Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut võeti RIHA liikmeks

Eesti Kunstiakadeemia. Foto: Tõnu Tunnel

Eesti Kunstiakadeemia teatab rõõmuga, et EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut on võetud Rahvusvahelise Kunstiajaloo Uurimisinstituutide Assotsiatsiooni (RIHA – International Association of Research Institutes in the History of Art) liikmeks.

RIHA loodi 1998. aastal eesmärgiga koordineerida üle maailma tõhusamalt kunstiajaloo uurimist ja õpet, edendada infolevi ja teadlasvahetust, algatada ühiseid üritusi ning anda välja oma ajakirja. Kuid oluline on RIHA tegevuses ka suunatus erialaringist väljapoole: soov tuua kunstiajaloo hääl ühiskonnas jõulisemalt esile, selgitada, tutvustada ja populariseerida selles valdkonnas loodud teadmisi, näidata kunstiajaloo kui distsipliini ühiskondlikku toimimist ja mõju.

RIHA-sse kuuluv instituutide seltskond on aukartustäratav. Kõige vähem vajab tutvustamist Getty uurimisinstituut Los Angeleses (The Getty Research Institute), kuid rahvusvaheliselt vägagi tuntud liikmeteks on veel näiteks Courtauldi instituut Londonis (Courtauld Institute of Art, 1932), Müncheni kunstiajalooinstituut (Zentralinstitut für Kunstgeschichte), Rahvuslik kunstiajaloo instituut Pariisis (Institut national d’histoire de l’art), samuti Euroopa vanimad, 19. sajandisse ulatuva ajalooga Kunstiajalooinstituut Firenzes (Kunsthistorisches Institut – Max-Planck-Institut) ning Bibliotheca Hertziana Roomas. Lisaks 17 asutajaliikmele on uusi liikmeid võetud vastu põhimõttel, et ka suuri riike ei esindaks üldjuhul mitte üle kahe uurimisasutuse.

Ühe tugeva rühma moodustavad Kesk- ja Ida-Euroopa instituudid, millest mitmed loodi enne Teist maailmsõda, kuid suurem osa asutati sõja järel teaduste akadeemiate uurimisüksustena. Samasugune uurimisinstituutide süsteem kehtis mäletatavasti nõukogude ajal ka Eestis. Toona Eestis siiski eraldi kunstiajaloo instituuti polnud, küll aga tegutses TA Ajaloo Instituudi all kunstiajaloo sektor. 

EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut (KVI) asutati 1992 aastal koos kunstiteaduse eriala avamisega EKA-s. Selle eelkäijaks oli kunstiajaloo kateeder. Seega pole KVI näol olnud kunagi tegu pelga uurimisinstituudiga. Selline kaksisfunktsioon on end igati õigustanud ja võimaldanud siduda juhendamised ning teadustöö, tõmmata edukamalt kaasa doktorante ja magistrante. RIHA kontekstis on aga vahetu seotus ülikooliga ja õppetööga pigem siiski erandlik ning KVI liitmine assotsiatsiooniga seda hinnatavam. Baltimaades ongi KVI praegu ainus RIHA liige, lähimaadest kuuluvad sinna Rootsi rahvuslik kunstimuuseum (Nationalmuseum) ja Moskva Riiklik kunstiteaduse instituut.

RIHA kodulehekülg: http://www.riha-institutes.org/

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud