Kursused

Eelakadeemia pakub ülikooli sisseastujale ettevalmistavaid kursusi EKA arhitektuuri, disaini ja vabade kunstide teaduskondades. Noori vanuses 16–26 juhendavad õppejõud, lõpukursuste tudengid ja vilistlased, kelle toel tutvutakse õppega EKAs ning arendatakse erialaseid teadmisi ja oskusi.

Eelakadeemia on hea võimalus
– tutvuda õppega EKAs
– leida endale sobilik eriala
– arendada teadmisi ja oskusi visuaalkultuuris
– täiendada portfooliot ja valmistuda sisseastumiskatseteks

Eelakadeemia õppeaasta

Avaldame 1. juulil, toimuvad september-detsember
– Avasta EKA: arhitektuur, disain, kunst, teadus
– Kujutamisoskuste eelakadeemia
– Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia Tartus

Avaldame 1. novembril, toimuvad veebruar-mai
– Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia
– Disaini eelakadeemia
– Vabade kunstide eelakadeemia
– Kunstikultuuri eelakadeemia
– Fotograafia eelakadeemia

Avaldame 1. veebruaril, toimuvad aprill-juuni
– Joonistamise eelakadeemia
– Arhitektuurijoonistamise eelakadeemia
– Portfoolio eelakadeemia