Theses

Bachelors’ Thesis

2024 Lea Tall. EAÕK Lelle kiriku Kristuse surikuju konserveerimine ja säilitamine kirikutingimustes Conservation and Preservation of the Epitaphios of EOC Lelle Church Juhendajad: Mag Theodora ...

Masters’ Thesis

2024 Kateriin Ambrozevits Nõukogudeaegsed sisevärvid ja nende eemaldamine krohvipinnalt The Interior Paints of the Soviet Era and How to Remove them from Plastered Walls Juhendaja Dr Maris Mändel Retsensent ...

Doctoral Thesis

2023 Mariann Raisma Muuseumi võim. Muuseum kollektiivse mälu kujundajana Eestis 20. sajandi murranguperioodidel (The Power of the Museum. ...