Vastuvõtuinfo ja avalduse esitamine

KANDIDEERIMINE EESTIKEELSETELE ÕPPEKAVADELE

 • Avalduste esitamine toimub SAISis 11.-28.06.2018.
 • Avalduse saab esitada korraga kahele erialale.
 • Juhul, kui avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta, tuleb korrata päringut riiklikest registritest, vajutades hariduskäigu ja/või hinnete ja tulemuste leheküljel nupule “Värskenda”. Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat, siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil või saates nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee  Dokumendid võib tuua ka kohapeale ajakavas näidatud kuupäevadel. Oma haridusandmeid EHISes saab kontrollida siit.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada motivatsioonikiri / magistritöö projekt / portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgige nõudeid eriala lehel või SAISis!
 • Avaldust esitades saab valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. Vajadusel võtab vastuvõtutöötaja sinuga ühendust. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

AVALDUSTE ESITAMINE KOHAPEAL

Avalduste vastuvõtt kohapeal toimub ainult suvise vastuvõtu ajal 27.-28.06.2018

Kohapeal magistriõppesse kandideerimisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Kõrgharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang)
 • Digitaalne foto. Pildi formaadid: png; jpeg; gif (foto saab teha ka kohapeal)
 • Motivatsioonikiri/magistritöö projekt/portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgi täpseid nõudmisi eriala lehel.
 • Pass või ID kaart*

NB! Võimalusel võta kaasa ID-kaart või Mobiil-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja esitada avalduse elektroonselt.


KANDIDEERIMINE, KUI KÕRGKOOL ON VEEL LÕPETAMATA

Kandideerimiseks ei pea eelnev haridustase olema lõpetatud, kui lõpetamine toimub 2018. aasta kevadel. Kui lõpetad kõrgkooli käesoleval aastal, siis nõutud haridusdokumendid tuleb esitada hiljemalt 3. juuliks või värskendada oma andmeid SAISis. SAISis avaldust esitades tuleb valida kandideerimise aluseks viimane lõpetatud haridustase ning esitada avaldus vaatamata hoiatusele minimaalse nõutud haridustaseme puudumise kohta.


INFO VÄLISRIIGIS LÕPETANULE

 • Välisriigis hariduse omandanud sisseastujatel tuleb haridusdokumendid esitada 3. maiks. Kui on olemas ENIC/NARIC Keskuse hinnang, võib dokumente esitada kuni 28. juunini.
 • Avaldus tuleb esitada perioodil 11. – 28.06.2018 SAIS keskkonnas (v.a kui kandideerid rahvusvahelistele õppekavadele, siis tuleb avaldus esitada 01.03. – 03.05.2018 www.sais.ee)
 • Välisriigi lõpudokumentide menetlustasu on 50 eurot. Tasu ei pea maksma kandidaat, kes esitab ENIC/NARIC Keskuse hinnangu koos haridust tõendavate dokumentidega. Tasu ei kuulu tagastamisele.

Panga rekvisiidid

Eesti Kunstiakadeemia
A/a EE93 1010 0020 0696 6000 (SEB)
A/a EE75 2200 2210 1191 2047(Swedbank)
Selgitusse märkida “vastuvõtudokumentide menetlus ja oma nimi”


MIS JUHTUB JÄRGMISENA?

 • Akadeemia vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mille olete SAISis esitanud, ning annab kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi. Akadeemia ei saa menetleda “Esitamata” staatuses avaldusi. 
 • Akadeemia lükkab tagasi avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või hinnete kohta või on esitamata mõni nõutud lisa (motivatsioonikiri, portfoolio vms.).
 • Oma individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAIS-ist oma avalduse juurest. 
 • Tulemused teatatakse hiljemalt 25. maiks rahvusvahelistel õppekavadel ja 10. juuliks eestikeelsetel õppekavadel läbi SAIS keskkonna. Lisaks saadetakse teade avaldusel märgitud e-posti aadressile.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel.

 


KANDIDEERIMINE RAHVUSVAHELISTELE ÕPPEKAVADELE

 • Avalduste esitamine toimub SAISis 01.03.-03.05.2018
 • Avalduse saab esitada korraga kahele erialale.
 • Juhul, kui avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta, tuleb korrata päringut riiklikest registritest, vajutades hariduskäigu ja/või hinnete ja tulemuste leheküljel nupule “Värskenda”. Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat, siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil, saates nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee või tuua kohapeale. Oma haridusandmeid EHISes saab kontrollida siit.
 • Sisseastumisavalduse esitamisel pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed ega riigieksamitulemusi, kui kõik andmed tulevad riiklikest andmekogudest.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada motivatsioonikiri / magistritöö projekt / portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgige nõudeid eriala lehel!
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon.  “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.


KONTAKT

Helen Jürgens
Spetsialist
helen.jyrgens@artun.ee
+372 6267305

Kontaktid

helen-jurgens

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee