Sisseastumine

Keda ootame õppima

Graafikaosakonda oodatakse mõtlemis- ja tegutsemishimulisi noori. Iga graafikahuviline sisseastuja võiks omada visandiplokki. Kuna graafika ei võimalda üldjuhul väga spontaanset tegutsemist, nõuab tööprotsess graafikatudengilt keskmisest suuremat süvenemistahet ning püsivust. Sisseastujalt ootame elementaarseid teadmisi kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist, samuti ettekujutust jooksvast näituseelust.

Ajakava

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

Kunsti erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Küsimused leiad SIIT

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2019

õppekava KUNST (maal, graafika, installatsioon ja skulptuur)

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Esimene eksamivoor: kodus ettevalmistatavad ülesanded ja vestlus

Eksamiülesanne 1“Essee”

Essee tuleb esitada  hiljemalt 29. juuniks. Essee lisatakse avalduse juurde SAIS’i. (Essee teema avaldatakse 15. juunil SAIS’is.)

Hinnatakse sisseastuja sõnalist väljendusoskust teksti sidususe, argumenteerimise ja analüüsioskuse ning essee terviklikkuse põhjal, samuti kirjutaja mõttekäikude originaalsust ja vastavust EKA-s õppimiseks vajaliku tasemega.

Vestlus

Vestlus toimub 02 ja 03. 07. 2019 Põhja pst 7

Personaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Vestlusele võtta kaasa ca 5 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja/või soovitavalt visandiplokk.

Komisjon eeldab, et kandideerija on kursis kunsti valdkonnas toimuvaga ja omab elementaarseid teadmisi Eesti lähikunsti ajaloost.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmistesse voorudesse.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid kohapeal

Eksamiülesanne 2 “Loominguline ülesanne” 04-05.07.2019 kell 10.00–16.00 Põhja pst 7

Eksamile eelneb konsultatsioon ehk loomingulise ülesande selgitus.

Iga kandidaat teostab kohapeal etteantud märksõnast/märksõnadest lähtuva loomingulise ülesande. Hinnatakse valminud töö ideed, teostust, nende omavahelist vastavust ja kandidaadi loomingulist mõtlemist ning nende komponentide taset.

Eksamiülesanne 3 “Loomingulise ülesande esitlus” 06.07.19 kell 10.00 Põhja pst 7

Iga kandidaat esitleb komisjonile oma loomingulist ülesannet ja vastab komisjoni poolt esitatud küsimustele. Hinnatakse tööde eksponeerimist, kandidaadi analüüsioskust ning tööde esitlust komisjonile ja komisjoni poolt esitatud küsimustele vastamise sisulist külge.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend*: 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Tööde tagastamine

Kandidaadid, kes ei saa edasi teise vooru on võimalik töödele järgi tulla 5.–6. juuli 2019 10.00–13.00

Kandidaadid, kes lubatakse teise vooru:
Tööd tuleb ära viia peale 14. juulit.

Lisainfo

Visandiplokk on kaustik, mis sisaldab tähenduslikku visuaalset materjali (joonistusi, kleebiseid, olmerämpsu jne.). Visandiplokk võib omada ka päeviku funktsiooni (uuri internetist märksõna “sketchbook” alt). Formaat võiks olla vähemalt A4. Graafika oma kitsamaks erialaks valinut eristab teistest kunstitudengeist suurem huvi joonistamise, raamatute, koomiksite, kirjutamise jms. vastu.

Eeldame teadlikkust kaasaegses kunstis toimuvast: soovitame külastada näitusi

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2019

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlused toimuvad 04.07 ja 05.07.2019 Põhja pst 7

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Max. konkursi punktide arv on 10+10

Vastuvõtu lävend* : 5

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Üldinfo magistrisse sisseastujatele https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee