Sisseastumine BA ja MA

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna BAKALAUREUSEÕPPESSE 

Olulised kuupäevad

15.-29.06.2020 – avalduste esitamine SAISis kuni 23:59

29.06.2020– avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal kell 10:00-16:00

2.07-7.07.2020 – toimuvad vestlused ja eksamid

10.07.2020 – avalikustame vastuvõetute tulemused

15.07.2020 – vastuvõetud kinnitavad oma õppimaasumissoovi SAISis

 

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade ja eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta meeldetuletuse, jäta siia oma meiliaadress.

 

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri bakalaureuseõppesse ootame õppima ruumi ja inimese suhetest huvitatud üliõpilasi – tudengeid, keda inspireerib ruum inimese ümber ning kelle näpud hakkavad sügelema ja mõte tööle, märgates olukordi, kus ruumi muutmisega saab muuta nende inimeste elukvaliteeti, kes selles ruumis tegutsevad. Kuidas luua keskkonda, kus õpiraskustega lapsed keskenduda suudavad? Millist ruumi vajavad inimesed tulevikus, mil paljud meist töötavad kodust või kohvikust? Millistest materjalidest koosnevad ruumid, milles me magame, sööme või iseendasse vaadata püüame?

Me ootame tudengeid, kes on suutelised tulemusteni jõudma ühise kursusena tegutsedes, aga ka iseseisvalt loova mõttega edasi liikuma.

 

 

BAKALAUREUSEPROGRAMMI vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 12

 

Riigieksam Min. punktid
Eesti keel/ eesti keel teise keelena 50/75
Inglise keel B1

 

Sisearhitektuuri osakonna bakalaureuseõppe sisseastumiseksamid jagunevad kaheks. Esiteks kohtub komisjon tudengikandidaatidega ühekaupa vestluseks ja kandidaadi portfoolioga tutvumiseks. Vestluse ja portfoolio läbivaatamise põhjal koostatakse erialaülesannete vooru pääsevate kandidaatide nimekiri. Erialaülesandeid lahendatakse kolme päeva jooksul pärast vestlusvooru ning lõpevad tulemuste esitlemisega komisjonile.

Vestlused

2.07.2020 kell 10:00-19:00, paus 13:00-13:40
3.07.2020 kell 10:00-19:00, paus 13:00-13:40

Kõik registreerunud saavad e-mailile info vestluse toimumise aja kohta. Küsimuste korral palume pöörduda interior@artun.ee või +372 6443949.

Vestlusele kaasa

Vestlusele võtta kaasa alljärgnevatele kriteeriumitele vastav portfoolio.

Portfoolio kriteeriumid

Koostada seniste loometööde kokkuvõte, mis sisaldab järgmisi kategooriaid:

  • ruumiteemalised kompositsioonid ja ruumilised maketid;
  • ruumi või mööblieseme sõlm või detail joonise või maketina;
  • omaloodud materjali katsetuste näidised;
  • joonistused ja maalid;
  • muud loomeprojektid vabas žanris;
  • olulisim loominguline ebaõnnestumine.

Teoseid ja objekte võib esitleda originaalidena või trükituna portfoolios (eelistatud on siiski originaalid). Digiformaadis on lubatud vaid videoteoste esitamine. Tööde kogus nimetatud kategooriates ei ole oluline.

Vestlus jaguneb järgnevalt:

  • Tööde esitlus 10 min
  • Vestlus 10 min

Vestlus on hindeline – hinne koosneb portfoolio kriteeriumidele vastavusest ning esitluse sisukusest. Hinnatakse skaalal 1-10 punkti.

 

Eksamid toimuvad Põhja puiestee 7, Tallinn

06.07.2020 kell 10:00-13:00 Erialaülesanne 1
06.07.2020 kell 14:00-20:00 Erialaülesanne 2
07.07.2020 kell 10:00-13:00 Erialaülesanne 3
07.07.2020 kell 13:30-16:30 Tööde ülespanek ja presentatsioon

 

Pingerida moodustub neljast hindest: vestlus (0-10 punkti); erialaülesanne 1 (0-10 punkti); erialaülesanne 2 (0-10 punkti); erialaülesanne 3 (0-10 punkti). Kokku maksimaalselt 40 punkti.

_________________

 

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna MAGISTRIÕPPESSE 

Olulised kuupäevad

15. – 29.06.2020 – avalduste esitamine SAIS-is kuni 23:59

29.06.2020 – avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal kell 10:00-16:00

06.07.2020 kl 12-17 – vestlused kohapeal

10.07.2020 – avalikustame vastuvõetute tulemused

 

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade, eelnevate nõustamiste, jms kohta meeldetuletuse, jäta siia oma meiliaadress.

 

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri eestikeelsesse magistriõppesse ootame kas meie osakonnas või teistes disainikoolides ruumihariduse bakalaureusekraadi omandanuid: nii neid, kes värskelt lõpetanud kui neid, kes vahepeal valdkonnas professionaalina tegutsenud. Magistriõpe tähendab bakalaureuseõpingutest suuremat süvenemist ning võimet minna oma tööga iseseisvalt edasi ning tugeval sisseastujal on silme ees siht, milleni ta järgmise kahe aasta jooksul püüdlema hakkab.

Eeldame magistriõppesse asujalt ka inglise keele oskust, sest osa programmist kattub meie tasulise rahvusvahelise magistriprogrammiga “Making Space”.

 

SISEARHITEKTUURI MAGISTRIPROGRAMMI vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 7

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Vestlused

06.07.2020 kell 12:00-17:00

Pingerida moodustub kolmest hindest: vestlus; portfoolio; essee ja video.

 

Eksamiülesannete kirjeldused

 

Vestlus keskendub portfooliost, planeeritava magistritöö suunast ja videos esitatud disaineri missioonideklaratsioonist kerkivate teemade arutelule.

Vestluseks tuleb ette valmistada 1,5 minutiline portfoolio esitlus. Portfoolio PDF formaadis versioon esitada koos dokumentidega. Esitada minimaalselt viis erialaprojekti kokkuvõtet, mis eesmärgist olenevalt sisaldaksid ka rendereid, diagramme, fotosid ning selgitavaid tekste.

Vestluseks tuleb ette valmistada 1,5 minutiline võimalikku magistritöö teemat ja suunda puudutav esitlus. Essee võimalikust magistritöö teemast (kuni 2000 tähemärki, PDF formaadis) esitada koos dokumentidega. Vajadusel kasutada täiendavat visuaalset materjali.

Vestluseks tuleb ette valmistada 1,5 minutiline video esitlus. Video eesmärgiks on võimaldada kandidaatidel tutvustada oma disainerimissiooni ja magistriõppe adressaati. Oluline pole siin videoklipi formaat ja tehniline teostus, vaid selles esitatud sõnum (sobib ka mobiiltelefoniga filmitud ja toimetatud materjal). Video laadida meelepärasesse voogesitust võimaldavasse keskkonda (Youtube, Vimeo vms) ning esitada vaatamislink essee dokumendis.

 

Lisainfo
Liitu osakonna sisseastumise uudiskirjaga
EKA sisearhitektuur Facebookis
EKA sisearhitektuur Instagramis

 

Kontakt
interior@artun.ee
+372 6443949