Sisseastumine

Esita sisseastumisavaldus kindlasti, kui

  • loominguline areng on sinu jaoks oluline
  • ühiskondlikud muutused lähevad sulle korda ja hoolid oma elukeskkonnast
  • sulle meeldib mõelda, kasutada kujutlusvõimet, luua ja unistada
  • oled edasipüüdlik ja auahne, pühendunud ja innukas, oma loomingus enesekindel ning sul on kriitilist mõtlemist

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Eritingimusena saavad õppekavale ilma eksamiteta sisse EKA kunsti õppekava BA ja fotograafia õppekava BA tasemel Cum Laude lõpetanud üliõpilased, kelle lõpetamise aasta on maksimaalselt kolm aastat tagasi (kunsti ja fotograafia BA diplom 2019., 2020. või 2021. aastast). Nõutav on avalduse õigeaegne esitamine SAISis

Sisseastumisinfo

– Avalduste esitamine SAISis 14.-28.06.2021 (kuni 23:59)
– Avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7 28.06.2021 kell 10:00-16:00
– Vestlused toimuvad 02.-03.07.2021. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast portfoolio vooru läbimist ja avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vastuvõtuvestlused Kaasaegse kunsti MA õppekavale toimuvad 02. – 03.07.2021 ajagraafiku alusel Põhja pst 7 ruumis D306. Olenevalt olukorrast toimub vestlus, kas kohapeal või veebi vahendusel Zoom keskkonnas. 

Kui vestlus toimub veebi vahendusel siis hiljemalt 1. juulil saadetakse meilile link Zoomi keskkonda.

Vastuvõtuks kaasaegse kunsti eriala magistritasemele on vaja koos avaldusega esitada:

– CV
– Motivatsioonikiri
– Kavandatava magistritöö projekti kavand (võib olla kirjutatud vabas vormis, kuid peab olema selgelt arusaadava sõnastuse ja sisuga)   
– Portfoolio (soovitavalt digitaalne, max suurus 20 Mb). Portfoolio peab olema esinduslikus formaadis, sisaldama vähemalt 5 teost (mahukamate projektide puhul ka kuni 3 teost). Portfoolio puhul hinnatakse kunstiteoste sisukust ja kontseptsiooni, professionaalset teostust, teosekirjelduste täpsust ning kontekstiteadlikkust.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis!

Portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlusel palutakse lühidalt kirjeldada oma ootusi ja motivatsiooni õppekaval õppimisel. Samuti anda lühike ülevaade oma kunstnikupositsioonist ja loomingust.

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, motivatsioonikiri ja magistritöö projekt). Vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja magistritöö eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile. Vestluse käigus vastab kandidaat vajadusel esitatud küsimustele oma kunstipraktika, loomeplaanide ning õpingute ajakava kohta (võimalikud erasmuslähetused ja –praktikad, muud õpingud väliskoolides).

Hinnatakse kandidaadi orienteeritust ning pühenduvust loometegevusele, loomingu taset, omandatud erialalisi oskusi ning tulemusi, toetudes esitatud dokumentidele. Samuti on oluline EKA õppekeskkonna ja -meetodite sobivus kandidaadi arenguks, kandidaadi töövõime nii individuaalse kunstnikuna kui grupis tegutsedes, suhtlemisoskus ning õpingute ja loometöö eesmärkide ühtivus EKA/õppekava eesmärkidega ning meetoditega.

Üldinfo magistriõppesse astujatele.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee