Tähelepanu: sisearhitektuuri magistriprogramm võtab vastu uusi tudengeid!

2020. aasta suvel magistrikraadi kaitsnud tudengid. Foto: Laura Rohtlaan

Tänavu kaitses EKA sisearhitektuuri osakonnas magistrikraadi kaheksa noort sisearhitekti. Kõigil, kel on plaanis teha järgmine samm ruumihariduse vallas, tasub tähele panna: dokumentide vastuvõtt EKA sisearhitektuuri osakonna magistriõppesse kestab kuni 29. juunini!

 

EKA sisearhitektuuri osakonna magistriõpe annab sulle võimaluse minna südamelähedase teemaga süvitsi, keskenduda inspireerivate õppejõudude toel ruumiloome-problemaatikale ning saavutada õpingute lõpus magistrikraad, mis on toeks edasises erialases projekteerimispraktikas, oma büroo loomisel ning sisearhitektina konkurssidel ja rahvusvahelistel võistlustel osalemisel. Magistriõpe võimaldab bakalaureuseõpingutest suuremat süvenemist, interdistsiplinaarset suhestumist ja inspireerivat koostööd tellijaga. Magistrandil on silme ees siht, milleni ta järgmise kahe aasta jooksul püüdlema hakkab. 

 

EKA sisearhitektuuri eriala magistriprogrammi tugevusteks on: 

 • inspireerivad ruumiloome õppejõud nii Eestist kui maailmast;
 • võimalus tegutseda interdistsiplinaarselt: EKA loominguline ja värske töökeskkond, kus koostööd teha väga erinevate valdkondade tudengite ja õppejõududega;
 • stuudiopõhine õpe: erialaseid stuudioprojekte juhendatakse dünaamilise protsessina  probleemistiku analüüsist ruumipsühholoogiga kuni lõpptulemuste esitlemiseni tellijale.

 

Mida on kandideerimiseks vaja?

Sisseastuja esitab koos avaldusega järgmised materjalid (lähemalt loe siit):

 • CV
 • portfoolio (pdf-formaadis)
 • essee võimalikust magistritöö teemast (kuni 2000 tähemärki, pdf-formaadis)
 • video: kandidaadi missioon disainerina – 90 sekundit
 • inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument

 

Programmi ülesehitus ja fookus

Meie magistriprogramm on stuudiopõhine. Uurime ruumi ja poliitika seoseid, jääkmaterjalide kasutamist, ruumi ja inimpsüühika sõlmpunkte, sukeldume välitööde käigus kohalikku ruumi spetsiifikasse ja vaatleme uurimisteemadega seotud situatsioone piiri taga. Sisearhitektuur paigutub arhitektuuri ja disainimaailma kokkupuutepunkti. Seda justkui erinevate valdkondade ristmikul tegutsevat distsipliini iseloomustab suhestumine kontekstiga ehk konkreetse koha ja inimestega ümbritsevas keskkonnas. Eesmärk on suunata tudengeid looma ruume, mis vastavad kasutajate spetsiifilistele vajadustele ja püüdlevad uudsete lahendusteni just nimelt selles kindlas kohas ja ajahetkes.

 

Tänapäeva pööraselt muutuvasse maailma ruume luues tuleb endas arendada paindlikkust, ja tundlikkust. Sisearhitektuur on loominguline eriala, mille tundlad on pidevalt ümbritseva poole suunatud. EKA sees, koos teiste loomeinimestega on iseenesest mõistetav, et lennukad ideed ja teod suhtlevad omavahel. 

 

Meie magistrandid on terava sotsiaalse närviga, nad otsivad julgelt võimalusi, kus ruumiline lahendus aitab mõnd probleemi märgata ja sellele lahendusi pakkuda. Magistriõppes suhestutakse väga erinevate ruumitüüpidega – elu-, õppe- ja tööruumidest avaliku ruumini. Stuudiote käigus uuritakse muuhulgas näiteks: 

 • mis on unearhitektuur – kuidas ruum mõjutab und ning kuidas saab ruum rahutut magajat aidata 
 • milline ruum sünnib paikades, mis on täis keerulisi ajaloolisi ja tänapäevaseid poliitilisi kihistusi, ja kuidas see väljendub ruumikasutuses;
 • Kuidas suhestub ruum kunstiteostega, mis on installatiivne ruum ja kuidas võiks kulgeda kunstnike, arhitektide ja sisearhitektide koostöö.

 

Mida sisearhitektuuri magistrikraad annab? 

Valmistame ette ruumiloome spetsialiste, kes on võimelised magistriõppes saadud teadmisi rakendama erialases projekteerimispraktikas. EKA sisearhitektuuri eriala magistriprogrammi läbimine on toeks oma büroo rajamisel ja juhtimisel, erialakonkurssidel osalemisel ning sisearhitekti kutsestandardi poole püüdlemisel. 

 

Keda ootame õppima? 

Magistriprogrammi ootame kandideerima kõiki, kes omandanud sisearhitektuuri bakalaureuse kraadi EKAs kas tänavu või varem – aga ka neid, kel ruumiloomega seotud valdkonna kraad mõnest teisest kõrgkoolist – Eestist või mujalt. Magistriõppesse võtame maksimaalselt 10 tudengit.

 

Olulised kuupäevad

 • 15.-29.06.2020 – avalduste esitamine SAIS-is kuni 23:59
 • 29.06.2020 – avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal kell 10:00-16:00
 • 06.07.2020 – vestlused kohapeal
 • 10.07.2020 – avalikustame tulemused
 • 15.07.2020 – vastuvõetud kinnitavad oma õppimaasumissoovi SAISis

Rohkem infot vastuvõtu kohta leiab siit: https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope/vastuvotuinfo/

 

Soovime kõikidele meie magistriõppesse pürgivatele kandidaatidele julget pealehakkamist ja ootame põnevusega kohtumist!

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud

Sisearhitektuur