Täienduskoolitus

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendusõpe

Erialase tasemeõppe kõrval on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna oluliseks tegevusvaldkonnaks täienduskoolitus. 1995. aastal alustas õppetööd esimene restaureerimisalane kursus arhitektidele, ehitusinseneridele, kunstiajaloolastele ja muinsuskaitsetöötajatele. Täiskasvanute täiendõpe oli toona suhteliselt uus valdkond Eesti kõrgharidusmaastikul: nimetatud kursus oli EKA-s esimene, tänaseni edukalt toimiv täienduskoolituskursus.

Kursus koosneb üheksast erialamoodulist, mis keskenduvad arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise peamistele valdkondadele:

  • I moodul –  Allikad ja uurimine
  • II moodul – Muinsuskaitse ajalugu ja teooria
  • III moodul –  Muinsuskaitse tingimused ja restaureerimisprojekt
  • IV moodul – Kiviehitiste restaureerimine I, II
  • V moodul – Puitehitiste restaureerimine I, II
  • VI moodul – Restaureerimine ja inseneriteadused
  • VII moodul – Interjööride restaureerimine
  • VIII moodul – Keskkond ja arhitektuur (toimub Tartus)
  • IX moodul – Erialaseminarid ja -töötoad (praktiline moodul, toimub Viljandis)
  • Lisaks restaureerimise erinevaid valdkondi käsitlevatele loengutsüklitele aitavad teadmisi värskendada paralleelselt toimuvad Eesti arhitektuuriajaloo loengud.

Kursuse lektoriteks on Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud, muinsuskaitseametnikud ning konserveerimise ja restaureerimise valdkonna spetsialistid.

Õppetöös keskendume peamiselt teoreetiliste teadmiste loenguvormis edasiandmisele.

Erialaseminaride ja töötubade  moodulis saab kätt proovida traditsiooniliste lubimörtide valmistamisel ja nendega töötamisel ning akende-uste jt. puitdetailide restaureerimisel. Lisaks õpitakse unustatud ja taasavastatud ajalooliste interjöörivärvide valmistamist ja kasutamist.

Loengute täienduseks toimuvad õppekäigud vastrestaureeritud või töös olevatele objektidele.

Õppetöö toimub kaks korda kuus nädalavahetustel – reedeti-laupäeviti-pühapäeviti.

Loengumaterjalid on osalejaile kättesaadavad veebikeskkonnas.

Kursuse eduka läbimise eelduseks on lõputöö kirjutamine ja kaitsmine. Lõputööks on koolituse vältel omandatud teadmiste põhjal koostatud vabalt valitud vana hoone ajaloo, ehituskunstilise terviku, tehnilise seisukorra ja materjalikasutuse analüüs, samadest aspektidest võib käsitleda ka varem restaureeritud või konserveeritud objekti.

Kursuse lõpetamisel saab osaleja EKA Avatud Akadeemia tunnistuse. Kauniks tavaks on kujunenud lõputunnistuste pidulik kätteandmine EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna kevadkonverentsidel.

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolituskursuse programm lähtub Arhitektuuripärandi spetsialisti kutsestandardi nõuetest. Alates 2015 aastast saab Arhitektuuripärandi spetsialisti kutset taotleda EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnast.

Täienduskoolituse läbimise nõue on ka üheks eelduseks Muinsuskaitseameti tegevusloa taotlemisel töödeks mälestistel.

Muinsuskaitseseaduse § 38 lg 1 kohaselt peab tegevusloa saamiseks isik vastama järgmistele nõuetele:

1) tal on vastavalt töö liigile ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti-, restaureerimis- või tehnikaalase kõrgharidus;

2) ta on asjaomasel tegevusalal vähemalt neli viimast aastat pidevalt tegutsenud või läbinud soovitud tegevusalale vastaval erialal täienduskoolituse.

Isikud, kes asjaomast kõrgharidust ei oma kuid on läbinud täiendkoolituse ning omavad lisaks praktilist töökogemust, võivad taotleda tegevusluba konserveerimise ja restaureerimise tegevusalal (nt. müürsepad, puusepad, sepad, pottsepad, plekksepad vms.). Üldehitustöid juhtival vastutaval spetsialistil peab siiski olema kõrgharidus. 

Kursuse maht: 240 akadeemilist tundi;

Kursuse kuupäevad: 18.oktoober 2019 – 8.mai 2020;

Kursuse hind: 1790 eurot.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

KOOLITUSTINGIMUSED

TÄIENDKOOLITUSE 2019 / 2020 ÕPPEAASTA AJAKAVA

REGISTREERIMISVORM

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Lisainfo

Maris Veeremäe

maris.veeremae@artun.ee

56226344

 

LÕPETAJAD JA LÕPUTÖÖDE TEEMAD

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002