Kolme ülikooli koostöös on sündinud Eesti loovuurijaid tutvustav portreelugude sari „Loov teadus“

Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koostöös on sündinud kuuest videost koosnev Eesti loovuurijaid tutvustav kogumik.  

Projektijuht Pille Epneri sõnul tutvustatakse portreelugude kaudu kuut andekat ja omanäolist Eesti loovuurijat ning nende mitmekesiseid praktikaid, mille ühiseks jooneks loomingu ja uurimistöö ühendamine: „Loovuurimuse arendamise eestvedajatena näeme Eesti haridus- ja teadusväljal teravat vajadust selgitada, tutvustada ja populariseerida loomevaldkondade võimalusi uudsete teadmisteni jõudmisel ning olemasoleva mõtestamisel“.

Oma loovuurimuslikke projekte tutvustavad kunstnikud Kärt Ojavee, Jaanus Samma ja Liina Keevallik, filmioperaator Elen Lotman, dramaturg Piret Jaaks ning muusik Juhan Uppin.

Elen Lotmani sõnul seisneb loovuurijate suurim väärtus just praktilise kogemuse toomises akadeemilisse maailma: „Mulle tundub, et tänapäeval on inimkonna kõige suurem vajadus tuua palju erinevaid teadmisi kokku ühte ühisesse mõistmisesse. Nii neuroteadusest, loovuuringutest, inseneeriast kui ka füüsikast. Kui tuua need ühised teadmised kokku, siis sealt saab sündida täiesti uus teadmine. Ja seetõttu mulle tundub, et loovuurija kõige suurem väärtus ei ole mitte see, et olla looja, kes läheb üle akadeemiasse, vaid just jätkata praktikuna. Loovuurija toit on ikkagi praktiline tegevus ja oluline on tegeleda oma erialaga ja tuua sealt teadmisi akadeemilisse maailma. Just praktikast tekivad need küsimused, mis loojat vaevavad ja mille uurimine tekitab uut väärtust.“

Tegemist on esimese osaga loovuurimuslikke praktikaid ja Eestis tegutsevaid loovuurijaid tutvustavast videolugude seeriast, mida on plaanis iga-aastaselt täiendada.

Loovuurimus on loometegevuses väljenduv ja sellel põhinev uurimistöö, mille eesmärk on luua uusi teadmisi, kultuurivorme, loome- ja uurimismeetodeid või -tehnikaid ning panustada seeläbi uurimisvaldkondade, ühiskonna ja majanduse arengusse. Loovuurimus seob loomevaldkondi laiemate ühiskondlike protsesside ja probleemidega ning teadvustab kriitiliselt loometegevuse rolli maailmas.

Portreelugude sarjaga “Loov teadus” jätkavad EKA, EMTA ja BFM kui Eesti olulisimad loovuurimuse keskused oma missiooni arendada ja tutvustada loovuurimuslike meetodite väärtust ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamisel. Projekti toetas Eesti Teadusagentuur.

Lisainfo: Pille Epner, pille.epner@artun.ee