Sisseastumine EKA & TLÜ ühisõppekavale

Keda ootame õppima

Ootame õppima otsiva vaimuga loomingulisi inimesi, kellel on valmisolek piire ületavateks väljakutseteks – kunstiprotsesside mõtestamiseks, seoste nägemiseks ja loomiseks, ideede genereerimiseks, erinevate kunstikeelte lugemiseks ja kommunikeerimiseks, moodsate tehnoloogiate kasutamiseks.

Oluline on soov end tulevikus näha kunsti mõtestaja, tõlkija ning jagajana. Ootame ka praeguseid kunstiõpetajaid enesetäienduseks ja kutsestandardile vastava kvalifikatsiooni omandamiseks.

Miks tulla meile õppima?

Õppekava lõpetanu hakkab osalema olulises ühiskonna hoiakuid kujundavas protsessis, sealhulgas kunsti kui kõiki elu tahke peegeldava valdkonna osatähtsuse mõistmise ja tähtsustamise ning loovuse kui individuaalse edukuse alusepanija arendamise protsessis.

Õppija omandab avara valiku seostatud teadmisi ja oskusi kunstiteooriates ja -praktikas, psühholoogias, haridusteadustes, humanitaarias, kommunikatsioonis, IT-s.

Kunstiõpetaja ühisõppekavas on kombineeritud Tallinna Ülikoolile ja Eesti Kunstiakadeemiale omased tugevused – Tallinna Ülikooli uuenduslikud kasvatusteadused, erialadidaktika ja suure ülikooli mitmekesisus ning Eesti Kunstiakadeemia loominguline keskkond ja individuaalne lähenemine. Üliõpilane on mõlema kooli nimekirjas ja saab õppekava lõpetades mõlema ülikooli diplomi.

Kuhu edasi?

Kunstiõpetaja ühisõppekava loob tingimused kunstipedagoogilise hariduse omandamiseks ning kutseoskuste kujunemiseks töötamaks põhikooli, gümnaasiumi ja kunstikooli kunstiõpetajana ning muuseumipedagoogina. Õppekava toetab valmisolekut pidevaks professionaalseks enesearendamiseks ja jätkuõpinguteks doktoriõppes.

Vastuvõtutingimused:

Vastuvõtt toimub läbi TLÜ

 

Vajalik on BA kraad kunstides või vastav ettevalmistuse aste.

Eksamilävend 70 palli.

Eksamiks vajalik: CV, motivatsioonikiri, magistritöö kavand ja portfoolio. Portfoolio esitatakse digitaalselt pdf- failina või viitena kodulehele. Palume see saata koordinaator Mari Kirme’le, mari.kirme@tlu.ee.

Eksam toimub vestluse vormis.

Vestluse nimekirjad avalikustatakse pärast SAISis registreerumise lõpptähtaega.

Küsimuste korral võta ühendust EKA kunstihariduse osakonna juhatajaga, Helen Aroviga (helen.arov@artun.ee) või TLÜ õppespetsialisti Mari Kirmega (mari.kirme@tlu.ee). 

Korduma kippuvad küsimused

Kas kandideerida saavad ainult kunstiga seotud õppekavadel bakalaureuse kraadi kaitsnud?

Ei, oodatud on ka teiste erialade lõpetanud. Oluline on seotus kunstiga, mis tähendab ka aktiivset vaatamist ja lugemist kunsti teemadel.

Kas selleks, et tulla õppima kunstiõpetuse magistrantuuri, pean olema töötanud õpetajana?

Ei, eelnev pedagoogilise või andragoogilise töö kogemus ei ole määrav.

Mida teha, kui ma sisse ei saanud?

Tule järgmisel aastal uuesti ja kasuta vahepealset aastat targalt, st. kogu vaatajakogemust näitustel, loe, mõtle ja arenda magistriprojekti edasi!

Kunstitunde on koolides vähe. Kas ma tõepoolest leian hiljem erialast tööd?

EKA ja TLÜ kunstiõpetaja ühisõppekava peab silmas kõige laiemat võimalikku õppijatehulka ning arvestab kunsti kui ühe olulisema elukestva- ja huviõppe võimalusega. Meie osakonna lõpetajatel on võimalik erialast tööd nii leida kui ka ise luua.

Minni teeb muuseumis stseeni

Minu nimi on Minni. Minu kirg on õpetamine – või kui olla täpne, siis sellise keskkonna loomine, kus õppimine saab toimuda. See on nii põnev, mis kõik on võimalik! Lõpetasin EKA kunstiõpetaja eriala aasta eest. Diplomieelne aeg ...