EKA doktorandid “Teadus 3 minutiga” konkursil

Fotol: Maria Hansar ja Jelizaveta Sedler

Jelizaveta Sedler ja Maria Hansar esindavad EKAt Teaduste Akadeemia konkursil „Teadus 3 minutiga“.

Jelizaveta Sedler „Koduköögi disain ideoloogiate võitlusväljana

Jelizaveta Sedler on kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala esimese aasta doktorant ja EKA muuseumi koguhoidja. Oma doktoritöös keskendub ta ENSV kodudisaini kuvanditele arhitektide ja disainerite graafikas ja tekstides 1960. aastatel. Doktoritöö eesmärgiks on selgitada kodudisaini ideoloogilisi, kultuurilisi ja tehnilisi mõjureid ning valgustada disainerite vähetuntud loomingukülgi. 3-minuti loengus demonstreerib Jelizaveta koduköögi näitel, kuidas disainiajaloo teadvustamine võib mõjutada tänapäeva disaini arengut, rutiinseid tarbimisotsuseid ja elustiili.

Maria Hansar „Unes nähtud Narva“

Maria Hansar on muinsuskaitse ja konserveerimise eriala neljanda aasta doktorant ja uurib tähendusloome protsesse pärandi remediatsioonis. Ta keskendub materiaalse kultuuripärandi kujundlikule ja poeetilisele tõlgendamisele ning auditooriumi taju teisendamisele digitehnoloogiate kaudu. Hansarit huvitab, kuidas teaduse ja kunsti piirialal sünnib uus teadmine.

Eesti teaduste akadeemia on korraldanud konkurssi „Teadus 3 minutiga“ 2015. aastast alates. Konkursi ja sellele eelnevate koolituste peamine eesmärk on pakkuda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide ja teadusasutuste noortele teadlastele (doktorandid ja vastsed doktorid) praktilist teaduskommunikatsiooni kogemust. 3-minuti konkurss annab osalejatele võimaluse tutvustada oma teadustööd laiale auditooriumile.

EKA eelvoorule eelnes avaliku esinemise koolitus, mida viis läbi Margit Raid https://miski.ee/. Eelvoor toimus EKA Teaduskohvikus 8. novembril Puändis.