Õppemaksud

Õppemaks eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppes

Üliõpilane saab tasuta õppida seni, kuni on täidetud õppekava ettenähtud mahus ehk kui läbitakse õppeaastas vähemalt 60 EAP-d (semestris 30 EAP-d)  Tasuta õppimiseks võib eelmiste semestrite kohustuslikust õppemahust puudu olla kuni 6 EAPd, st esimese semestri lõpuks peab tegema aineid vähemalt 24 EAP mahus, teise semestri lõpuks vähemalt 54 EAP mahus, kolmanda semestri lõpuks vähemalt 84 EAP mahus jne. Täpsemalt saad lugeda siit

Õppekulude hüvitamisest (s.h puuduvad ainepunktide eest esitatud tasu) on vabastatud nii täis- kui osakoormusega õppiv üliõpilane, kes on:

  • keskmise, raske või sügava puudega või
  • alla 7-aastase lapse või kuni 16-aastase puudega lapse vanem või eestkostja

Erisust tõendav dokument tuleb esitada õppeosakonda.

Antud punkt ei puuduta tasulisi õppekavasid.

Õppemaks osakoormusega õppes

Osakoormusega õppes moodustab õppemaks 80% täiskoormusega õppe maksumusest.

Õppemaks võõrkeelsetel õppekavadel

Võõrkeelsetel õppekavadel on õppimine üldjuhul tasuline kui EKA nõukogu pole otsustanud teisiti. Üliõpilased maksavad õppetasu semestritasuna. Alates 2018/19 õppeaastast kehtivad erinevad õppetasud EU tudengitele ja väljaspoole EU-d tulevatele tudengitele.

Õppemaksud alates 2018/19 õppeaastast

 

Õppemaksu tasumise tähtajad

SÜGISSEMESTRIL

15. oktoobriks 50% semestritasust

1. detsembriks 50% semestritasust

KEVADSEMESTRIL

15. veebruariks 50% semestritasust

1. aprilliks 50% semestritasust

I kursusele sisseastujatel peab olema 200 (kakssada) eurot tasutud enne immatrikuleerimist, ülejäänud 15. oktoobriks ja 1. detsembriks.

Tasumiseks vajalikud rekvisiidid

Saaja nimi: Eesti Kunstiakadeemia

Reg nr 74000624

Saaja konto: A/a 10002006966000 (SEB)

IBAN EE93 1010 0020 0696 6000 (SEB)

KM reg nr EE100283976

SWIFT EEUHEE2X (SEB)

A/a 221011912047 (SWED)

IBAN EE75 2200 2210 1191 2047 (SWED)

SWIFT HABAEE2X (SWED)

Selgitusse märkida: üliõpilase nimi, kelle eest makstakse ning eriala ja kursus

Lastefondi stipendium asenduskodus kasvanutele

Eesti Lastefond kuulutab taas välja konkursi õppestipendiumitele, mismääratakse neile asenduskodu kasvandikele, kes õpivad kõrgkoolis.Stipendiume oleme välja andnud alates 1989. aastast. Stipendium onühekordne.Täidetud ...

Kontaktid

Inge Toms.F_M.Raidpere

Inge Toms

Pearaamatupidaja

6267365

inge.toms@artun.ee