Sisseastumine

Keda ootame õppima

Graafikaosakonda oodatakse mõtlemis- ja tegutsemishimulisi noori. Iga graafikahuviline sisseastuja võiks omada visandiplokki. Kuna graafika ei võimalda üldjuhul väga spontaanset tegutsemist, nõuab tööprotsess graafikatudengilt keskmisest suuremat süvenemistahet ning püsivust. Sisseastujalt ootame elementaarseid teadmisi kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist, samuti ettekujutust jooksvast näituseelust.

Ajakava

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

Kunsti erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Küsimused leiad SIIT

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava KUNST (maal, graafika, installatsioon ja skulptuur)

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Esimene eksamivoor: kodus ettevalmistatavad ülesanded ja vestlus

Eksamiülesanne 1“Essee”

Essee tuleb esitada  hiljemalt 29. juuniks. Essee lisatakse avalduse juurde SAIS’i. (Essee teema avaldatakse 15. juunil SAIS’is.)

Essee nõutavaks pikkuseks on 1-2 lehekülge A4 formaadis (font Times New Roman, suurus 12 pt ).

Essee puhul hinnatakse sisseastuja sõnalist väljendusoskust, analüüsivõimet ja argumenteerimisvõimekust. teksti sidusust ja terviklikkust. Samuti hinnatakse kirjutaja mõttekäikude originaalsust, maailmavaatelist avarust ning vastavust EKA-s õppimiseks vajalikele nõudmistele. Hindamine toimub 10-palli skaalal.

Vestlus

Vestlus toimub 01 ja 02. 07. 2020 Põhja pst 7-D306

Personaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Vestlusele palume kaasa võtta kunstniku portfoolio, mis sisaldab vähemalt 8 teose dokumentatsiooni ning lühikest kunstnikupositsiooni tutvustavat teksti. Soovi korral võib kaasa võtta 5 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja olemasolu korral ka visandiplokk.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmistesse voorudesse.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid kohapeal

Eksamiülesanne 2 “Loominguline ülesanne” 03-04.07.2020 kell 10.00–16.00 Põhja pst 7

Eksamile eelneb konsultatsioon ehk loomingulise ülesande selgitus.

Iga kandidaat teostab kohapeal etteantud märksõnast/märksõnadest lähtuva loomingulise ülesande. Loomingulise ülesande hindamisel hinnatakse töö teostamisel kasutatud tehniliste oskuste taset, teose kontseptsiooni tugevust, ideelist potentsiaali ja originaalsust, lahenduse kaasaegsust, valitud tehniliste vahendite ning kujutamise meetodite asjakohasust ja veenvust valminud teose kontekstis ning kogu lahendusega saavutatud kunstilist tervikväljundit.

Eksamiülesanne 3 “Loomingulise ülesande esitlus” 05.07.20 kell 10.00 Põhja pst 7

Teose esitlus toimub hindamiskomisjoni ja kaas-kandidaatide ees. Selleks tuleb ette valmistada ja esitada umbes viie minuti pikkune teost selgitav ning põhjendav sõnavõtt, millele järgneb küsimuste voor.Loomingulise ülesande esitlusel hinnatakse esituse veenvust ja ladusust, adekvaatsust teose kontseptsiooni analüüsimisel ja esitlemisel. Oluline on töö ideelise ja kavatsusliku külje arusaadavaks tegemine, kontseptsiooni selge sõnastamine.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend*: 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Tööde tagastamine

Kandidaadid, kes ei saa edasi teise vooru on võimalik töödele järgi tulla 4.–5. juuli 2020 10.00–13.00

Kandidaadid, kes lubatakse teise vooru:
Tööd tuleb ära viia peale 10. juulit.

Lisainfo

Visandiplokk on kaustik, mis sisaldab tähenduslikku visuaalset materjali (joonistusi, kleebiseid, olmerämpsu jne.). Visandiplokk võib omada ka päeviku funktsiooni (uuri internetist märksõna “sketchbook” alt). Formaat võiks olla vähemalt A4. Graafika oma kitsamaks erialaks valinut eristab teistest kunstitudengeist suurem huvi joonistamise, raamatute, koomiksite, kirjutamise jms. vastu.

Eeldame teadlikkust kaasaegses kunstis toimuvast: soovitame külastada näitusi

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Täpsemalt loe kandideerimise kohta SIIT

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee