Sisseastumine

Keda ootame õppima

Graafikaosakonda oodatakse mõtlemis- ja tegutsemishimulisi noori. Iga graafikahuviline sisseastuja võiks omada visandiplokki. Kuna graafika ei võimalda üldjuhul väga spontaanset tegutsemist, nõuab tööprotsess graafikatudengilt keskmisest suuremat süvenemistahet ning püsivust. Sisseastujalt ootame elementaarseid teadmisi kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist, samuti ettekujutust jooksvast näituseelust.

KATSED

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00


Bakalaureuseõppe vastuvõtt

õppekava KUNST (maalikunst, graafika, installatsioon ja skulptuur)

02.07.-03.07.2018 ESIMENE EKSAMIVOOR – KODUSED ÜLESANDED

Eksamiülesanne 1“Essee” – kodus lahendamiseks

Essee tuleb esitada  hiljemalt 28. juuniks. Essee lisatakse avalduse juurde SAIS’i. (Essee teemat näed SAIS’is.)

Hinnatakse sisseastuja sõnalist väljendusoskust teksti sidususe, argumenteerimise ja analüüsioskuse ning essee terviklikkuse põhjal, samuti kirjutaja mõttekäikude originaalsust ja vastavust EKA-s õppimiseks vajaliku tasemega.

Lühiankeet-täidetud ankeet võtta kaasa vestlusele 2. või 3. juulil 2018

VESTLUS

Vestlus toimub 02 ja 03. 07. 2018 algusega kell 10.00 Lembitu 10 ruum 101

Personaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Vestlusel tuleb komisjonile esitada täidetud lühiankeet (trükitult). Ankeediblankett saadetakse koos vestluse ajaga e-mailile. Vestlusele võtta kaasa ca 5 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja/või soovitavalt visandiplokk.

Komisjon eeldab, et kandideerija on kursis kunsti valdkonnas toimuvaga ja omab elementaarseid teadmisi Eesti lähikunsti ajaloost.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmistesse voorudesse.

4.-06.07.2018 TEINE EKSAMIVOOR – SISSEASTUMISEKSAMID KOHAPEAL

Eksamiülesanded saadetakse sisseastujate meilile hiljemalt 03.07.2018 23.00-ks

KONSULTATSIOON – Loomingulise ülesande selgitus:

04.05.2018 kell 10.00 Lembitu 10 ruum 101

Eksamiülesanne 2 “Loominguline ülesanne” 04-05.07.2018 kell 10.00–16.00 Lembitu 10

Iga kandidaat teostab kohapeal etteantud märksõnast/märksõnadest lähtuva loomingulise ülesande. Hinnatakse valminud töö ideed, teostust, nende omavahelist vastavust ja kandidaadi loomingulist mõtlemist ning nende komponentide taset.

Eksamiülesanne 3 “Loomingulise ülesande esitlus” 06.07.18 kell 10.00 Lembitu 10

Iga kandidaat esitleb komisjonile oma loomingulist ülesannet ja vastab komisjoni poolt esitatud küsimustele. Hinnatakse tööde eksponeerimist, kandidaadi analüüsioskust ning tööde esitlust komisjonile ja komisjoni poolt esitatud küsimustele vastamise sisulist külge.

EKSAMITELE TULEB TULLA VÄHEMALT 5 MINUTIT ENNE EKSAMIPLAANIS MÄRGITUD KELLAAEGA koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Eksamitöid ei ole lubatud Lembitu 10 hoonest . ära viia enne rektorikomisjoni 09. juulil 2018.

Lõpphinne koosneb 3 hindest (essee, loominguline ülesanne, loomingulise ülesande esitlus) 10 punkti süsteemis.

Õppekohtade esmatäitmine toimub vastavalt antud õppekava järgi õppida soovijate sisseastumiseksamite tulemuste paremusjärjestusele.


TÖÖDE TAGASTAMINE

Kandidaadid, kes ei saa edasi teise vooru: 4–6. juuli 2018 10.00–13.00

Kandidaadid, kes lubatakse teise vooru: Tööd tuleb viia Lembitu 10 hoonest ära kohe pärast rektorikomisjoni lahkumist 09 .juulil (12.00-16.00), info telefonil 6164213.

Palume töödele kindlasti järele tulla, vedelema jäänud tööd lähevad utiliseerimisele.

Rektori komisjoni järgselt Lembitu 10 hoonesse jäetud tööde eest EKA ei vastuta!


Magistriõppe vastuvõtt

õppekava KUNST (maalikunst, graafika, installatsioon ja skulptuur, fotograafia ja uusmeedia)

Magistritasemel toimub vastuvõtt vestluse, CV, portfoolio ja magistritöö projekti kirjelduse ja/või motivatsioonikirja põhjal.

Vestlused toimuvad 04.07 ja 05.07.2018 Estonia pst 7 ruum 426

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.


Vastuvõtuinfo:

Estonia pst 7, ruum 530
telefon: 6267305
vastuvott@artun.ee

Info Vabade kunstide teaduskonnas:

Lembitu tn 12

telefon: 6164213, 6164216


LISAINFO

Visandiplokk on kaustik, mis sisaldab tähenduslikku visuaalset materjali (joonistusi, kleebiseid, olmerämpsu jne.). Visandiplokk võib omada ka päeviku funktsiooni (uuri internetist märksõna “sketchbook” alt). Formaat võiks olla vähemalt A4. Graafika oma kitsamaks erialaks valinut eristab teistest kunstitudengeist suurem huvi joonistamise, raamatute, koomiksite, kirjutamise jms. vastu.

Eeldame teadlikkust kaasaegses kunstis toimuvast: soovitame külastada näitusi

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

Sisseastumine arvudes

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel