Bakalaureuseõpe

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna bakalaureuseõppesse

Olulised kuupäevad

01.02.– 27.06.2024 – avalduste esitamine SAISis kuni 23:59

17., 26. ja 27.06.2024– avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

29.06.– 05.07.2024 – toimuvad vestlused ja eksamid

hiljemalt 05.07.2024 teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

10.07.2024 – vastuvõetud kinnitavad oma õppimaasumissoovi SAISis

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade ja eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta meeldetuletuse, jäta siia oma meiliaadress.

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri bakalaureuseõppesse ootame õppima ruumi ja inimese suhetest huvitatud üliõpilasi – tudengeid, keda inspireerib ruum inimese ümber ning kelle näpud hakkavad sügelema ja mõte tööle, märgates olukordi, kus ruumi muutmisega saab muuta nende inimeste elukvaliteeti, kes selles ruumis tegutsevad. Kuidas luua keskkonda, kus õpiraskustega lapsed keskenduda suudavad? Millist ruumi vajavad inimesed tulevikus, mil paljud meist töötavad kodust või kohvikust? Millistest materjalidest koosnevad ruumid, milles me magame, sööme või iseendasse vaadata püüame?

Me ootame tudengeid, kes on suutelised tulemusteni jõudma ühise kursusena tegutsedes, aga ka iseseisvalt loova mõttega edasi liikuma.

Bakalaureuseõppe vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 12

RiigieksamMin. punktid
Eesti keel/ eesti keel teise keelena40/75
Inglise keelB1

Koos avaldusega tuleb esitada portfoolio, mille põhjal valitakse välja 30 kandidaati, kes kutsutakse sisseastumiseksamitele.

ESIMENE VOOR: Portfoolio

Portfoolio on autori loomingu ning tema biograafia korrastatud esitus.

Portfoolio koosneb:

• tiitelleht
• visuaalid (joonistused, maalid, kollaažid või kompositsioonid)
• fotod ruumilistest makettidest
• fotod materjalikatsetuse näidistest
• vaba valik loovtöödest ja projektidest, mis eelnevate kategooriate alla ei mahu
• tööde lühitutvustused
• CV

Hindamiskriteeriumid:
Portfoolio puhul hindab vastuvõtukomisjon kandidaadi võimet graafiliselt esitatud visuaalset materjali selgelt ja ülevaatlikult organiseerida. Portfoolios esitatud tööde valikus hinnatakse loomingulisi-tehnilisi oskusi ja selgust oma ideede kirjeldamisel.

Juhend portfoolio üleslaadimise kohta:
Portfoolio tuleb üles laadida SAISi avalduse juurde. Portfoolio peab olema vormistatud ühe PDF dokumendina (maksimaalne lehekülgede arv 20, maksimaalne faili suurus 12 MB).

TEINE VOOR: Vestlus ja sisseastumiseksamid toimuvad 4. ja 5. juulil kell algusega 10:00 Eesti Kunstiakadeemias, Põhja puiestee 7, Tallinn ruum A502. Vestlused toimuvad eksamitega paralleelselt.

Vestlusele kaasa

Vestlusele võtta kaasa valik töödest, mis on esitatud digitaalses portfoolios, näiteks:

– ruumiteemaline joonistus, maal, kollaaž või kompositsioon
– ruumiline makett
– materjalikatsetuse näidis (omaloodud uus materjal, millel oleks praktiline või esteetiline väärtus);
– olulisim loominguline ebaõnnestumine (esitatud loominguline ebaõnnestumine peab olema veenev ja hästi põhjendatud ning kajastama teie kriitilist analüüsivõimet).

Vestlus, mis toimub paralleelselt eksamiülesandega, jaguneb järgnevalt:
tööde esitlus: 5 min;
vestlus: 5 min.

Hindamiskriteeriumid: Hinne koosneb tööde vastavusest kriteeriumitele ning vestluse sisukusest.

Eksamiülesanne 1: Ruumi konstrueerimine 04.07.24 10.00–13.00
Vajaminevad materjalid ja töövahendid, mida eksamile kaasa võtta: kustukumm, pliiatsid, käärid, PVA liim, joonlaud.

Eksamiülesanne 2: Tajukaart 05.07.24 10.00–13.00 A501
Vajaminevad materjalid ja töövahendid, mida eksamiülesande lahendamiseks kaasa võtta: joonistustarbed, värvid, käärid, nuga, paberid (ajalehed, ajakirjad, plakatid) vms. 

Pingerida moodustub neljast hindest: portfoolio (0-10 punkti); vestlus (0-10 punkti); eksamiülesanne 1 (0-10 punkti); eksamiülesanne 2 (0-10 punkti). Kokku maksimaalselt 40 punkti.

Kandideerimislävend* on 20

*kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.