Täienduskoolitus

Gümnaasiumi valikkursuste “Arhitektuur ja elukeskkond” ja Disain ja protsess” õpetajate täiendkoolitus

Kaks uut gümnaasiumiastme valikainet „Arhitektuur kui elukeskkond“ ja „Disain ja protsess“ on põnevad ja vahetult igapäevase elukeskkonnaga seotud kursused täiendamaks üldhariduskooli programmi. Arhitektuur, disain ja ...

LISAERIALA KUNST OMANDAMINE ÕPETAJATELE EESTI KUNSTIAKADEEMIAS

EKA Avatud Akadeemia koostöös kunstihariduse osakonnaga pakub võimalust tegevõpetajatel omandada ka kunstiõpetaja lisaeriala. Täpsema info leiad

KUTSUME KUNSTIÕPETAJAID OSALEMA UUEL TÄIENDUSKOOLITUSEL : VÕTAME ETTE – INSPIREERIV KUNSTIÕPETAJA! Registreerimine on Avatud!

Koolituse eesmärgiks on toetada kunstiõpetajat viima õpet koolist väljapoole, tutvuma Eesti kunstimaastiku erinevate võimalustega õppe rikastamiseks, algatama kunstiprojekte oma kogukonnas ja toetama ennastjuhtiva ja sotsiaalselt ...

EKA ÕPPEJÕUDUDE INSPIRATSIOONIKOHVIK

Kutsume EKA õppejõude 31. mail, kell 15.00 Tallinna Kunstihoonesse, kunstihariduse osakonna poolt korraldatud inspiratsioonikohvikusse arutlemaks õppejõu arengu toetamise võimaluste üle EKAs.Arutelusid juhivad õppeprorektor Anne ...

Kunstiõpetajate suvekool haapsalus

Augustikuus viisime läbi kunstiõpetajate suvekooli Haapsalus. Käsitlesime laste kujutamisviisi muutusi, proovisime liikumistehnikaid kunstimuuseumis ning avastasime Haapsalut kui kunstilinna. Suvekoolist sai osalejate sõnul inspireeriv ...

Täienduskoolitust toetab

Täienduskoolitus ontoetatud Euroopa Liidu, Euroopa Sotsiaalfondi ...