Museoloogia

Alates 2018. aasta sügisest on EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri ning muinsuskaitse ja konserveerimise magistrantuuri õppesuunaks võimalik valida museoloogia eriala. Õppesuuna eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mida on tarvis töötamiseks kunsti-, arhitektuuri- ja disainimuuseumides (aga ka laiemalt kultuuriväärtusi säilitavates muuseumides) erinevatel ametikohtadel: kuraatori, koguhoidja, haridus- ja publikuprogrammide looja, kommunikatsiooni- või arendusspetsialisti, projektijuhina. Kõik need ametikohad eeldavad nii spetsiifilist kompetentsi kui ka üldist arusaama sellest, mida ja milleks kunstimuuseum teeb ning kuidas ta toimib. Museoloogia õppesuund annab praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama muuseumi rolli ja eesmärke kaasaegsel kultuuriväljal. Kui museoloogia laiemas tähenduses tegeleb kõigi muuseumidega, siis EKA-s õpetatav museoloogia keskendub kunstimuuseumidele ja nende eripärale.