Sisseastumine

Esita sisseastumisavaldus kindlasti, kui

  • loominguline areng on sinu jaoks oluline
  • ühiskondlikud muutused lähevad sulle korda ja hoolid oma elukeskkonnast
  • sulle meeldib mõelda, kasutada kujutlusvõimet, luua ja unistada
  • oled edasipüüdlik ja auahne, pühendunud ja innukas, oma loomingus enesekindel ning sul on kriitilist mõtlemist

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Eritingimusena saavad õppekavale ilma eksamiteta sisse EKA kunsti õppekava BA ja fotograafia õppekava BA tasemel Cum Laude lõpetanud üliõpilased, kelle lõpetamise aasta on maksimaalselt kolm aastat tagasi (kunsti ja fotograafia BA diplom 2020., 2021. või 2022. aastast). Nõutav on avalduse õigeaegne esitamine SAISis

Sisseastumisinfo

13.-27.06.2022 (kuni 23:59) Avalduste esitamine SAISis
13., 20. ja 27.06.2022 Avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7-D206 kell 10:00-16:00
01.-02.07.2022 Vestlused toimuvad Põhja pst 7- D306. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast portfoolio vooru läbimist ja avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vastuvõtuks kaasaegse kunsti eriala magistritasemele on vaja koos avaldusega esitada:

– CV
– Motivatsioonikiri
– Kavandatava magistritöö projekti kavand (võib olla kirjutatud vabas vormis, kuid peab olema selgelt arusaadava sõnastuse ja sisuga)   
– Portfoolio (soovitavalt digitaalne, max suurus 20 Mb). Portfoolio peab olema esinduslikus formaadis, sisaldama 5-10 teost või projekti (mahukamate projektide puhul ka kuni 3 teost). Portfoolio puhul hinnatakse kunstiteoste sisukust ja kontseptsiooni, professionaalset teostust, teosekirjelduste täpsust ning kontekstiteadlikkust.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis!

Portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlusel palutakse lühidalt kirjeldada oma ootusi ja motivatsiooni õppekaval õppimisel. Samuti anda lühike ülevaade oma kunstnikupositsioonist ja loomingust.

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, motivatsioonikiri ja magistritöö projekt). Vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja magistritöö eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile. Vestluse käigus vastab kandidaat vajadusel esitatud küsimustele oma kunstipraktika, loomeplaanide ning õpingute ajakava õigeaegse läbimise kohta.

Hinnatakse kandidaadi orienteeritust ning pühenduvust loometegevusele, loomingu professionaalset taset, omandatud erialalisi oskusi ning tulemusi, toetudes esitatud dokumentidele. Samuti on oluline EKA õppekeskkonna ja -meetodite sobivus kandidaadi arenguks, kandidaadi töövõime nii individuaalse kunstnikuna kui grupis tegutsedes, suhtlemisoskus ning õpingute ja loometöö eesmärkide ühtivus EKA/õppekava eesmärkidega ning meetoditega.

Üldinfo magistriõppesse astujatele.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee