Sisseastumine

Esita sisseastumisavaldus kindlasti, kui

  • loominguline areng on sinu jaoks oluline
  • ühiskondlikud muutused lähevad sulle korda ja hoolid oma elukeskkonnast
  • sulle meeldib mõelda, kasutada kujutlusvõimet, luua ja unistada
  • oled edasipüüdlik ja auahne, pühendunud ja innukas, oma loomingus enesekindel ning sul on kriitilist mõtlemist

Sisseastumisinfo

– Avalduste esitamine SAISis 17.06-01.07.2019 (kuni 23:59)
– Avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7 01.07.2019 kell 10:00-16:00
– Vestlused ja eksamid: 02.-12.07.2019. Individuaalse vestluse aja saab kandidaat peale avalduse esitamist SAISist.

Vastuvõtuks kaasaegse kunsti eriala magistritasemele on vaja koos avaldusega esitada:

– CV
– Motivatsioonikiri
– Kavandatava magistritöö projekti lühike kirjeldus
– Portfoolio (soovitavalt digitaalne, max suurus 20 Mb)

Vestlusel palutakse lühidalt kirjeldada oma ootusi ja motivatsiooni õppekaval õppimisel. Samuti anda lühike ülevaade oma kunstnikupositsioonist ja loomingust.

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, motivatsioonikiri ja magistritöö projekt jne.). Suulisel vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja/või magistritöö võimalikke eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile, toetudes seejuures oma seisukohtadele ning esitatud dokumentidele. Vestluse käigus vastab kandidaat vajadusel esitatud küsimustele oma loomeplaanide, tööde ning õpingute ajakava kohta (võimalikud erasmuslähetused ja –praktikad, muud õpingud väliskoolides jne.

Hinnatakse kandidaadi orienteeritust ning pühenduvust loometegevusele, loomingu taset, omandatud erialalisi oskusi ning tulemusi, toetudes esitatud dokumentidele, kandidaadi võimalikku sobivust EKA õppekeskkonnaga ja -meetoditega, töövõimet nii üksikisikuna kui ka grupis, suhtlemisoskust ning õpingute ja loometöö eesmärkide ühtivust EKA/õppekava eesmärkidega ning meetoditega.

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee