Sisseastumine

Keda ootame

Eeldame klaasierialale õppima tulijates loomingulisust, uudishimu, avatust, töökust, julgust – otsimis- ja eksimisjulgust, valmisolekut ületada raskusi, kohusetundlikkust, motiveeritust. Klaasikunstniku elukutse on põnev ja palju uusi väljakutseid pakkuv, siin ei ole palju ettetallatud radu. Samas on klaasieriala inimeste kollegiaalsus, abivalmidus ja koostöötamise tahe erakordne, mida tõendavad kõikjal maailmas meie tudengitele avatud töökojad ja külalislahkus, oma kogemuste tingimusteta jagamine ning toetus.

Klaas materjalina on kapriisne – tal on palju füüsikalisi ja keemilisi omadusi, mis eeldavad töös nendega arvestamist, sestap peaks tegija iseloomuomaduste hulka kuuluma kannatlikkus ja mõtte paindlikkus.

Mida ootame

  • Me ei eelda tulijalt erialast ettevalmistust, küll aga lühikest põhjendust eriala valiku kohta.
  • Keeleoskused tulevad vägagi kasuks, sest ka palju erialast kirjandust on võõrkeeles ning palju suheldakse kolleegidega välismaalt
  • Magistriõppesse tulijalt ootame portfooliot eelneva loomingu tutvustamiseks, motivatsioonikirja, milles kajastuks, mida eelolevalt õppeajalt oodatakse ning oma magistritöö teema tutvustamist, võimalusel koos eeldatava ajakavaga.
  • Bakalaureuseõppesse tulijalt ootame vestlusele kaasa eelnevat loomingulist tegevust tutvustavaid töid mistahes žanris, mille põhjal avaneks tema isiksus ja potentsiaal.

 


BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

11.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt internetis SAIS-is.

27.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal (Estonia pst 7) kell 10:00⎼16:00.


KODUSED ÜLESANDED

Sisseastujate e-posti aadressile saadetakse  29.06.2018 kodused ülesanded:

1. Ankeet

2. Erialaülesanne 1: joonistamine + maalimine

NB! Täidetud ankeet tuleb saata 02.07.2018 klaasikunsti osakonna e-posti aadressile glass(ät)artun.ee ja erialaülesanne 1 tuleb võtta kaasa vestlusele 03.07.2018.

VESTLUS (Estonia pst 7)

03.07.2018 algusega kell 10:00 toimuvad vestlused sisseastujatega Estonia pst 7 ruumis 434. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

NB! Vestlusele tuleb kaasa võtta kodus tehtud erialaülesanne 1 ja veel vähemalt 10 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Peale vestlust toimub valik, kes pääsevad eksamitele. Tulemused jõuavad SAIS-i 03.07.2018 õhtul.

Peale vestlusi toimub ka lühike ettevalmistav kursus.

EKSAMID KOHAPEAL (Estonia pst 7)

04.07.2018 kell 10:00⎼13:00 erialaülesanne 2:
pinnakompositsioon, Estonia pst 7, ruum 434.

Eksamile võta kaasa: kaks lehte valget paberit mõõdus 20 x 20 cm, kaks lehte valget paberit mõõdus 40 x 40 cm pasparteerimiseks; värvilised paberid omal valikul 4 – 7 toonis, lõikenuga ja/või käärid, joonlaud, liim, kahepoolne kleeps või kleeplint.

04.07.2018 kell 14:00⎼17:00 erialaülesanne 3:
vormiülesanne, Estonia pst 7, ruum 434. Eksamile võta kaasa: käärid, liim, joonlaud, pliiats, teritaja või nuga, kahepoolne kleeplint.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 palli süsteemis:
erialaülesanne 1: joonistamine + maalimine,
erialaülesanne 2: pinnakompositsioon,
erialaülesanne 3: vormiülesanne ja
ankeet+vestlus.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

 


MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

11.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt internetis SAIS-is (kuni 23:59).

27.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal (Estonia pst 7) kell 10:00⎼16:00.

03.07.2018 toimuvad vestlused magistriõppesse sisseastujatega ruumis 216b, Estonia pst 7. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 


LISAINFO

Vastuvõtt toimub nii täis- kui osakoormusega õppesse. Osakoormusega õpe on tasuline.

Magistrantuuri tulijad muudest ülikoolidest võiksid tutvuda eelnevalt meil valminud magistritöödega. Osakond ootab teid lahkesti, et saaksite konsultatsiooni võimalikult hea konkurentsivõimelise magistriprojekti ettevalmistamiseks.

Portfoolio – mida sisaldab, kuidas vormistatud

Oleme kogu aasta vältel, eriti aga avatud uste päevadel valmis erialast huvitatutele tutvustama eriala võimalusi, õppetingimusi, võimaldama katsetada kasvõi mõnd tehnikat, et tulija võiks veenduda oma soovi õigsuses, soovitama ja konsulteerima.

 


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Mis siis teha, kui ma sisse ei saanud?

Proovida järgmisel aastal uuesti, vahepeal aga mitte kaotada sidet osakonnaga, vaid kasutada võimalust käia ettevalmistuskursustel või konsulteerida muul moel erialastes probleemides, esitada julgelt küsimusi. Võtta arvesse eelmisel eksamil vajakajäänut ning püüda selles osas end täiendada.

Kas mitu korda kandideerida on OK?

Kandideerimiste hulk pole piiratud ja teie tulek teist-kolmandatki korda tõendab eksamineerijaile teie valiku põhjendatust ja kindlat soovi antud eriala omandada. Igal järgneval korral olete ka paremini ette valmistunud eksameiks.

Kas mul peab olema erialas mingi eelnev kogemus või oskused?

Ei pea. Eestis ei olegi eriti palju võimalusi eelnevaks õppeks. Siiski on juba päris mitu kohta – Klaasiklubi Tallinnas, Olustvere Klaasikoda Viljandimaal ning mitmed stuudiod ja huviringid, kus saab eelnevalt kätt proovida, et veenduda oma soovi õigsuses.

Mis saab pärast lõpetamist?

Valmis töökohta tõenäoliselt ja enamjuhtudel ei ole. Paljud ongi huvitet endale ise töö andmisest ning oma töökoja, stuudio vm loomisest, sellest sündivast loomevabadusest. Tööd pakuvad ka mitmed juba olemasolevad stuudiod, töökojad, samuti leiab tööd huviringides juhendajana. Peamine on aga siiski soov ja tahe osaleda kunstielus, esineda näitustel, pakkuda julgelt disainilahendusi nii erinevatele ettevõtetele, tellijatele, konkurssidel. Omandatud laiapõhjaline klaasiteave ja -oskused lisavad võimalusi osaleda keskkonna kujundamisel, sedavõrd on klaas kui eriline materjal tänasel päeval väga nõutud ja populaarne nii ehituste sise- kui väliskujunduses. Kõik meie osakonna õppejõud ja töötajad on samuti meie osakonna lõpetanud aktiivselt tegutsevad klaasikunstnikud.

Millised on eksamiülesanded?

Eksamiülesanded ei eelda kindlasti erialast ettevalmistust, samas aga annavad eksamineerijale ettekujutuse kandidaadi võimetest ja eelistustest. Oleme vahelduvalt püstitanud nii sisekujunduselementide loomise ja keskkonnaga sidumise oskust, vormilahendusi kui värvitunnetust testivaid ülesandeid. Ülesannete tekstid on selgitavad ning kaasavõetavate materjalide ja töövahendite loetelu sisaldub eksameid kajastavas informatsioonis EKA koduleheküljel. Lisanduvad joonistuseksam ning essee kirjutamine püstitatud teemal.

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel