Sisseastumine EKA & TLÜ ühisõppekavale

Kunstiõpetaja MA õppekavale sisseastumiseks esita dokumendid ja sisseastumisportfoolio Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS). 15.– 29. juuni 2023! Sisseastumist koordineerib TLÜ, lisainfo: www.tlu.ee/magistriope.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima otsiva vaimuga loomingulisi inimesi, kes on valmis piire ületavateks väljakutseteks – kunstiprotsesside mõtestamiseks, seoste nägemiseks ja loomiseks, ideede genereerimiseks, erinevate kunstikeelte lugemiseks ja kommunikeerimiseks, moodsate tehnoloogiate kasutamiseks.

Oluline on soov end tulevikus näha kunsti vahendaja, mõtestaja, tõlkija ning jagajana. Ootame ka praeguseid kunstiõpetajaid enesetäienduseks ja kutsestandardile vastavate pädevuste omandamiseks!

Miks tulla meile õppima?

Õppekava lõpetajast saab oluline ühiskonna hoiakute kujundaja, loova mõtlemise ja probleemilahenduse soodustaja, koolikeskkonna muutja. Õppija omandab seostatud teadmisi ja oskusi kunstiteooriates ja -praktikas, psühholoogias, haridusteadustes, humanitaarias, kommunikatsioonis, IT-s.

Kunstiõpetaja ühisõppekavas on kombineeritud Tallinna Ülikoolile ja Eesti Kunstiakadeemiale omased tugevused – Tallinna Ülikooli uuenduslikud kasvatusteadused, erialadidaktika ja suure ülikooli mitmekesisus ning Eesti Kunstiakadeemia loominguline keskkond ja individuaalne lähenemine. Üliõpilane on mõlema kooli nimekirjas ja saab õppekava lõpetades mõlema ülikooli diplomi.

Kuhu edasi?

Õppekava lõpetaja kaitseb õpetaja kutse (tase 7) ja võib töötada põhikooli, gümnaasiumi ja kunstikooli kunstiõpetajana ning muuseumi hariduskuraatorina. Õppekava toetab valmisolekut pidevaks professionaalseks enesearendamiseks ja jätkuõpinguteks doktoriõppes.

Vastuvõtutingimused:

EKA ja TLÜ kunstiõpetaja ühiõppekavale sisse astumine käib läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS). Dokumentide esitamine SAISis 15.– 29. juuni 2023.

Vajalik on BA kraad kunstides, disainis, arhitektuuris, kunstiõpetuses või muu samaväärne ettevalmistus.

Sisseastumsiportfoolio (PDF) esita koos avalduse ja muude dokumentidega SAISis.

Sisseastumisportfoolio on üks PDF dokument, mis sisaldab:

  • motivatsioonikirja
  • magistritöö projekti (kuni 2 lk, kavandatava töö teema kirjeldus, sõnastatud uurimisprobleem ja -eesmärk ning peamised allikad.)
  • elulookirjeldust (CV)
  • loominguliste tööde näiteid või linki veebiportfooliole, kodulehele, pildikogule vms

Vastuvõtueksam 7. juuli TLÜs

12.00 sisseastumisvestlus, TLÜ ruum V402

Vestluse nimekirjad avalikustatakse pärast SAISis registreerumise lõpptähtaega. Täpne vestluse aeg saadetakse meilile.

Vestlusel hinnatakse eelnevat loomingulist tegevust, arusaama haridusest ja kunstist, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil ning valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse. Vestlus toimub kandidaadiga vahetult, mitte Zoomi vm elektroonilise kanali vahendusel.

Küsimuste korral võta ühendust kunstihariduse osakonna juhataja Helen Aroviga (helen.arov@artun.ee) või TLÜ õppespetsialisti Julija Voinovaga (julia.voinova@tlu.ee, 619 9930).

Korduma kippuvad küsimused

Kas kandideerida saavad ainult kunstiga seotud õppekavadel bakalaureuse kraadi kaitsnud?

Ei, oodatud on ka teiste erialade lõpetanud. Oluline on seotus kunstiga, mis tähendab ka aktiivset vaatamist ja lugemist kunsti, disaini ja arhitektuuri teemadel.

Käin tööl ega saa tervet nädalat pühendada koolile. Mida teha?

Kunstiõpetaja ühisõppekava ongi mõeldud täiskasvanule, kellel on lisaks koolile ka muid kohustusi. Õppetöö toimub sessioonõppe vormis ehk koolipäevad on neljapäev, reede ja laupäev.

Kas selleks, et tulla õppima kunstiõpetuse magistrantuuri, pean olema töötanud õpetajana?

Ei, eelnev pedagoogilise või andragoogilise töö kogemus ei ole määrav.

Mida teha, kui ma sisse ei saanud?

Tule järgmisel aastal uuesti ja kasuta vahepealset aastat targalt: kogu vaatajakogemust näitustel, loe, mõtle ja arenda magistriprojekti edasi!

Kunstitunde on koolides vähe. Kas ma tõepoolest leian hiljem erialast tööd?

EKA ja TLÜ kunstiõpetaja ühisõppekava peab silmas kõige laiemat võimalikku õppijatehulka ning arvestab kunsti kui ühe olulisema elukestva- ja huviõppe võimalusega. Meie osakonna lõpetajatel on võimalik erialast tööd nii leida kui ka töökoht ise luua.

Minni teeb muuseumis stseeni

Minu nimi on Minni. Minu kirg on õpetamine – või kui olla täpne, siis sellise keskkonna loomine, kus õppimine saab toimuda. See on nii põnev, mis kõik on võimalik! Lõpetasin EKA kunstiõpetaja eriala aasta eest. Diplomieelne aeg ...