Konkurss ERASMUS+ vahetusõpinguteks ja praktikateks 2019/2020 õppeaastal

Algus k.p.:
01.03.2019

Lõpp k.p.:
01.03.2019

Konkurss vahetusõpinguteks ja praktikateks 2019/2020 õa on avatud!

Ootame kandideerima kõiki EKA tudengeid!

Taotlustähtaeg 1. märts 2019.

Infotund 21. veebruaril kl 16.00 A501.

  • Vahetusõpingutele ja välispraktikale saavad minna kõik EKA tudengid alates BA 2. aastast (taotleda saab juba 1. õppeaasta kevadel)
  • Tudeng ei tohi vahetusõpingute või praktika ajal viibida akadeemilisel puhkusel
  • Vahetusõpingute ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud õigused ja kohustused
  • Partnerülikool ei küsi vahetustudengilt õppemaksu
  • Välisõpingute/praktika arvelt on tudengil võimalik saada nominaalaja pikendust (vt allpool õppekorralduslik info)

Stipendiumiprogrammid:

ERASMUS+ vahetusõpingud ja praktika Euroopa Liidus

ERASMUS+ üleilmne õpiränne (partnerülikoolid väljapool Euroopa Liitu)

NORDPLUS (Põhjamaade võrgustike partnerülikoolid)

EKA-sisene taotlusvoor tähtajaga 1. märts:

  • Täida ära taotlusvorm ja moodusta pingerida partnerülikoolidest.
  • Praktika puhul lisa taotlusvormi planeeritav praktika sihtriik ning asutus. Saad sihtkohta ka hiljem muuta.

Taotlusvormi tuleb lisada ka motivatsioonikirja ning portfoolio lingid. Motivatsioonikiri on praeguses taotlusvoorus suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile. Võid põhjendada oma koolivalikut ning selgitada soovi vahetusõpinguteks või praktikaks.

Taotlusesse tuleb kopeerida partnerülikooli täisnimetus, valida saad kolm varianti, lisa need pingereas. Vajadusel võid lisada taotlusvormi lõppu kommentaarid eelistuste kohta.

Partnerülikoolide tabelis on eraldi leheküljed: Erasmus+ Euroopa-sisesed, Šveitsi ning kolmandate riikide partnerülikoolid. Tabelit saab ülevalt sorteerida vastavalt oma teaduskonnale. Partnerülikoolide vastuvõtt võib erialati ning aasta/semestri kaupa erinev olla. Uuri välisülikooli kodulehelt “incoming exchange” märksõna abil rohkem infot. Vajadusel küsi abi EKA välissuhete osakonnast.

  • Laekunud taotlused kinnitab õppeosakond ning erialaosakond. Üliõpilase edasijõudmine õppetöös peab olema rahuldaval tasemel ning ei tohi olla õppemaksuvõlga.
  • Kui taotlusi laekub rohkem, kui on kohti, otsustab stipendiumide eraldamise üle EKA välisstipendiumide komisjon, kuhu kuuluvad iga teaduskonna akadeemiline esindaja, akadeemiline prorektor ja välissuhete osakonna juhataja. Arvesse võetakse portfooliot ning motivatsioonikirja, eelistatud on magistrandid ja vanema kursuse tudengid.
  • Kui välissuhete osakond on kinnitanud, et oled saanud stipendiumi ning kooskõlastanud koolivaliku, saad edasi kandideerida välisülikooli. Uuri varakult taotlustähtaegade ning -nõuete kohta. Tudeng vastutab oma taotluse välisülikooli saatmise eest.

 

Õppekorralduslik info

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

– välisvahetusõpingud või praktika on kestnud vähemalt 3 kuud

– tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi.

Õppeosakonna meelespea välismaale minejale

Õppekorralduse eeskiri

“Välismaal õppimise tingimused ja kord”

Lisainfo:

EKA välissuhete osakond
international@artun.ee
Põhja pst 7, A203
tel 6267 388

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud

Välissuhete osakond