Bakalaureuseõpe

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna bakalaureuseõppesse

Olulised kuupäevad

13.-27.06.2022 – avalduste esitamine SAISis kuni 23:59

13., 20. ja 27.06.2022– avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

29.06-02.07.2022 – toimuvad vestlused ja eksamid

hiljemalt 8. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

11.07.2022 – vastuvõetud kinnitavad oma õppimaasumissoovi SAISis

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade ja eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta meeldetuletuse, jäta siia oma meiliaadress.

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri bakalaureuseõppesse ootame õppima ruumi ja inimese suhetest huvitatud üliõpilasi – tudengeid, keda inspireerib ruum inimese ümber ning kelle näpud hakkavad sügelema ja mõte tööle, märgates olukordi, kus ruumi muutmisega saab muuta nende inimeste elukvaliteeti, kes selles ruumis tegutsevad. Kuidas luua keskkonda, kus õpiraskustega lapsed keskenduda suudavad? Millist ruumi vajavad inimesed tulevikus, mil paljud meist töötavad kodust või kohvikust? Millistest materjalidest koosnevad ruumid, milles me magame, sööme või iseendasse vaadata püüame?

Me ootame tudengeid, kes on suutelised tulemusteni jõudma ühise kursusena tegutsedes, aga ka iseseisvalt loova mõttega edasi liikuma.

Bakalaureuseõppe vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 12

RiigieksamMin. punktid
Eesti keel/ eesti keel teise keelena50/75
Inglise keelB1

Sisearhitektuuri osakonna bakalaureuseõppe sisseastumiseksamid jagunevad kaheks. Esiteks kohtub komisjon tudengikandidaatidega ühekaupa vestluseks ja kandidaadi portfoolioga tutvumiseks. Vestluse ja portfoolio läbivaatamise põhjal koostatakse erialaülesannete vooru pääsevate kandidaatide nimekiri. Erialaülesandeid lahendatakse kahe päeva jooksul pärast vestlusvooru.  Eksamid lõppevad tulemuste esitlemisega komisjonile.

Vestlused toimuvad Eesti Kunstiakadeemias, Põhja puiestee 7, Tallinn. Ruum C406 (või, olenevalt oludest, Zoomis).

29.06.2022 kell 10:00-19:00 30.06.2022 kell 10:00-19:00

Kõik registreerunud saavad e-mailile info vestluse toimumise aja kohta. Küsimuste korral palume pöörduda interior@artun.ee või +372 6443949.

Vestlusele kaasa

Vestlusele võtta kaasa alljärgnevatele kriteeriumitele vastav portfoolio.

Portfoolio kriteeriumid

Portfoolio peaks suuremas osas olema erialane, st olenemata meediumist (joonistamine, maal, installatsioon vms), kajastama kandidaadi erialast huvi ning väljendama katsetusi ruumi- ja vormimaailmas:

  • ruumiteemalised joonistused, maalid, kollaažid;
  • ruumiteemalised kompositsioonid;
  • ruumilised maketid;
  • ruumi või mööblieseme sõlme-/detailikatsetus joonise või maketina (et mõista konstruktsiooni, kuidas mingid elemendid on omavahel ühendatud, et kanda raskust või füüsikalistele jõududele vastu pidada);
  • omaloodud materjalikatsetuste näidised (luua iseseisvalt uus materjal, millel oleks praktiline või konstruktiivne väärtus);
  • olulisim loominguline ebaõnnestumine (esitatud loominguline ebaõnnestumine peab olema veenev ja hästi põhjendatud ning kajastama teie kriitilist analüüsivõimet).

Tööde esitlemisel eelistame näha originaale, digiformaadis on lubatud videoteoste esitamine.

Vestlus jaguneb järgnevalt:

  • tööde esitlus: 5 min
  • vestlus: 8 min

Hindamiskriteeriumid: Hinne koosneb portfoolio kriteeriumitele vastavusest ning esitluse sisukusest.

Eksamid toimuvad Eesti Kunstiakadeemias, Põhja puiestee 7, Tallinn. Ruum A501 ja A405.

01.07.2022 kell 15:00–18:00 Eksamiülesanne 1: ruumi konstrueerimine
02.07.2022 kell 10:00–13:00 Eksamiülesanne 2: tajukaart
02.07.2022 kell 15:00–17:00 Tööde ülespanek ja presentatsioon

Pingerida moodustub kolmest hindest: vestlus (0-10 punkti); eksamiülesanne 1 (0-10 punkti); eksamiülesanne 2 (0-10 punkti). Kokku maksimaalselt 30 punkti.