EKA saadab konkursile “Teadus 3 minutiga” kaks doktoranti

EKA-t esindavad konkurssil Karin Bachmann ja Taavet Jansen. Foto: kollaaž/Nele Tammeaid/erakogu

Eesti teaduste akadeemia poolt korraldatavale konkursile lähevad Taavet Jansen kunsti ja disaini ning Karin Bachmann arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekavadelt. 

Taavet Jansen (video pealkiri: “Virtuaalne on ka reaalne”) töötab lavaruumi, liikuva keha ja generatiivse video keskkonnas. Viimastel aastatel on ta liikunud veebikeskkonda ja tema uurimistöö EKA doktorandina keskendub kohalolutunde loomisele juhul kui sündmus on digitaalselt vahendatud. Õppejõuna töötab ta TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias videokujunduse ja multimeedia lektorina ning ta on ka platvormi e⁻lektron üks vedajatest.

Karin Bachmann (video pealkiri: “Rikas linn, vaene linn”) on maastikuarhitekt. Ta on õppinud EKA-s magistriastmes urbanistikat ja nüüd õpib seda doktorantuuris. Maastikuarhitektuuri praktikuna on ta koos kolleegidega aastaid keskendunud poollooduslike koosluste temaatikale linnaruumis: kuidas neid kasutada, milliste võtetega saab loodusega koos lahendusi luua, millised on mõistlikud sademevee lahendused ning ennekõike julgustanud omavalitsusi selliseid lahendusi tellima ja ehitama. Koostöös Anna-Liisa Undi ja Merle Karro-Kalbergiga veab ta projekti Kureeritud Elurikkus, mille käigus muudetakse Tartu kesklinna parke elurikkamaks ja uuritakse paralleelselt oma tegevuse mõjusid, nii koos teiste ülikoolide teadlastega kui ka oma doktoritöö tarbeks. Karin Bachmann on ka büroo Kino kaasomanik. 

Konkursi „Teadus 3 minutiga“ EKA eelvoor toimus 12. novembril ja sellest võttis osa neli doktoranti. 

Eesti teaduste akadeemia on korraldanud konkurssi „Teadus 3 minutiga“ 2015. aastast alates. Konkursi ja sellele eelnevate koolituste peamine eesmärk on pakkuda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide ja teadusasutuste noortele teadlastele (doktorandid ja vastsed doktorid) praktilist teaduskommunikatsiooni kogemust. 3-minuti konkurss annab osalejatele võimaluse tutvustada oma teadustööd laiale auditooriumile.