Bachelors’ Thesis

2022

Siim Hiis. EKKMi kogu korrastamine ja süstematiseerimine

Organizing and Systematizing the EKKM Collection

Juhendaja: Dr Hilkka Hiiop

Retsensent: Mag Helen Volber

Jette Paat. Kultuuripärandi väärtustamine Võrus

Valuing Cultural Heritage in Võru

Juhendaja: Dr Riin Alatalu

Retsensent: Mag Kadri Kallast

Liis Ristal. Historical and Modern Conservation Methods of a Crack in Stained Glass. Practical Case Study of Five Selected Methods

Vitraaži murru ajaloolised ja kaasaegsed konserveerimismeetodid. Viie valitud meetodi praktiline uurimus

Juhendajad: Mag Merike Kallas, Monique de Caluwé

Retsensent: Jelizaveta Tsedenova

Anastassia Vasilieva. Salapärane kabeliks peetav hoone Paljassaares

A Mysterious Chapel Building on Paljassaare. Historical Overview, Restoration Concept and Project

Juhendaja: Mag Triin Talk

Retsensent: Maria Silla

2021

Kateriin Ambrozevits. Puitpinna puhastamine kuivjääpritsi meetodil

Dry-Ice Blasting for Wooden Architecture

Juhendaja: Dr Maris Mändel, Dr Urve Kallavus, konsultant Kristjan Kaevu

Retsensent: Jaanus Vipper

Anett Anton. Tööstused Torupilli asumis aastatel 1920–1940. Ajaloolise kihistuse säilimine ja väärtustamine

A Study of the Industries in Torupilli, Tallinn between 1920–1940. Historic Preservation and Value

Juhendaja: Dr Riin Alatalu

Retsensent: Mag Sabina Kaukis

Jaspar Jõhvik. 20. sajandi alguse Eesti kiirpildikaamera konserveerimine

Early 20th Century Estonian Kamra-e-faoree Conservation

Juhendajad: Tanel Verk, Mag Tiina Sakermaa

Retsensent: Joel Leis

Relika Kala. Ambrotüübid Eesti muuseumides. Euroopapärases vormistuses ambrotüübi konserveerimine

Ambrotypes in Estonian Museums. Conservation of Ambrotype in European Housing

Juhendajad: Mag Grete Ots, Mag Meriliis Roosalu

Retsensent: Mag Kadi Sikka

Jüri-Martin Lepp. “Koeru evangelistide meistri” renessanss. 17. sajandi polükromisti taassünd läbi Koeru kiriku krutsifiksi ja maali “Püha õhtusöömaaeg” tehniliste uuringute ja konserveerimise

Renaissance of The Master of Koeru Evangelists. Redefining the 17th Century Polychromist Through the Technical Research and Conservation of the Koeru Church Crucifix and the Painting The Last Supper

Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop

Retsensent: Dr Hannes Vinnal

Käthi Niman. Laserpuhastus konserveerimises

Laser Cleaning in Conservation

Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop

Retsensent: Dr Signe Vahur

Eleri Paatsi. Kalatopiste uurimine ja konserveerimine Eesti Loodusmuuseumi kogu näitel

Research and Conservation of Fish Mounts on the Example of Estonian Museum of Natural History’s Collection

Juhendaja: Helen Lennuk, konsultant Mag Lennart Lennuk

Retsensent: Mag Kristiina Ribelus

Ülle Soosaar. Suuremõõtmeliste paberalusel trükiste konserveerimine Georg Lurichit kujutavate litograafiatehnikas plakatite näitel

Conservation of Large-scale Printed Works on Paper on the Example of Posters in Lithographic Technique Depicting Georg Lurich

Juhendajad: Maris Allik

Retsensent: Mag Kärt Lend

Minni Tang. Ehitismälestiste teisalduspraktika ja teisalduse kaalumise otsustuspuude loomine

Relocating Building Heritage. Creation of Decision Trees

Juhendaja: Dr Maris Mändel

Retsensent: Kaido-Allan Lainurm

2020

Getter Linter. Triiphooned eesti mõisaarhitektuuris – ajalooline ülevaade ja inventeerimine

Greenhouses in Estonian Manor Architecture – Historic Overview and Typology

Juhendaja: Dr Riin Alatalu

Retsensent: Mirje Tammaru

Frank Lukk. Aruanne: freskomaal „Hommik” 2018–2019

Report of Fresco Painting „Hommik” 2018–2019

Juhendaja: Dr Hilkka Hiiop

Retsensent: Juhan Hint

Kristi Niit. Teatrikostüümide museaalideks saamine Teater NO99 kostüümide näitel

The Aquisition of Theatre Costumes Based on the Costumes of Teater NO99

Juhendajad: Mag Theodora Kormpaki, Mag Merike Kallas

Retsensent: Mag Marju Raabe

Anastassia Simakova. Mustvee Püha Nikolause kiriku endise ikonostaasi kuninglike väravate ikoonide konserveerimine

The Conservation of Former Royal Gates Icons of Saint Nicholas Church in Mustvee

Juhendajad: Mag Merike Kallas

Retsensent: Mag Maria Lillepruun

Marta Tammiste. Varajased metallkonstruktsioonid Eesti ehituses. Ajalugu ja restaureerimine

Early Metal Constructions in Estonia. History and Restoration

Juhendajad: Dr Maris Mändel

Retsensent: Kirsi-Merilin Luik

Markus Johann Väli. Ajaloo markeerimine Tallinna Vanasadamas

Presenting Lost Heritage in Tallinn Old City Harbour

Juhendajad: Mag Triin Talk

Retsensent: Olari Kärmas

Kadri Väljaots. Kaarma, Muhu ja Valjala kirikute Muinsuskaitseameti arhiivi säilikute süstematiseerimine ja konserveerimine

The Organization and Conservation of the National Heritage Board of Estonia’s Archival Documents on the Churches of Kaarma, Muhu and Valjala

Juhendaja: Mag Grete Ots

Konsultandid: Dr Hilkka Hiiop, Riina Hiob, Dr Anneli Randla

Retsensent: Mag Grete Nilp

2019

Aleksander Meresaar. Transpordi- ja säilituskasti ühildamine: Katja Novitskova „Aktiveerimise muster (Planetaarsed sidemed)”

Combining Transport and Storage Crates. A Case-study of Katja Novitskova’s ’’Pattern of Activation (planetary bonds)’’

Juhendajad: Helen Volber ja Annika Räim

Retsensent: Johanna Lamp

Eerika Julia Helena Niemi. Kahe suureformaadilise lõuendmaali konserveerimine lõuendmaalide alusraamide valikust.

Conservation of Two Large Canvas Paintings. About the Choice of Stretchers for Canvas Paintings

Juhendaja: Merike Kallas

Retsensent: Kaisa Milsaar

Laura-Marie Ojalo. Kunstnik-restauraator Ilmar Ojalo – elu, looming ja tegevus restauraatorina.

Ilmar Ojalo – Life, Art and Restoration

Juhendajad: Hilkka Hiiop ja Grete Nilp

Retsensent: Svetlana Torba

Pilleriin Tamm. Keila ja Harju-Madise kalmistute inventeerimine.

The Inventory of Keila and Harju-Madise Cemeteries

Juhendaja: Oliver Orro

Retsensent: Hanna Selvet

Johanna Toom. Eesti veetornid. Tüpoloogiline ülevaade ja uuskasutus.

Estonian Water Towers. Typology and Reuse

Juhendaja: Riin Alatalu

Retsensent: Triin Reidla

Urmo Treisalt. Tallinna raidkivikunsti eripäradest. Varauusaegsete aknasammaste inventeerimine.

On the Characteristics of Tallinn School of Stone-carving. A Compilation of Renaissance Era Window Columns

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova

Konsultandid: Eero Kangor ja Anneli Randla

Retsensent: Tiina Sakermaa

2018

Maari Hinsberg. Narratiiv kui kultuuripärand: säilitades tähenduslikkust. Ühe maali lugu

Narrative as Cultural Heritage: Preserving Significance. The Story of a Korean Shaman Painting

Juhendajad: Hilkka Hiiop ja Farideh Fekrsanati

Retsensent: Nele Ambos

Marleen Mihkelson. Nõukogudeaegne restaureerimine Pärnu vanalinna näitel

Soviet-era Restoration on the Example of the Old Town of Pärnu

Juhendaja: Oliver Orro

Retsensent: Sabina Kaukis

Andrus Rospu. Kõrvalhoonest teeninduskeskuseks. Restaureerimisotsuste selgitusi Padise mõisa valitsejamaja näitel

From a Steward’s House into a Service Centre. The Explanation of Conservation Choices for Padise Manor Steward’s House

Juhendajad: Maris Mändel, Jaan Jõgi

Retsensent: Tarmo Hook

Svetlana Torba. Irina Bržeska maalikollektsiooni inverteerimine ja konserveerimine

Conservation and Inventory of a Collection of Paintings by an Artist Irina Brzheska

Juhendaja: Merike Kallas

Retsensent: Egle Mikko

Helina Torv. Jalatsileid Tallinna vanalinnast. Arheoloogilise naha kahjustused ja konserveerimine

Archaeological Finding of a Shoe from Tallinn Old Town. Deterioration Mechanisms and Conservation of Archaeological Leather

Juhendaja: Aive Viljus

Retsensent: Helen Lennuk

Katrina Veelma. Lühike Eesti ahjude ajalugu, kahhelahju ehitus ja restaureerimine Lai tänav 33 leidude näitel

Short History of Estonian Stoves, Construction of Tiled Stove and its Restoration by an Example of Findings in Lai Street 33

Juhendajad: Merike Kallas, Artur Ümar, Isabel Aaso-Zahradnikova

Retsensent: Kaisa Milsaar

2017

Kristiina Frolova. Laudise profiilide tüübid ja puitpits Kärdlas

Types of Weatherboards and Decorative Woodcut on Kärdla Buildings

Juhendaja: Leele Välja, MA

Retsensent: Andres Muts

Kenneth Herm. Tallinna-tüüpi majade välisuste tüpoloogia ja restaureerimisprobleemid

Typology of the Exterior Doors of Tallinn-type Houses and their Conservation Problems

Juhendajad: Oliver Orro MA, Kerttu Küünarpuu

Retsensent: Juhan Hint

Erle Kaur. Unustatud altar. Kontekst ja konserveerimine

A Forgotten Altarpiece. The Context and Conservation

Juhendajad: Johanna Lamp MA, Allan Talu

Retsensent: Kristina Aas

Saara Kruus. Nitrofilmide säilitamine filmiarhiivi nitrofilmi kollektsiooni näitel

Preservation of the Nitrate Film Collection in the Estonian Film Archives

Juhendaja: Kadi Sikka, MA

Retsensent: Joel Leis

Liisi Kruusa. Pelgulinna Lenderi majade katusekorruste väljaehitamine

Rebuilding of the Lender-type Houses Attic Floors in Pelgulinn. Architectural and Social Aspects

Juhendaja: Riin Alatalu, PhD

Retsensent: Anni Martin-Nool, MA

Elise Lekarkin. Paide Kultuurikeskuse kohviku vitraažide konserveerimine – restaureerimine. Tänapäevaste vitraažide kahjustused

Conservation – Restoration of Paide Cultural Center Cafeteria Stained Glass. Damages of Modern Stained Glass

Juhendaja: Eve Koha

Retsensent: Grete Ots, MA

Eva-Liisa Lõbu. Järvamaa Muuseumi etnograafiliste tekstiilesemete näituseks ettevamistamine

The Preparation of Ethnographical Textiles for the Exhibition in Järvamaa Museum

Juhendajad: Heige Peets, Ruth Paas

Retsensent: Janika Turu

Anne Raud. Ehete säilitamine Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogu näitel

Jewelry Preservation by Example of Estonian Applied Arts and Design Museum Collection

Juhendaja: Merike Kallas, MA

Retsensent: Sille Siidirätsep, MA

2016

Anu Koppel. Kolga mõisa peahoone. Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise kontseptsioon

Special Conditions of Heritage Conservation and Restoration Concept for the Main Building of Kolga Manor

Juhendaja: Ly Renter

Retsensent: Silja Konsa

Jüri Türkei. Majavalitsuse remont kui mõiste, selle tüpoloogia, restaureerimisproblemaatika ning kontseptsioonid Tallinna puitarhitektuuri näitel

The building administration’s renovation as a notion, its typology, conservation problems and concepts, as examplified by the wooden architecture of Tallinn

Juhendaja: Oliver Orro, MA

Retsensent: Claudia Valge

Triinu Kööba. Terrasiitkrohv Eestis. Kasutusajalugu ja restaureerimisproblemaatika

Granite imitation rendering in Estonia. History of use and problems of restoration.

Juhendajad: Maris Mändel, MA

Retsensent: Anu Soojärv

Maarja Kohtla. Ajaloolistest tänavavalgustitest Tallinna, Kuressaare ja Haapsalu vanalinnade näitel

The Historical Street Lights in the Old Towns of Tallinn, Kuressaare and Haapsalu

Juhendaja: Lilian Hansar, PhD

Retsensent: Triin Reidla

Marju Bakhof. Ajaloolised teekatendid linnades

Historic Pavements in Estonian Cities.

Juhendaja: Jaan Vali

Retsensent: Teele Jürivete

Taavi Tiidor. Tallinna Toomkiriku kooriruumi barokne stukkdekoor

Stucco décor in the chancel of Tallinn Cathedral

Juhendajad: Isabel Aaso-Zahradnikova MA, Hilkka Hiiop PhD, Juhan Kilumets MA

Retsensent: Marju Raabe

Tarmo Hook. Järvamaa kindluskirikute väljakujunemine ja paiknemine 13. sajandil

Position of Fortified Churches in Järvamaa in the Thirteenth Century

Juhendaja: Martti Veldi

Retsensent: Villu Kadakas

Andres Kalamees. Tartu Ülejõe pargiala taashoonestamisest

Juhendaja: Lilian Hansar PhD

2015

Aliis Veeber. Haljala valla mõisate abihooned

Manor’s outbuildings in Haljala municipality

Juhendaja: Riin Alatalu PhD

Retsensent: Anita Jõgiste

Claudia Valge. Ajalooliste puithoonete välisfassaadide värvilahendused Kassisaba asumis

Exterior Colour Schemes of Historic Wooden Buildings in the Kassisaba District of Tallinn

Juhendajad: Lilian Hansar Phd, Maris Mändel MA

Retsensent: Diana Haapsal

Anu Soojärv. Monumentaalkunst eksterjööris 1960. – 1980. aastatel Eestis: tehniline teostus ja säilivusproblemaatika

Exterior Monumental Art in Estonia from 1960s to 1980s: Technical Execution and Preservation Issues

Juhendajad: Hilkka Hiiop PhD, Maris Mändel MA

Retsensent: Johanna Lamp

Triin Reidla. 1980. aastate linnaplaneerimise eksperiment Tartus. “Arhitekti linnaosa” kujunemine ja väärtused

An Experiment in 1980s Urban Planning in Tartu. The Development and Values of “The Architect’s District”

Juhendajad: Lilian Hansar PhD, Oliver Orro MA

Retsensent: Tiina Tuulik

Juhan Hint. Hävinud arhitektuuripärandi eksponeerimine Tartu keskaegse kihistuse näitel

The Presentation of Architectural Remains in the Example of Medieval Stratifications in Tartu

Juhendaja: Lilian Hansar PhD

Retsensent: Anna-Liisa Sikk

Regina Hirtentreu. Evald Okase muuseumi maalikogu inventeerimine ja nelja maali konserveerimine

The Inventory of the Paintings Collection in the museum of Evald Okas. The Conservation of four oil paintings by E. Okas

Juhendaja: Merike Kallas MA

Retsensent: Tiina Sakermaa

Kristina Hirtentreu. Ants Viidalepa suuremõõtmelise lõuendmaali konserveerimine

The Conservation of the large scale painting by Ants Viidalepp

Juhendaja: Merike Kallas MA

Retsensent: Grete Nilp

Joel Leis. Paberfoto kahjustuste atlas: albumiin-, kolloodium- ja hõbeželatiinfotod 20. sajandi esimese pooleni

Damage Atlas of 19th Century Second Half and 20th Century First Half Paper Based Albumen, Collodion, Silver Gelatine Photograps

Juhendaja: Meriliis Roosalu MA

Retsensent: Helen Volber

Karl Kallastu. Tõrvaajamine kui elatusallikas. Ajalooliste tõrvaahjude varemete ja asemete inventeerimine ning uurimine Loode-Saaremaal

Traditional pine tar production as a livelihood. Exploring the sites and ruins of historical tar ovens in North-Western Saaremaa

Juhendaja: Elo Lutsepp MA

Retsensent: Mark Rand

2014

Diana Haapsal. 1920.-1930. aastate aedlinlike piirdeaedade tüpoloogia Nõmme linnaosa näitel

Typology of Suburban Residential Fencing During the 1920s and 1930s as Exemplified in Nõmme City District

Juhendaja: Maris Mändel MA

Retsensent: Maarja Ruut

Kätlin Kaganovitš. Pärandi säilitamisest kujutise vahendusel. Dokumentalistika ja ristmeedia näited

Documentary film in preservation of cultural heritage

Juhendajad: Hilkka Hiiop PhD, Eva Näripea PhD

Retsensent: SiimRaie

Keidi Saks. Mantelkorstnad Saare maakonnas

Mantel Chimneys in Saare Country

Juhendaja: Rita Peirumaa MA

Retsensent: Dan Lukas

2013

Helen Volber. Meedia- ja videokunsti dokumenteerimine ja säilitamine

Documentation and preservation of media and video art.

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Annika Räim

Eva-Maria Aitsam. Eestiaegse väikeelamu kujunemine 1920.–30. aastatel ning hoonetüübi säiltamise ja restaureerimise võimalused Arnold Väli loomingu näitel

Development of small residential buildings in the 1920s and 1930s in Estonia and the possibilities for their preservation and restoration with focus on Arnold Väli’s creation

Juhendajad: Oliver Orro, Kirsi-Merilin Põldaru

Triin Ploom. Ühe redeltugitooli taassünd: taust ja rekonstruktsioon

The Rebirth of a Ladderback Armchair from Kolga Manor: Backround and Reconstruction

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Annes Hermann

Grete Ots. Pennisafferite arveraamat ja teised klappköited Tallinna Linnaarhiivi kogudes

Pennisaffer Book and Other Limp Bindings in the Collections of the Tallinn City Archives

Juhendaja: Mariann Habicht

Maarja Ruut. Alevite kujunemine Raplamaa näitel

Development of boroughs by example of Rapla county

Juhendaja: Lilian Hansar

Triin Aare. Haapsalu Jaani kiriku altari konserveerimistööde kontseptsioon ja restaureerimismetoodika välja töötamine

The conception and methodology of conservation of the altarpiece of St John´s church in Haapsalu

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Merike Kallas

Ott Mahlapuu. Jalgrataste ajalugu kuni II maailmasõjani. Jalgratta restaureerimine ja konserveerimine. Jalgratta Kurmark restaureerimine

History of the bicycle before II World War. Restoration and conservation of bicycle. Restoration of the bicycle ‘Kurmark’

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Merike Kallas, Helmut Välja

Grete Nilp. Kunstimälestiste restaureerimine nõukogude perioodil

The restoration of art in the Soviet Era

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Anneli Randla

Hanna Selvet. Valve Pormeistri varajane looming. Nõukogude pärandi restaureerimise problemaatika

The early works of Valve Pormeister. Issues of soviet heritage restauration

Juhendaja: Maris Suits

Maria Vinter. Näiteid nukkude restaureerimisest Eestis ja Prantsusmaal

Examples of doll restorations from Estonia and France

Juhendajad: Heige Peets, Ruth Paas, Patricia Dal Pra

2012

Kristina Aas. Maikrahvi uued rõivad. Suurgildi hoone lünettmaalide ajalugu ja ennistamine

The new garments of the Count of May – The history and restoration of the lunette paintings of the Great Guild Hall

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Anita Jõgiste. Klassitsistlikud tüüpfassaadid ja värvilahendused Tallinna vanalinnas 19. sajandi esimesel poolel

Neo-classical model facades and color schemes in the first half of the 19th century in Tallinn’s old town

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Triin Jänes. Padise kloostri arheoloogilised leiud: raudesemete konserveerimine

Padise monastery’s archaeological findings: conservation of iron objects

Juhendaja: Aive Viljus MA

Maria Klammer. Maarjamäe memoriaali uuringud ja grafiti kahjustused kivipindadel

Studies of Maarjamäe memorial and graffiti damage on stone surfaces

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova MA

Joonas Paas. Max Hoenowi maastikumaali ja iluraami konserveerimine

Conservation of Max Hoenow’s landscape painting and frame

Juhendajad: Hilkka Hiiop MA, Merike Kallas MA

Tiina Sakermaa. Antonius von der Buschi epitaafi konserveerimine

The conservation of the epitaph of Antonius von der Busch

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova MA

Anna Liisa Sikk. Eesti keskaegsete tellisehitiste restaureerimine

Conservation of medieval brick structures in Estonia

Juhendaja: Maris Suits MA

Roman Tamm. 1920-30. aastate väikemajad ja nende renoveerimise praktika Kristiine linnaosa Linnuküla asumi ja lähiala näitel

Small houses of the 1920-1930s and their renovation practice exemplified by the Linnuküla settlement with its adjoining areas in the Kristiine district

Juhendaja: Oliver Orro MA

Eva Tammekivi. Pööningult leitud altarimaal taas kirikusse. Altarimaali „Aita mind, Issand!“ uuringud ja konserveerimine

The altarpiece found in the attic makes its way to the church. The studies and conservation of the altarpiece “Lord, help me!”

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Jelizaveta Tsedenova. 14nda sajandi Inglise vitraažakna fragment. Keemiliste kahjustuste analüüs ja restaureerimine

14th century English stained glass panel. Analysis of the glass deterioration and conservation

Juhendaja: Joost Caen PhD

2011

Kadi Sikka. Klaasfotode killud – Fotomuuseumi transferotüüpide konserveerimine

Juhendaja: Merilis Roosalu MA

Merilin Sooaru. Retušeerimismeediumid ja lõuendmaali “Nümfid“ konserveerimine

Juhendajad: Hilkka Hiiop MA, Merike Kallas BA

Kaisa-Piia Pedajas. Bergi vapp-epitaafi konserveerimine. Erinevad restaureerimiskontseptsioonid Niguliste muuseumis eksponeeritavate polükroomsete vapp-epitaafide näitel

Juhendaja: Hedi Kard MA

Sille Siidirätsep. Niguliste kiriku tuulelippude konserveerimine ja korrosiooni kahjustused metallil

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova

Johanna Lamp. Kunstiajaloolase Olev Printsi uuringud Tartu Jaani kirikus 1950-ndatel-60-ndatel aastatel: seinamaalingud ja terrakota skulptuuride polükroomia

Juhendajad: Anneli Randla PhD, Hilkka Hiiop MA

Kristo Kooskora. Historitsismi ajastu puitarhitektuuri illustreeritud terminid ja idee nende digitaalsest vormistamisest

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Aleksandra Tarassova. Kaasaegsed ikoonide puhastusmeetodid

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Maarja-Liisa Raid. Viljandi muinsuskaitseala aknad ja uksed

Juhendaja: Lilian Hansar PhD

Kaidi Org. Tartu Kastani tänava miljööala ajalooline areng ja restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Egle Tamm MA

Kirsi-Merilin Põldaru. Eterniit retrospektiivis. Kasutusajalugu ja restaureerimisproblemaatika Eestis

Juhendaja: Maris Suits MA

2010

Hanna Schutting. Ikooni restaureerimine vene traditsioonis

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Lauri Vaher. Tahvelklaveri dokumenteerimine, konserveerimine ja presenteerimise kontseptsiooni välja töötamine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA, Alexander Eckert

Allan Talu. Saatse EAÕ kiriku vana puukiriku ikonostaasi kuninglike väravate konserveerimine ning ikonostaasi virtuaalne rekonstruktsioon

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Mihkel Lender. 19. sajandi instrumentide restaureerimine

Juhendaja: Isabel-Aaso Zahradnikova MA

Kille Onton. Elmar Kitse maalide „Narva panoraam kosega“ ja „Fr.R.Kreutzwald ja J.Köler Võrus“ maalitehniline võrdlus ning konserveerimine-restaureerimine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Marika Pungas. Arheoloogiliste nahaleidude konserveerimine ja hoiustamine

Juhendaja: Isabel-Aaso Zahradnikova MA

Karola Mursu. Pidula mõisa peahoone interjööri restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Andres Muts. Laudise ja vahekarniiside profiilid kalamaja hoonetel

Juhendaja: Maris Suits MA

Kadi Särgava. Miljööaladel paiknevate hoonete soojapidavuse tõstmise problemaatika

Juhendaja: Maris Suits MA

Nele Hanson. Tallinna paneelelamute välisviimistlus ja selle kaasajastamise problemaatika

Juhendaja: Maris Suits MA

Liina Viil. Suur-Sadama 11 Kuressaares. Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Maria Silla. Puitmõisad Eestis. Tüpoloogia, väärtused ja kaitse

Juhendaja: Leele Välja MA

2009

Andrus Ehari. Päeva tänava ansambel Tartus Karlova linnaosas. Muinsuskaitselised väärtused ja nende säilitamine

Juhendaja: Leele Välja MA

Anne-Mari Jakobson. Keraamika kahjustused

Juhendajad: Isabel Aaso MA, Heige Peets

Kadi Jentson. Eesti saviehitused – kahjustused ja säilitamine Rannu kihelkonna näitel

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Kristin Kivi. Väike-Õismäe – väärtused ja rehabilitatsiooni võimalused

Juhendaja: Maris Suits MA

Karin Kukk. Puka linnaehituslik analüüs ja miljööalade kaitse

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Sandra Mälk. Puitvilla Pärnu mnt 492, Tallinn

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Aigar Needo. Võru muinsuskaitseala linnaruumi analüüs ja inventeerimismetoodika

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Mark Rand. Pihtla mõis-häärberi arhitektuuriväärtus. Ajalugu, uuringud ja seisukord aastal 2009

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Ksenia Tarassova. RA-KO elamud Tallinnas. Elamutüübi kujunemine ja säästev areng

Juhendaja: Riin Alatalu MA

Kaarel Truu. Tallinna liitsihi ülemise tuletorni kompleksi ajalugu ja tulevik

Juhendaja: Anneli Randla PhD

2008

Kadi Karine. Eisma ja Andi külade arhitektuuripärandi analüüs. Kaitse- ja kasutusettepanekud

Juhendaja: Leele Välja MA

Erkki Liivak. Peeter Suure Merekindluse peapositsiooni rannakaitsepatarei number 4 restaureerimise kontseptsioon

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Mari Luukas. Kaagjärve alamõisa vabrikuhoonete restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Leele Välja MA

Sirli Naska. Tapa linnaehituslik analüüs ja ettepanekud miljööaladeks

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Mari Nõmmemaa. Tartu Ülikooli endise kirikuhoone fassaadide restaureerimine ja kasutuskontseptsioon

Juhendaja: Leele Välja MA

Jan Persidsky. Ülevaade muinsuskaitse- ja restaureerimisalasest tegevusest Eestis aastatel 1975-1985 Tallinna linna näitel

Juhendaja: Leele Välja MA

Mae Putk. Nõva kiriku restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Maarja Sarv. Tallinna 1930. aastate korterelamute ümberehituste problemaatika

Juhendaja: Leele Välja MA

Astra Sauga. Võhma linnaehituslik analüüs ja ettepanekud miljööaladeks

Juhendja: Lilian Hansar MA

Kerli Simagina. Estonia ja Rävala puiestee vahelise ala linnaehituslik analüüs

Juhendaja: Lilian Hansar

Martin Süld. Poska 35 hoonestuse restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Leele Välja MA

Sofja Kapitan. Maali “Peeter I portree” restaureerimine ja konserveerimine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Benita Martsoo. Aaderdamine – kaks lähenemist, konserveerida või restaureerida

Juhendaja: Mati Raal MA

Kairi Priimets. Tallinna Teletorni kohviku interjöör aastatel 1980 – tänapäev

Juhendaja: Mati Raal MA

Riin Rohtla. Gloobuste ajaloost ja esimestest eestikeelsetest gloobustest. Koolipoisi gloobuse (1913?) restaureerimine

Juhendaja: Vilja Sillamaa

Marilin Siimer. Eesti Kunstimuuseumis säilitatava kahe raami konserveerimine maaliraami näituseks

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova MA

Holger Loodus. Maalitehnika mõju teose säilimisele Adamson-Ericu maali “Lilled” konserveerimise näitel

Juhendajad: Hilkka Hiiop MA, Maris Klaas MA

Kerstin Sillaots. Andrus Johani maal “Naine kassiga”: uuringud ja konserveerimine restaureerimine

Juhendaja: Maris Klaas MA

Triin Talk. Arhitektuurimaketid . Ajalugu, tüpoloogia ja restaureerimine

Juhendaja: Mati Raal MA

2007

Anneli Jüristo. Pelgulinna Lenderi maja akende kujundus

Juhendaja: Leele Välja MA

Helen Kallaste. Kuressaare puitelamute tüübid

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Madis Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Madle Lippus. Soomepapp. Tootmine, kasutus maalialusena, restaureerimine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Mirjam Averin. Märjamaa alev. Ettepanekud miljööaladeks

Juhendaja: Leele Välja MA

Pille Viirsalu. Rotermanni kvartali Elevaatorihoone muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Leele Välja MA

Toomas Karting. Kaasaegse puitskulptuuri konserveerimine Kunstihoone fondi näitel

