Sisseastumine BA ja MA

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna BAKALAUREUSEÕPPESSE 

Olulised kuupäevad

14.-28.06.2021 – avalduste esitamine SAISis kuni 23:59

28.06.2021 – avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal kell 10:00-16:00

1.-6.07.2021 – toimuvad vestlused ja eksamid

07.07.2021 – tulemuste sisestamine SAISi

12.07.2021 – vastuvõetud kinnitavad oma õppimaasumissoovi SAISis

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade ja eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta meeldetuletuse, jäta siia oma meiliaadress.

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri bakalaureuseõppesse ootame õppima ruumi ja inimese suhetest huvitatud üliõpilasi – tudengeid, keda inspireerib ruum inimese ümber ning kelle näpud hakkavad sügelema ja mõte tööle, märgates olukordi, kus ruumi muutmisega saab muuta nende inimeste elukvaliteeti, kes selles ruumis tegutsevad. Kuidas luua keskkonda, kus õpiraskustega lapsed keskenduda suudavad? Millist ruumi vajavad inimesed tulevikus, mil paljud meist töötavad kodust või kohvikust? Millistest materjalidest koosnevad ruumid, milles me magame, sööme või iseendasse vaadata püüame?

Me ootame tudengeid, kes on suutelised tulemusteni jõudma ühise kursusena tegutsedes, aga ka iseseisvalt loova mõttega edasi liikuma.

BAKALAUREUSEPROGRAMMI vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 12

Riigieksam Min. punktid
Eesti keel/ eesti keel teise keelena 50/75
Inglise keel B1

Sisearhitektuuri osakonna bakalaureuseõppe sisseastumiseksamid jagunevad kaheks. Esiteks kohtub komisjon tudengikandidaatidega ühekaupa vestluseks ja kandidaadi portfoolioga tutvumiseks. Vestluse ja portfoolio läbivaatamise põhjal koostatakse erialaülesannete vooru pääsevate kandidaatide nimekiri. Erialaülesandeid lahendatakse kahe päeva jooksul pärast vestlusvooru.  Eksamid lõppevad tulemuste esitlemisega komisjonile.

Vestlused toimuvad Eesti Kunstiakadeemias, Põhja puiestee 7, Tallinn. Ruum C406 (või, olenevalt oludest, Zoomis).

1.07.2021 kell 10:00-19:00
2.07.2021 kell 10:00-19:00

Kõik registreerunud saavad e-mailile info vestluse toimumise aja kohta. Küsimuste korral palume pöörduda interior@artun.ee või +372 6443949.

Vestlusele kaasa

Vestlusele võtta kaasa alljärgnevatele kriteeriumitele vastav portfoolio.

Portfoolio kriteeriumid

Portfoolio peaks suuremas osas olema erialane, st olenemata meediumist (joonistamine, maal, installatsioon vms), kajastama kandidaadi erialast huvi ning väljendama katsetusi ruumi- ja vormimaailmas:

  • ruumiteemalised joonistused, maalid, kollaažid;
  • ruumiteemalised kompositsioonid;
  • ruumilised maketid;
  • ruumi või mööblieseme sõlme-/detailikatsetus joonise või maketina (et mõista konstruktsiooni, kuidas mingid elemendid on omavahel ühendatud, et kanda raskust või füüsikalistele jõududele vastu pidada);
  • omaloodud materjalikatsetuste näidised (luua iseseisvalt uus materjal, millel oleks praktiline või konstruktiivne väärtus);
  • olulisim loominguline ebaõnnestumine (esitatud loominguline ebaõnnestumine peab olema veenev ja hästi põhjendatud ning kajastama teie kriitilist analüüsivõimet).

Tööde esitlemisel eelistame näha originaale, digiformaadis on lubatud videoteoste esitamine. 

Vestlus jaguneb järgnevalt:

  • tööde esitlus: 5 min
  • vestlus: 8 min

Hindamiskriteeriumid: Hinne koosneb portfoolio kriteeriumitele vastavusest ning esitluse sisukusest.

Eksamid toimuvad Eesti Kunstiakadeemias, Põhja puiestee 7, Tallinn. Ruum A405.

05.07.2021 kell 10:00–12:00 Eksamiülesanne 1
05.07.2021 kell 13:00–16:00 Eksamiülesanne 2
06.07.2021 kell 10:00–13:00 Eksamiülesanne 3
06.07.2021 kell 13:30–16:30 Tööde ülespanek ja presentatsioon

Pingerida moodustub neljast hindest: vestlus (0-10 punkti); eksamiülesanne 1 (0-10 punkti); eksamiülesanne 2 (0-10 punkti); eksamiülesanne 3 (0-10 punkti). Kokku maksimaalselt 40 punkti.

_________________

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna MAGISTRIÕPPESSE 

Olulised kuupäevad

14.-28.06.2021 – avalduste esitamine SAISis kuni 23:59

28.06.2021 – avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal kell 10:00-16:00

05.07.2021  – vestlused kohapeal

01.07.2021 –  tulemuste sisestamine SAISi

12.07.2021 – vastuvõetud kinnitavad oma õppimaasumissoovi SAISis

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade, eelnevate nõustamiste, jms kohta meeldetuletuse, jäta siia oma meiliaadress.

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri eestikeelsesse magistriõppesse ootame kas meie osakonnas või teistes disainikoolides ruumihariduse bakalaureusekraadi omandanuid: nii neid, kes värskelt lõpetanud kui neid, kes vahepeal valdkonnas professionaalina tegutsenud. Magistriõpe tähendab bakalaureuseõpingutest suuremat süvenemist ning võimet minna oma tööga iseseisvalt edasi ning tugeval sisseastujal on silme ees siht, milleni ta järgmise kahe aasta jooksul püüdlema hakkab.

SISEARHITEKTUURI MAGISTRIPROGRAMMI vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 8

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Vestlused toimuvad Eesti Kunstiakadeemias, Põhja puiestee 7, Tallinn. Ruum C406 (või, tulenevalt oludest, Zoomis).

05.07.2021 kell 12:00–17:00

Pingerida moodustub kolmest hindest: vestlus; portfoolio; essee ja video.

Eksamiülesannete kirjeldused

Vestlus keskendub portfooliost, planeeritava magistritöö suunast ja videos esitatud disaineri missioonideklaratsioonist kerkivate teemade arutelule.

Vestluseks tuleb ette valmistada 1,5 minutiline portfoolio esitlus. Portfoolio PDF formaadis versioon esitada koos dokumentidega. Esitada minimaalselt viis erialaprojekti kokkuvõtet, mis eesmärgist olenevalt sisaldaksid ka rendereid, diagramme, fotosid ning selgitavaid tekste.

Vestluseks tuleb ette valmistada 1,5 minutiline võimalikku magistritöö teemat ja suunda puudutav esitlus. Essee võimalikust magistritöö teemast (kuni 2000 tähemärki, pdf-formaadis) esitada koos dokumentidega. Vajadusel kasutada täiendavat visuaalset materjali.

Vestluseks tuleb ette valmistada 1,5 minutiline video esitlus. Video eesmärgiks on võimaldada kandidaatidel tutvustada oma disainerimissiooni ja magistriõppe adressaati. Oluline pole siin videoklipi formaat ja tehniline teostus, vaid selles esitatud sõnum (sobib ka mobiiltelefoniga filmitud ja toimetatud materjal). Video laadida meelepärasesse voogesitust võimaldavasse keskkonda (Youtube, Vimeo vms) ning esitada vaatamislink essee dokumendis.

Lisainfo
Liitu osakonna sisseastumise uudiskirjaga
EKA sisearhitektuur Facebookis
EKA sisearhitektuur Instagramis

Kontakt
interior@artun.ee