Sisseastumine

Esita sisseastumisavaldus kindlasti, kui

  • loominguline areng on sinu jaoks oluline
  • ühiskondlikud muutused lähevad sulle korda ja hoolid oma elukeskkonnast
  • sulle meeldib mõelda, kasutada kujutlusvõimet, luua ja unistada
  • oled edasipüüdlik ja auahne, pühendunud ja innukas, oma loomingus enesekindel ning sul on kriitilist mõtlemist

 

Eritingimusena saavad õppekavale ilma eksamiteta sisse EKA Kunsti õppekava BA tasemel Cum Laude lõpetanud üliõpilased, kes on lõpetanud viimase kolme aasta jooksul (Kunsti BA diplom 2017.  2018. või 2019 aastast). Nõutav on avalduse õigeaegne esitamine SAISis.

Sisseastumisinfo

– Avalduste esitamine SAISis 15.-29.06.2020 (kuni 23:59)
– Avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7 29.06.2020 kell 10:00-16:00
– Vestlused ja eksamid: 01.-07.07.2020. Individuaalse vestluse aja saab kandidaat peale avalduse esitamist SAISist.

Vastuvõtuks kaasaegse kunsti eriala magistritasemele on vaja koos avaldusega esitada:

– CV
– Motivatsioonikiri
– Kavandatava magistritöö projekti lühike kirjeldus (võib olla kirjutatud vabas vormis, kuid peab olema selgelt arusaadava sõnastuse ja sisuga)
– Portfoolio (soovitavalt digitaalne, max suurus 20 Mb. Portfoolio peab olema esinduslikus formaadis, sisaldama vähemalt 5 teost)

Vastuvõtuvestlused Kaasaegse kunsti MA õppekavale toimuvad 04. – 05.07.2019 ajagraafiku alusel Põhja pst 7 ruumis D306. Vestluse aeg on kirjas SAISi avalduse juures.

Vestlusel palutakse lühidalt kirjeldada oma ootusi ja motivatsiooni õppekaval õppimisel. Samuti anda lühike ülevaade oma kunstnikupositsioonist ja loomingust.

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, motivatsioonikiri ja magistritöö projekt jne.). Suulisel vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja/või magistritöö võimalikke eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile, toetudes seejuures oma seisukohtadele ning esitatud dokumentidele. Vestluse käigus vastab kandidaat vajadusel esitatud küsimustele oma loomeplaanide, tööde ning õpingute ajakava kohta (võimalikud erasmuslähetused ja –praktikad, muud õpingud väliskoolides jne.

Hinnatakse kandidaadi orienteeritust ning pühenduvust loometegevusele, loomingu taset, omandatud erialalisi oskusi ning tulemusi, toetudes esitatud dokumentidele, kandidaadi võimalikku sobivust EKA õppekeskkonnaga ja -meetoditega, töövõimet nii üksikisikuna kui ka grupis, suhtlemisoskust ning õpingute ja loometöö eesmärkide ühtivust EKA/õppekava eesmärkidega ning meetoditega.

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee