Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Lugupeetud EKAsse pürgijad, sellelt lehelt võib alata Teie kõrge lend.

Lennukuse tagamiseks olge enesekindlad, usaldage end, lugege palju erialast kirjandust, käige näitustel, tutvuge Eesti ja välismaa kaasaegsete kunstnike, disainerite, arhitektide jt loominguga ning olge maailma suhtes uudishimulikud!

Üldinfo

 • Magistriõppesse saavad kandideerida need, kellel on bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või muu vastav kvalifikatsioon, mis võimaldab jätkata õpinguid magistriõppes.
 • Magistriõppe nominaalne õppeaeg on 2 aastat ja õppekava maht 120 EAP.
 • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta. Rahvusvahelistel õppekavadel õppimine on üldjuhul tasuline. Täpsem info siin
 • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikoolEesti ENIC/NARIC Keskusehinnangutest ja arvamustest lähtuvalt.
 • Magistriõppes toimub igal erialal kandidaatidega vestlus. Vestlused rahvusvahelistel õppekavadel toimuvad ajavahemikul 13.–22. mai 2019 ja eestikeelsetel õppekavadel ajavahemikul 3.–12. juuli 2019. Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest.
 • Täpsed konkursitingimused erialati leiad SIIT.

Kandideerimine rahvusvahelistele õppekavadele

 • Avalduste esitamine toimub SAISis 01.03.-02.05.2019
 • Kandideerida saab animatsiooni, urbanistika, interaktsioonidisaini erialale.
 • Avalduse saab esitada korraga kahele erialale.
 • Juhul, kui avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta, tuleb korrata päringut riiklikest registritest, vajutades hariduskäigu ja/või hinnete ja tulemuste leheküljel nupule “Värskenda”. Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat, siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil, saates nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee või tuua kohapeale. Oma haridusandmeid EHISes saab kontrollida siit.
 • Sisseastumisavalduse esitamisel pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed ega riigieksamitulemusi, kui kõik andmed tulevad riiklikest andmekogudest.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada motivatsioonikiri / magistritöö projekt / portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgige nõudeid eriala lehel või SAISis!
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon.  “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

Kandideerimine, kui kõrgkool on veel lõpetamata

Kandideerimiseks ei pea eelnev haridustase olema lõpetatud, kui lõpetamine toimub 2019. aasta kevadel. Kui lõpetad kõrgkooli käesoleval aastal, siis nõutud haridusdokumendid tuleb esitada hiljemalt 5. juuliks või värskendada oma andmeid SAISis. SAISis avaldust esitades tuleb valida kandideerimise aluseks viimane lõpetatud haridustase ning esitada avaldus vaatamata hoiatusele minimaalse nõutud haridustaseme puudumise kohta.

Kandideerimine, kui kõrgkool on veel lõpetamata

Kandideerimiseks ei pea eelnev haridustase olema lõpetatud, kui lõpetamine toimub 2019. aasta kevadel. Kui lõpetad kõrgkooli käesoleval aastal, siis nõutud haridusdokumendid tuleb esitada hiljemalt 5. juuliks või värskendada oma andmeid SAISis. SAISis avaldust esitades tuleb valida kandideerimise aluseks viimane lõpetatud haridustase ning esitada avaldus vaatamata hoiatusele minimaalse nõutud haridustaseme puudumise kohta.

Kandideerimine eestikeelsetele õppekavadele

 • Avalduste esitamine toimub SAISis 17.06-01.07.2019.
 • Avalduse saab esitada korraga kahele erialale.
 • Juhul, kui avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta, tuleb korrata päringut riiklikest registritest, vajutades hariduskäigu ja/või hinnete ja tulemuste leheküljel nupule “Värskenda”. Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat, siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil.  Dokumendid võib tuua ka kohapeale ajakavas näidatud kuupäevadel või kokkuleppel mõnel muul ajal. Oma haridusandmeid EHISes saab kontrollida siit.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada motivatsioonikiri / magistritöö projekt / portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgige nõudeid eriala lehel või SAISis!
 • Avaldust esitades saab valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. Vajadusel võtab vastuvõtutöötaja sinuga ühendust. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

Avalduste esitamine kohapeal

Avalduste vastuvõtt kohapeal toimub ainult suvise vastuvõtu ajal 01.07.2019 kell 10.00-16.00 Põhja puiestee 7

Kohapeal magistriõppesse kandideerimisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Kõrgharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang)
 • Digitaalne foto. Pildi formaadid: png; jpeg; gif (foto saab teha ka kohapeal)
 • Motivatsioonikiri/magistritöö projekt/portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgi täpseid nõudmisi eriala lehel või SAISis.
 • Pass või ID kaart*

NB! Võimalusel võta kaasa ID-kaart või Mobiil-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja esitada avalduse elektroonselt.

 

Info välisriigis lõpetanutele

 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Avaldus tuleb esitada perioodil 17.06 – 01.07.2019 SAIS keskkonnas (v.a kui kandideerid rahvusvahelistele õppekavadele, siis tuleb avaldus esitada 01.03. – 02.05.2019 www.sais.ee)
 • Kuna Eesti registrites välisriigi lõpetamise andmeid ei ole, siis tuleb avaldus SAISis esitada ilma haridusandmeteta. Haridusandmed sisestab EKA hiljem ise. Hinnang koos haridusdokumentidega palun laadida avalduse juurde ja originaaldokumendid esitada sisseastumisperioodi jooksul kooli vastuvõtutöötajale.

Oluline teada

 • Akadeemia vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitanud, ning annab kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi. Akadeemia ei saa menetleda “Esitamata” staatuses avaldusi. 
 • Akadeemia lükkab tagasi avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või hinnete kohta või on esitamata mõni nõutud lisa (motivatsioonikiri, portfoolio vms.).
 • Oma individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAIS-ist oma avalduse juurest peale avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.
 • Tulemused teatatakse rahvusvahelistel õppekavadel hiljemalt 25. maiks ja eestikeelsetel õppekavadel 10. juuliks läbi SAIS keskkonna. Lisaks saadetakse teade avaldusel märgitud e-posti aadressile.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel.
 • Kandideeriv staatus SAISis tähendab seda, et oled sisseastumiseksamid sooritanud positiivselt ja oled endiselt konkurentsis aga jäid pingereas õppekohast ilma.  Kui pingereida jõuab sinuni siis muutub sinu avalduse staatus SAISis  Vastuvõetavaks.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee