Sisseastumine

Disaini ja innovatsiooni erialadel on ühtsed sisseastumistingimused ja ühised sisseastumiseksamid.

Disaini ja innovatsiooni õppekavale vastuvõtt

01.02.- 27.06.2024 avalduste esitamine SAISis kuni 23:59ni.

05.07.2024 vestlus ja sisseastumiseksam Põhja pst 7

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Sisseastujalt ootame: vähemalt keskharidust ja sooritatud peavad olema eesti keele/eesti keel teise keelena ja inglise keele riigieksamid miinimumnõuetele.

Koos avaldusega tuleb esitada portfoolio ja vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Küsimused leiad SIIT

Portfoolio peab sisaldama 10–15 kunsti / disaini vallast katsetusi, soovitavalt eriilmelisi.
(Näiteks: 2 joonistust, üks maal, pilt maketist, fotograafia katsetus, erialased katsetused 2-3tk, kompositsiooni töid, skulptuur või installatsioon jne)
Kõiki loetletud töid olema ei pea, aga kindlasti soovime näha joonistusi ja erialaseid katsetusi.
Tööde pildistamisel olge korrektsed, vältige moonutusi ja varje või liig tugevat valgust.
Portfoolio formaat on vabalt valitav, kuid kõik leheküljed peavad olema sama suured ja ühes failis koos. Faili formaadiks pdf, mille suurus ei ületa 15Mb.
Portfoolio tööd peavad olema varustatud töö kohta käiva informatsiooniga, milleks on töö nimi, suurus, tehnika, valmimise kuupäev ja kui on juhendaja olnud, siis juhendaja nimi.
Portfoolio laetakse ülesse SAIS keskkonda koos sisseastumisdokumentidega. Portfoolio võib esitada ka lingina (kontrollige, et link töötaks korrektselt).

Eriala eksami eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivus valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiks on erialakompositsiooni ülessanne, mis sooritatakse kohapeal, vestlusega samal päeval.

Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat oma avalduselt, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

EKA vastuvõtu üldtutvustuse leiab siit lingilt.

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin