Magistriõpe

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna magistriõppesse

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri eestikeelsesse magistriõppesse ootame nii meie osakonnas või teistes disainikoolides kui ka teistel erialadel bakalaureusekraadi omandanuid: nii neid, kes värskelt lõpetanud kui neid, kes vahepeal oma valdkonnas professionaalina tegutsenud. Magistriõpe tähendab bakalaureuseõpingutest suuremat süvenemist ning võimet minna oma tööga iseseisvalt edasi ning tugeval sisseastujal on silme ees siht, milleni ta järgmise kahe aasta jooksul püüdlema hakkab.

Sisearhitektuuri magistriõppe vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 8

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Pingerida moodustub kahest hindest: vestlus ja portfoolio; essee

EKSAMIÜLESANNETE KIRJELDUS:

VESTLUS ja PORTFOOLIO

Vestluse eesmärgiks on keskenduda portfooliost, magistritöö suunast ja autoripositsioonist kerkivate teemade arutelule.

Portfoolio palume kaasa võtta paberkandjal või esitleda digitaalses formaadis. Portfoolio peaks koosnema minimaalselt viiest erialaprojekti kokkuvõttest ning sisaldama ka autoripositsiooni, diagramme, fotosid, visuaale ja selgitavat infot.

Hinnatakse portfoolio kvaliteeti ja professionaalset suulist eneseväljendusoskust.

ESSEE

Essee võimalikust magistritöö teemast (kokku kuni 2000 tähemärki, PDF formaadis).

Hinnatakse tänase ühiskonna ees seisvate probleemide ja võimaluste nägemise oskust ning nende lahendamiseks valitud vahendite ja sekkumiste asjakohasust ning kirjalikku eneseväljendusoskust.

Pingerida moodustub kahest hindest: portfoolio ja vestlus (0-10 punkti); essee (0-10 punkti);

Kandideerimislävend* on 10

*kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.