Sisseastumine EKA & TLÜ ühisõppekavale

Kunstiõpetaja MA õppekavale sisseastumiseks esita dokumendid ja sisseastumisportfoolio Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS). 1. mai– 1. juuli kell 15.00 2024! Sisseastumist koordineerib TLÜ, lisainfo: www.tlu.ee/magistriope.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima otsiva vaimuga loomingulisi inimesi, kes on valmis piire ületavateks väljakutseteks – kunstiprotsesside mõtestamiseks, seoste nägemiseks ja loomiseks, ideede genereerimiseks, erinevate kunstikeelte lugemiseks ja kommunikeerimiseks, moodsate tehnoloogiate kasutamiseks.

Oluline on soov end tulevikus näha kunsti vahendaja, mõtestaja, tõlkija ning jagajana. Ootame ka praeguseid kunstiõpetajaid enesetäienduseks ja kutsestandardile vastavate pädevuste omandamiseks!

Miks tulla meile õppima?

Õppekava lõpetajast saab oluline ühiskonna hoiakute kujundaja, loova mõtlemise ja probleemilahenduse soodustaja, koolikeskkonna muutja. Õppija omandab seostatud teadmisi ja oskusi kunstiteooriates ja -praktikas, psühholoogias, haridusteadustes, humanitaarias, kommunikatsioonis, IT-s.

Kunstiõpetaja ühisõppekavas on kombineeritud Tallinna Ülikoolile ja Eesti Kunstiakadeemiale omased tugevused – Tallinna Ülikooli uuenduslikud kasvatusteadused, erialadidaktika ja suure ülikooli mitmekesisus ning Eesti Kunstiakadeemia loominguline keskkond ja individuaalne lähenemine. Üliõpilane on mõlema kooli nimekirjas ja saab õppekava lõpetades mõlema ülikooli diplomi.

Kuhu edasi?

Õppekava lõpetaja kaitseb õpetaja kutse (tase 7) ja võib töötada põhikooli, gümnaasiumi ja kunstikooli kunstiõpetajana ning muuseumi hariduskuraatorina. Õppekava toetab valmisolekut pidevaks professionaalseks enesearendamiseks ja jätkuõpinguteks doktoriõppes.

Vastuvõtutingimused:

EKA ja TLÜ kunstiõpetaja ühiõppekavale sisse astumine käib läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS). Dokumentide esitamine SAISis 1.05.– 1.07 kell 15.00 2024.

Sisseastumiseks on vajalik BA kraad kunstides, disainis, arhitektuuris, kunstiõpetuses või muu samaväärne ettevalmistus. Eeldame, et kandideerijal on eesti keeles vähemalt B.2 tase ning ühes võõrkeeles (soovituslikult inglise keeles) B.1 tase.

Sisseastumsiportfoolio (PDF) esita koos avalduse ja muude dokumentidega SAISis.

Sisseastumisportfoolio on üks PDF dokument, mis sisaldab:

  • motivatsioonikirja
  • magistritöö projekti (kuni 2 lk, kavandatava töö teema kirjeldus, sõnastatud uurimisprobleem ja -eesmärk ning peamised allikad.)
  • elulookirjeldust (CV)
  • loominguliste tööde näiteid või linki veebiportfooliole, kodulehele, pildikogule vms

Motivatsioonikirjast saab vastuvõtukomisjon esmase pildi kandidaadi motivatsioonist ja ootustest õppima asumisel ning senistest sisulistest kokkupuudetest kunstiharidusega. CV ja loominguline portfoolio aitab esile tuua kandidaadi varasemat hariduslikku tausta, (kunsti)pädevusi ja õpetamisega seotud kogemusi. Magistritöö projektis hinnatakse teema kirjelduse ja uurimisprobleemi avamise selgust ja põhjalikkust, uurimisküsimuse selgust ja asjakohasust ning peamiste allikate loetelu ammendavust. Oluline on nädata akadeemilise mõtlemise ja kirjutamise võimekust.

Vastuvõtueksam 9. juuli TLÜs

10.00 sisseastumisvestlus, TLÜ ruum V402

Vestluse nimekirjad avalikustatakse pärast SAISis registreerumise lõpptähtaega. Täpne vestluse aeg saadetakse meilile.

Vestlusel hinnatakse sisseastuja arusaama haridusest ja kunstist, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil, eelnevat loomingulist tegevust, valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse ning sobivust kunstiõpetaja tööks. Vestlusel keskendume sisseastuja varasema õppimis- ja õpetamiskogemuse mõtestamisele, õpetajarolli avamisele, seosele kunstiga ning kaasaegse kunsti ja kultuuri tundmisele. Hea ettevalmistuse vestluseks annab erinevate haridusalaste käsiraamatute lugemine, magistriprojekti aitab arendada erialaste teadusartiklite läbitöötamine. Kunsti- ja kultuurimaailmas orienteerumist toetab näituste külastamine, kunsti- ja kultuurimeedia jälgimine.

Eksamil on võimalik kokku saada 100 punkti: 

  • magistritöö projekt (25 punkti);
  • CV, motivatsioonikiri ja loominguline portfoolio (25 punkti);
  • vestlus (50 punkti).

Küsimuste korral võta ühendust kunstihariduse osakonna juhataja Helen Aroviga (helen.arov@artun.ee) või TLÜ õppespetsialisti Julija Voinovaga (julia.voinova@tlu.ee, 619 9930).

Korduma kippuvad küsimused

Kas kandideerida saavad ainult kunstiga seotud õppekavadel bakalaureuse kraadi kaitsnud?

Ei, oodatud on ka teiste erialade lõpetanud. Oluline on seotus kunstiga, mis tähendab ka aktiivset vaatamist ja lugemist kunsti, disaini ja arhitektuuri teemadel.

Käin tööl ega saa tervet nädalat pühendada koolile. Mida teha?

Kunstiõpetaja ühisõppekava ongi mõeldud täiskasvanule, kellel on lisaks koolile ka muid kohustusi. Õppetöö toimub sessioonõppe vormis ehk koolipäevad on neljapäev, reede ja laupäev.

Kas selleks, et tulla õppima kunstiõpetuse magistrantuuri, pean olema töötanud õpetajana?

Ei, eelnev pedagoogilise või andragoogilise töö kogemus ei ole määrav.

Mida teha, kui ma sisse ei saanud?

Tule järgmisel aastal uuesti ja kasuta vahepealset aastat targalt: kogu vaatajakogemust näitustel, loe, mõtle ja arenda magistriprojekti edasi!

Kunstitunde on koolides vähe. Kas ma tõepoolest leian hiljem erialast tööd?

EKA ja TLÜ kunstiõpetaja ühisõppekava peab silmas kõige laiemat võimalikku õppijatehulka ning arvestab kunsti kui ühe olulisema elukestva- ja huviõppe võimalusega. Meie osakonna lõpetajatel on võimalik erialast tööd nii leida kui ka töökoht ise luua.

Minni teeb muuseumis stseeni

Minu nimi on Minni. Minu kirg on õpetamine – või kui olla täpne, siis sellise keskkonna loomine, kus õppimine saab toimuda. See on nii põnev, mis kõik on võimalik! Lõpetasin EKA kunstiõpetaja eriala aasta eest. Diplomieelne aeg ...