Pilt või märk (MOBJD, 2017–2021)

Projekt Pilt või märk: pildilise representatsiooni fenomenoloogiline analüüs” võtab vaatluse alla Edmund Husserli pildilise representatsiooni teooria. Eesmärk on kritiseerida Husserli teooria semiootilist käsitlust ning kaitsta selle fenomenoloogilise käsitluse originaalsust. Vastupidiselt laialt levinud arusaamale Husserli pildilise representatsiooni teooriast, mille järgi “pildi” mõiste on mittetäielikult välja töötatud “märgi” mõiste, väidan ma, et Husserl eristab selgelt need kaks mõistet ning seab “pildi” mõiste isegi esikohale. Ma soovin näidata, et Husserli filosoofias on selgelt eristatud pilditeadvus ja sümbolteadvus, ning kujutise pildiline ja sümboliline funktsioon. Projekti tulemused avaldatakse eelretsenseeritud teadusajakirjades ning kantakse ette loengutes ja konverentsiettekannetes.

Projekti vastutav täitja: Regina-Nino Mion

Projekti juhendaja: Virve Sarapik

Projekti kestus: 2017–2021

Projekti tüüp: Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus (MOBJD203)

Rahastaja: Eesti Teadusagentuur

Vaata ETISes

Jaga sõpradega:

Postitas Virve Sarapik
Viimati muudetud