteeruda värvi- ja maalikunsti probleemides.

Ruumikogemuse joonistamine

1.03.2023 — 3.05.2023
Juhendab Margot Kask (EKA, MA, 2009)

Joonistuskursuse sisuks on ruumi uurimine erinevate tunnetusvahendite ja mälukandjate ning mitmesuguste joonistusvahendite ja -tehnikate abil. Katsetame mitmesuguseid tajumise, kogemise ja kujutamise viise ning teostame mõned väikesemahulised loomingulised projektid. Kursuse läbinu eristab, mõistab ning oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi kujutamise viise ja tehnikaid.

Fotorealistlik maal

12.04.2023 — 31.05.2023
Juhendab Saskia Järve (EKA, MA, 2009)

Kursusel osalejad saavad teadmisi ja kogemusi tööst fotorealistlikus maalilaadis. Kursus arendab ja laiendab käelisi oskusi, õpetades detailsuseni kopeerima ees olevat kujutist. Kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist toodud näidete abil antakse juhiseid motiivi valikul, leidmaks isikupärast ideed töö teostamiseks.

Linna joonistamine

16.05.2023 — 13.06.2023
Juhendab Matti Pärk (EKA, MA, 1976)

Joonistamise kursus on mõeldud neile, kel on huvi arhitektuuri vastu ning soov arendada oma oskusi keskkonna ja ruumi kujutamisel. Kursusel täiendatakse eelnevaid teadmisi perspektiiviõpetusest, kompositsioonist ja erinevate joonistusmaterjalide kasutamisest. Õpitakse, mida silmas pidada, kuidas endale jõukohane motiiv valida ning millist materjali kasutada.

Ruumiuuringud kaamera abil

2.03.2023 — 4.05.2023
Juhendab Margot Kask (EKA, MA, 2009)

Fotokursuse sisuks on ruumi uurimine keha, silma, kaamera, pildi ja sõna abil. Keskendume sotsiaalsele/elusale ja muutlikule ning arhitektuursele/elutule, suhteliselt püsivale kihile. Mõtestame, mille poolest joonistamine ja maalimine erinevad pildistamisest ja filmimisest ning millised on neist igaühe eelised.

SISEARHITEKTUUR

Eluruumide kavandamise põhialused (I grupp)

7.02.2023 — 11.04.2023
Juhendab Ardo Hiiuväin (EKA, MA, 2022)

Kursusel tutvutakse eluruumi sisearhitektuuri projekteerimise olulisemate aspektidega – ruumiplaneering, valgustuslahendus, eritellimusmööbli vajadus, viimistlusmaterjalide valik ja esteetilise terviku loomine. Kursus annab esmased teadmised sisearhitektuuriprojekti vormistamisest, eluruumide planeeringu loogikast ja ergonoomikast ja tehnoloogilistest seostest eluruumides.

Eluruumide kavandamise põhialused (II grupp)

9.03.2023 — 11.05.2023
Juhendab Ardo Hiiuväin (EKA, MA, 2022)

Kursusel tutvutakse eluruumi sisearhitektuuri projekteerimise olulisemate aspektidega – ruumiplaneering, valgustuslahendus, eritellimusmööbli vajadus, viimistlusmaterjalide valik ja esteetilise terviku loomine. Kursus annab esmased teadmised sisearhitektuuriprojekti vormistamisest, eluruumide planeeringu loogikast ja ergonoomikast ja tehnoloogilistest seostest eluruumides.

Köögi kavandamise põhialused

15.02.2023 — 5.04.2023
Juhendab Käthi Kivi (EKA, BA, …)

Kursus annab ettekujutuse ja baasteadmised köögi projekti vormistamisest ning vajalikud teadmised köögi planeeringu loogikast. Kursusel tutvutakse köögi projekteerimise olulisemate aspektidega – ruumiplaneering, köögitehnika, valgustuslahendus, eritellimusmööbli projekteerimine, viimistlusmaterjalide valik ja esteetilise terviku loomine.

DIGIMEEDIA

Adobe Illustrator

25.01.2023 — 12.04.2023
Juhendab Ronald Pihlapson (EKA, MA, 2017)

Adobe Illustratori kursusel tehakse tutvust vektorgraafikal põhineva tarkvara võimalustega. Praktiliste ülesannete ja iseseisva kursusetöö sujumist toetab julge katsetamine tarkvara võimalustega. Kursuse jooksul omandatakse teadmised ja oskused, kuidas oma ideid ja visandeid graafilise väljendada. Osalejad saavad tehnilisi ja praktilisi teadmisi vektorgraafikast ning Illustratori võimalustest.

Adobe InDesign

30.01.2023 — 20.02.2023
Juhendab Kristina Tort (EKA, BA, 2008)

Adobe InDesigni algõppe kursusel saavad õppijad aimu programmi olemusest ning õpivad tundma selle põhitõdesid, samuti teadmisi Adobe InDesigni kasutamise võimalustest. Nii tunni- kui ka koduste ülesannete käigus arendavad õppijad programmi kasutamise oskust. Kursuse läbinu oskab luua uusi dokumente ja neid salvestada erinevatesse formaatidesse, sh teha trükifaili.

Digitaalse illustratsiooni teooria ja praktika

27.02.2023 — 17.04.2023
Juhendab Joonas Sildre (EKA, MA 2004)

Praktiline illustratsioonikursus pakub sissevaadet tänapäevasesse visuaalkultuuri virvarri, kus pilte joonistatakse digitaalselt nii raamatute, arvutimängude, animatsioonide kui ka äppide ja koomiksite jaoks, ning annab orientiiri selles valdkonnas tegutseda soovijale. Kursusel saadakse ülevaade digitaalsetest joonistusvahenditest, tutvustatakse üldlevinud põhimõtteid loo jutustamisest piltide abil.

DISAIN

Tellimuskoolitus. Disainisprint

7.11.2022 — 1.12.2022
Juhendab Tanel Kärp (TÜ, MA, 2013)

Tellimuskoolitus Kuressaare Ametikooli töötajatele. Koolituse läbinu tunneb disainisprindi meetodeid ja disainmõtlemise põhitõdesid, sprindi kui meetodi tugevaid ja nõrku külgi. Lisaks oskab hinnata disainisprindi sobivust probleemi lahendamiseks ja selle formaati vastavalt vajadusele kohandada ning omab kogemust sprindi modereerimisel.

Valgustite disainimine

2.02.2023 — 13.04.2023
Juhendab Tarmo Luisk (EKA, BA, 1996)

Kursuse käigus saadakse teadmisi valgustitest laiemalt ning omandatakse olulised valgusti tegemise nõuded ja oskused. Saadakse ülevaade valgusallikatest, nende tehnilistest näitajatest, õpitakse valgustile seatud vajadusi kaardistama, oma ideid visandama ning neid analüüsima ja selle põhjal valikuid tegema. Kursuse lõpuks valmib igal osalejal ise disainitud valgusti prototüüp.

Särk põhilõikest õmblemiseni

21.02.2023 — 9.05.2023
Juhendab Anneli Kruusberg (TTK, BA, 2004)

Kursusel omandatakse põhiteadmised juurdelõikusest, vajalikest õmblusvarudest, proovi tegemisest ja sellest, kuidas teha pärast proovi lõikel parandusi. Tutvutakse erinevate tekstiilmaterjalide omadustega ning sellega, kuidas neid vastavalt töödelda ja viimistleda. Tutvutakse tööstuslike õmblusmasinate kasutamisega ja eostatakse särgi erinevate sõlmede läbiõmblemine.

Nahast sandaalide valmistamine

20.03.2023 — 22.03.2023
Juhendavad Kelian Luisk (EKA, MA, 2018) ja Marika Jylhä (EKA, MA, 2014) 

Kursusel valmistatakse käsitsi kvaliteetsest nahast sandaalid vastavalt osaleja jala mõõtudele ja disainile või etteantud lõigetele. Kursusel on võimalik osaleda moedisainialaste eelteadmisteta. Kursusel osalejad omandavad teadmised sandaalide konstruktsioonist, materjalidest ja tööriistadest. Sandaalid valmivad erinevaid käsitöövõtteid rakendades.

Kohtumiseni EKAs!

Jaga sõpradega:

Postitas Avatud akadeemia
Viimati muudetud