Sisseastumine

Kes saavad kandideerida

Interaktsioonidisaini magistriprogramm on avatud kõigile, kel huvi kasutajakeskse disaini vastu. Varasem erialane kogemus või disainiharidus pole vajalikud — hindame kõrgelt mitmekesisust ning meie tudengid on väga erineva taustaga.

Sisseastumise tähtajad

Vastuvõtt toimub 1.02.–04.03.2024. Kui soovid olla olulise infoga kursis, siis registreeri oma huvi siin.

Sisseastumisel tuleb esitada

 • Passi või ID-kaardi koopia
 • CV (inglise keeles) – Your CV should contain the following information:
  • Personal and contact information.
  • Overview of your education. The higher educational facility, field of study, degree earned and the theme of the graduation work/project should be highlighted.
  • Work experience, including the name of the employer, the job title and description of the candidate’s responsibilities at any listed job.
  • Hobbies, interests, volunteering experience
 • Motivatsioonikiri (inglise keeles)
  Motivatsioonikiri peab olema inglise keeles ning maksimum pikkusega 4600 tähemärki. Käsitleda tuleks järgmiseid teemasid:
  a) Kuidas leidsid tee disaini juurde?
  b) Millisena näed interaktsioonidisaini hetkel ja tulevikus, ning kuidas oma rolli selles?
  c) Mida loodad õppida magistriprogrammi jooksul?
  d) Kuidas näed oma tulevikku pärast õpingute lõpetamist?
  Motivatsioonikirjas võib tsiteerida olemasolevat kirjandust, ent sellisel puhul peate kindlasti allikale viitama.
 • Varasema töö näidised (inglise keeles)
  Varasema töö näidised peaksid sisaldama 3-6 näidet teie varasemast tööst, huvidest ja kogemustest ja oskustest. Lisada võib disainilahendusi, tarkvaraarendusprojekte, hobi- ja kunstitöid, artikleid, teadustööde abstrakte, heategevuse ja äriprojektide kirjeldusi jne. Eesmärk on näidata mida olete senises elus teinud, kuidas loote, mõtlete ning lahendate probleeme.
  — Iga näide peab olema illustreeritud ja lühidalt kirjeldatud. Grupitööde esitamise puhul tuleb kandidaadi panust selgelt kirjeldada.
  — Varasema töö näidised tuleb esitada toimiva veebilehena või PDF-failina (maksimum 20 MB). Veebilinkide puhul veenduge, et need toimivad. Suuremate failide edastamiseks võib kasutada WeTransfer, Dropbox vms teenuseid.
  — Palun lisage varasema töö näidised sisseastumisavaldusele

Sisseastumiskatsed

 • Kodune ülesanne (inglise keeles)
  Motivatsioonikirja ja teiste dokumentide alusel välja valitud kandidaadid peavad sooritama lühikese koduse eksamiülesande. Neile saadetakse eelnevalt kokkulepitud ajal e-maili kaudu probleemi kirjeldus. Probleemile tuleb pakkuda välja omapoolne lahendus tekstilises ja/või pildilises vormis ning see hiljemalt kahe tunni jooksul e-mailiga eksamikomisjonile saata. Pildilist lahendust peab saatma selgitav tekst. Eksami edukalt läbinud pääsevad edasi vestlusele.
 • Vestlus (inglise keeles)
  Sisseastuja poolt digitaalselt saadetud eksamiülesande lahenduse, portfoolio, motivatsioonikirja ning muude dokumentide põhjal esitab komisjon täiendavaid küsimusi kandidaadi varasema õpi- ja/või töökogemuse ja tulevikunägemuse kohta. Samuti püütakse intervjuu käigus kindlaks teha kandidaadi motiveeritust ja teadmisi interaktsioonidisaini valdkonna problemaatikast.

Olulised kuupäevad

 • Avalduste esitamine: 1.02.–4.03.2024 kuni kella 23:59ni läbi SAIS.ee
 • Online-test ja intervjuud: 18.–19.03.2024

Õppemaks

 • 3000 € aastas (Euroopa Liidu + Islandi, Norra, Liechtensteini, Türgi, Gruusia, Ukraina, Moldova ja Šveitsi kodanikele)
 • 3900 € aastas (väljaspool EL kodanikele)

https://www.artun.ee/oppimine/oppemaksud-ja-toetused/

Täpsemad sisseastumistingimused

https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope/

Rohkem infot

Interaktsioonidisaini magistriõppekava infotund sisseastujatele

EKA interaktsioonidisaini eriala kutsub kõiki magistriõppehuvilisi osalema rahvusvahelist õppekava tutvustaval online-infotunnil, mis toimub reedel, 3. veebruaril 2023 kell 16:00 Zoomis. Hea võimalus teada saada, kuidas ...

Lisainfo

Huvitatud interaktsioonidisainist? Registreeri oma huvi siin