Museoloogia

Näitusevaade “Mõeldes labürindist. 50 aastat Tallinna graafikatriennaali”. Foto: Stanislav Stepaško

Alates 2018. aasta sügisest käivitus kahe EKA magistriõppekava koostöös museoloogia eriala. Museoloogia õppesuund on võimalik valida nii kunstiteaduse ja visuaalkultuuri kui ka muinsuskaitse ja konserveerimise magistriõppekavale sisse astudes.

Mida ja kuidas me õpetame?

Museoloogia õppesuund annab praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama muuseumi rolli ja eesmärke kaasaegsel kultuuriväljal. Tegeletakse kogude ajaloo ja säilitamispõhimõtetega, muuseumikeskkonnas kureerimise ja eksponeerimisega, samuti näituste kommunikeerimise küsimustega.

Esimesel semestril õpivad museoloogia suuna üliõpilased koos põhieriala tudengitega, saades aimu laiema erialavälja ajaloost, teooriast ja põhiprobleemidest. Teisest semestrist alates valivad üliõpilased endale õppesuuna ning keskenduvad erialale.

Praktika ja osa õppetegevusest toimub erinevates Eesti muuseumides (näitusesaalides, fondides, hariduskeskustes). Kui museoloogia laiemas tähenduses tegeleb kõigi muuseumidega, siis EKAs keskendume peamiselt kunstimuuseumidele ja nende eripärale. Iga kursus viib grupitööna algusest lõpuni ise ellu ühe näituseprojekti.

Keda õppima ootame? 

Eeldame bakalaureusekraadi mõnel humanitaarerialal ning eesti keele oskust. Museoloogia õppesuund sobib hästi ka juba muuseumis töötavale inimesele, kes soovib omandada lisateadmisi ja -pädevusi.

Kellena saab lõpetaja töötada?

Õppesuuna eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mida on tarvis töötamaks kunsti-, arhitektuuri- ja disainimuuseumides, aga ka laiemalt kultuuriväärtusi säilitavates muuseumides. Õpe annab vajaliku tausta erinevatel ametikohtadel töötamiseks: kuraatori, koguhoidja, haridus- ja publikuprogrammide looja, kommunikatsiooni- või arendusspetsialisti, projektijuhina.

Kõik need ametikohad eeldavad nii spetsiifilist kompetentsi kui ka üldist arusaama sellest, mida ja milleks (kunsti)muuseum teeb ning kuidas ta toimib.

Magistritöö

Museoloogia eriala magistritöö võib olla nii teoreetiline käsitlus mõnest muuseumikogudega, kureerimisega või muuseumiharidusega seonduvast probleemist kui ka praktiline töö koos lühema teoreetilise saatetekstiga.

 

Täiendav info

Sisseastumine kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute MA õppekavale. Vt õppekava.

Sisseastumine muinsuskaitse ja konserveerimise MA õppekavale. Vt õppekava.

 

Uudised ja sündmused

SEEKING IG 01

Avatud loeng: Peavarju otsimas

EKA kaasaegse kunsti (MACA) ja museoloogia külalisõppejõud David K. Ross ja Rebecca Duclos reisisid hiljuti Põhja-Ukrainas, külastades kaheksat kunstikooli Lvivis, Harkivis ja Kiievis.  David näitab reisi pilte ja arutab mõningaid pakilisi probleeme, millega Ukraina kunstiharidus täna silmitsi seisab.
DSC03047 (1280x947)

Visuaalkultuuri ja selle säilitamisega tegelevad magistrandid üle Eesti pidasid taas ühisseminari

10.–11. jaanuaril 2022 toimus juba teist korda ülikoolidevaheline interdistsiplinaarne kunstiajalugu, visuaalkultuuri, selle kureerimist, konserveerimist, musealiseerimist ja arhiveerimist uurivate magistrantide “sõpruskohtumine”, eesmärgiga anda ettekujutus üksteise õppekavadest ja koostöövõimalustest. Nagu eelmine kord (2019. a sügisel), kohtuti ka tänavu Purdi mõisas. Täname sealset lahket ...
Bänner_FB

Kunstiteaduse tudengite kureeritud näitus „Eraldatuses” Tartu Kunstimuuseumis

15. mail avatakse Tartu Kunstimuuseumis Eesti Kunstiakadeemia museoloogia, kuraatoriõppe ja muinsuskaitse eriala magistrantide kureeritud näitus „Eraldatuses”, mis käsitleb erinevatel aegadel ja erinevates kohtades kogetud eraldatust läbi aknast välja vaatamise motiivi. Näitusel kohtuvad rahvusvaheliselt tuntud Ilja Kabakovi ja eesti klassikute Ülo Soosteri, Jüri Arraku, Karl Pärsimäe, ...
Denis Diderot_Jean-Antoine Houdon

KVI magistrikonverents 30. märtsil

30. märtsil 2020 algusega kell 10:00 leiab aset KVI 2020. aasta magistrikonverents, kus magistrandid tutvustavad kaitsmise eel oma magistriprojekte. Eriolukorrast tulenevalt toimub konverents seekord veebiseminarina piiratud osaliste ringile, mitte avalikult. Magistrikonverentsil esinevad: Annika Üprus: "Teekond produtsendist kuraatoriks" Gerli Mägi: "Kuus "Krati" lavastust arhiivides – ...
Balti reis

KVI magistrantide õppereis Balti riikidesse

11.–13. veebruaril külastasid museoloogia õppesuuna tudengid ja museoloogiahuvilised KVI magistrandid Lätit ja Leedut. Kolme sisuka päevaga jõuti tutvuda olulisemate uuenduste ja väljapanekutega erinevates Riia, Vilniuse ja Kaunase kunstiinstitutsioonides. Kohtuti muuseumites töötavate kunstiajaloolaste, kuraatorite ja projektijuhtidega. Õppereisi esimeseks sihtpunktiks oli Riia. Läti ...
Tartmus_Vanemuine_plakat-1

Kunstiteaduse tudengite kureeritud näitus jutustab Vanemuise mitmekihilise loo

Tartu Kunstimuuseumis on avatud EKA tudengite kureeritud näitus, kus asetatakse valgusvihku sel aastal 150. juubelit tähistava Teater Vanemuise algusaastad.  Näitus „Kui teatrituled süttisid...“ jutustab ühe teatri mitmekihilise loo, tutvustades Vanemuise algusajale keskenduvat graafikamappi „Teater Wanemuine 100“. Mapis kohtuvad kaks olulist ajahetke: eestikeelse teatri sünniaeg ja mapi ...