Juhendaja: Isabel Aaso MA

2006

Kadri Kallaste. Papjeemašee ajalugu, tehnikad ja konserveerimine parun Ferdinand von Wrangel(l)’i vapp-epitaafi näitel

Juhendajad: Isabel Aaso MA, Heige Peets

Maarja Tüür. Lennuki/Liivalaia/Lauteri/Maakri tänavate vaheline kvartal Tallinnas. Ajalooline ja linnaarenduslik analüüs ja hoonestusettepanek

Juhendaja: prof Veljo Kaasik

Mailis Metsaoru. Tallinna Toomkiriku seinamaali avamis- ja restaureerimistööd

Juhendaja: Isabel Aaso MA

Maria Soboleva. Ühe maali lugu. Hortus Musicuse maja maali konserveerimine, restaureerimine, eksponeerimine ja uuringud

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA
Maris Suits. Suur-Kloostri 11, Tallinn. Restaureerimiskooli õppehoone. Restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Mart Keskküla

Merike Kallas. Maalilakid restaureerimisteoorias ning -praktikas. Suureformaadilise lõuendmaali restaureerimise näide

Juhendaja: Malle-Reet Heidelberg

Mihkel Vooglaid. Muinsuskaitse ja restaureerimine Eestis Euroopa kultuuripärandi kaitse ja ennistamise taustal aastatel 1965-1975

Juhendaja: prof Juhan Maiste

Natalja Liski. Restavratsija ikonõ Bogomater s mladencem

Juhendaja: Mati Raal MA

Reesi Soodla. Tallinna vanalinna maalitud talalagede inventariseerimine ja katalogiseerimine. Kataloogi väljatöötamine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Roland Siirak. Juugendvilla Kauniainenis. Konserveerimisettepanek

Juhendaja: prof Juhan Maiste

Sari Rainne. Siksalin kalmiston hautalöytö numero CCXXIV – Analysointi, konservointi ja rekonstruktio

Juhendaja: Jüri Peets PhD

Valeria Petrova. Vene õigeusu kiriku tekstiilid

Juhendaja: Heige Peets

Kais Matteus. Tallinna vanalinna maalitud talalagede inventariseerimine ja katalogiseerimine. Taustteave

Juhendaja: Svea Volmer

2005

Aive Rumm. Arheoloogilised leiud von Münnichite hauakambrist

Juhendaja: Isabel Aaso MA

Anna-Liisa Liiver. Arheoloogiliste tekstiilide konserveerimine

Juhendaja: Heige Peets

Erli Moik. Tallinna suure vapi kujutisega maalitud vitraaži ajalooline uurimus, rekonstruktsiooniprojektide koostamine ning konserveerimine

Juhendaja: dots Eve Koha

Joosep Metslang. Mundi talukompleksi restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja prof Veljo Kaasik

Kai Merilain. Lõuendi ajalugu, liigid, omadused ja kahjustused. Sirje-Maris Horma lõuendalusel maalide konserveerimine-restaureerimine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Kristel Leivo. Kunstiteose esteetilise terviku taasloomise vajadusest ja ideedest: Elmar Kitse seinamaali restaureerimise lugu

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Madis Roosalu. Arhitektuurimälestiste kaitse ja ennistamine Eesti NSV-s 1955-1965

Juhendaja: prof Juhan Maiste

Merilis Sähka. Autokroomplaadid Eestis. Eesti Ajaloomuuseumi negatiivikogu kahe interjöörivaatega autokroomplaadi konserveerimine

Juhendajad: Vilja Sillamaa, Jüri Karm

Toomas Mäelt. Barokse kirstu restaureerimine

Juhendaja: dots Mati Raal

Matis Rodin. Muinsuskaitse sõlmpunktid aastatel 1944 kuni 1955, peamised arengujooned stalinistlikus muinsuskaitses Nõukogude Eesti näitel

Juhendaja: prof Juhan Maiste

Olari Kärmas. Narva Vanalinna teemaplaneering

Juhendaja: prof Veljo Kaasik

Artur Ümar. Alatskivi Lossi interjööri restaureerimine

Juhendaja: dots Mati Raal

Hedi Rosma. Kipsportreede valutehnikad ja konserveerimismeetodid. Weizenbergist Kiwani, Eesti Kunstimuuseumi kogude põhjal

Juhendaja: Isabel Aaso MA

Share with friends:

Posted by Maris Veeremäe
Updated