Kunsti ajaloostades (PUT, 2015–2018)

Konverents "Art History and Socialism(s) after World War II: The 1940s until the 1960s". Foto: Kristina Jõekalda

Projekti “Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal” eesmärgiks on uurida, kuidas on Eestis 19.–21. sajandil loodud teadmisi kohalikust kunstipärandist. Lähtepunktiks on tõdemus, et eri aegadel on samu kunstiteoseid ja arhitektuuriobjekte esitletud erinevalt, neist on konstrueeritud erinevaid ajalugusid, mis omakorda on olnud publiku kunstiajalooliste arusaamade ning kunsti kogemise aluseks. Kunstiajaloolist teadmist kujundati mitte üksnes kunstiajalookirjutuse vaid ka „kunstiajaloo sündmuste“ – teoste eksponeerimise ja kommenteerimise kaudu. Projekt otsib vastuseid küsimusele, milles kunstiajalugude erinevused seisnevad ja millised on olnud nende kirjutamise/ eksponeerimise mõjutegurid, sh poliitiline ja ideoloogiline kontekst, rahvusvahelised erialased diskursused ja kohalik kunstikirjutuse traditsioon. Seega analüüsitakse ajaloolisi kultuurisituatsioone ja kultuurivahetust, mis päranditõlgendusi tingivad ja loovad. Metodoloogiliselt toetub projekt teadmiste sotsioloogiale, diskursuse- ja ajalookirjutuse analüüsile.

Projekti vastutav täitja: Krista Kodres

Projekti põhitäitja: Virve Sarapik

Projekti täitjad: Kristina Jõekalda, Kädi Talvoja, Eero Kangor, Maria Jäärats (doktorandid)

Projekti kestus: 2015–2018

Projekti tüüp: PUT788 (personaalne uurimistoetus)

Rahastaja: Eesti Teadusagentuur

Vaata ETISes

OLULISEMAD TULEMUSED:

Uurimisrühma konverents Art History and Socialism(s) after World War II: The 1940s until the 1960s leidis aset 27.–29. oktoobril 2016 Tallinnas. Konverentsisarja jätkuna toimus 2017 konverents Leipzigis ja 2020 Berliinis.

Seminarisarjas (Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi toimus kolm kohtumist: prof. Marek Tamm (jaanuaris 2016), prof. Tiina-Ann Kirss (märtsis 2017) ja dr Epp Annus (mais 2018).

Töö kulmineerus mitmeteist autoriga rahvusvahelises kogumikus A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades. Eds. Krista Kodres, Kristina Jõekalda, Michaela Marek. (Das östliche Europa. Kunst- und Kulturgeschichte 9.) Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2019. Kogumik pälvis EKA teaduspublikatsiooni preemia 2019. Arvustused ilmunud ajakirjades Journal of Art Historiography, sehepunkte, Histara. Les comptes rendus ja Sirp.

Uurimisrühma liikmed avaldasid  vähemalt 17 eelretsenseeritud artiklit – Kodres 2015, 2016a–b, 2018, 2019; Sarapik 2015, 2016, 2019; Talvoja 2017, 2018, 2019; Jõekalda 2015a–b, 2018, 2019a–b; Kangor 2019, lisaks populariseerivaid artikleid (vt ETISes) – ja erinumbri Art and Ideologies (Sarapik/Ventsel 2017).

Valmis kaks doktoritööd: 2019. aastal Kädi Talvoja Karm stiil eesti kunstiajalookirjutuse kontekstis ning 2020. aastal Kristina Jõekalda German Monuments in the Baltic Heimat? A Historiography of Heritage in the ‘Long Nineteenth Century’ .

Uurimisprojekt pälvis Eesti Teadusagentuuri erilise tunnustuse. Projekti olulisemad saavutused on kaasatud nende väljaantud kogumikku Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018 (vt postrit lk 34).

Jaga sõpradega:

Postitas Virve Sarapik
Viimati muudetud