Magistriõpe

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna magistriõppesse

Vastuvõtt on avatud. Avalduste esitamine toimub SAISis  27. juunini 2024.

Neljapäeval, 6. juunil kell 16.00-17.00 toimub sisearhitektuuri magistriõppekava infotund EKAs kohapeal (ruumis C409) ja lisaks paralleelselt ka online (Zoomis).

Aprillis toimunud infotunni salvestust saab näha siit.

Vestlused toimuvad 3. juulil Põhja pst 7- D409 või Zoom.

  • Magistriõppe õppekaval on nõutud inglise keele oskus. Täpsed nõuded on SIIN
  • Magistriõppe nominaalne õppeaeg on 2 aastat (neli semestrit) ja õppekava maht 120 EAP.
  • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta.
  • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt. ENIC/NARIC Keskuse hinnang tuleb esitada koos avaldusega.
  • Tutvu lähemalt Vastuvõtueeskirjaga 2024 aastaks
  • Vt ka infot vastuvõtutingimuste kohta.

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri eestikeelsesse magistriõppesse ootame nii meie osakonnas või teistes disainikoolides kui ka teistel erialadel bakalaureusekraadi omandanuid: nii neid, kes värskelt lõpetanud kui neid, kes vahepeal oma valdkonnas professionaalina tegutsenud. Magistriõpe tähendab bakalaureuseõpingutest suuremat süvenemist ning võimet minna oma tööga iseseisvalt edasi ning tugeval sisseastujal on silme ees siht, milleni ta järgmise kahe aasta jooksul püüdlema hakkab.

Sisearhitektuuri magistriõppe vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 8

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Pingerida moodustub kahest hindest: vestlus ja portfoolio; essee

EKSAMIÜLESANNETE KIRJELDUS:

VESTLUS ja PORTFOOLIO

Vestluse eesmärgiks on keskenduda portfooliost, magistritöö suunast ja autoripositsioonist kerkivate teemade arutelule.

Portfoolio palume kaasa võtta paberkandjal või esitleda digitaalses formaadis. Portfoolio peaks koosnema minimaalselt viiest erialaprojekti kokkuvõttest ning sisaldama ka autoripositsiooni, diagramme, fotosid, visuaale ja selgitavat infot.

Hinnatakse portfoolio kvaliteeti ja professionaalset suulist eneseväljendusoskust.

ESSEE

Essee võimalikust magistritöö teemast (kokku kuni 2000 tähemärki, PDF formaadis).

Hinnatakse tänase ühiskonna ees seisvate probleemide ja võimaluste nägemise oskust ning nende lahendamiseks valitud vahendite ja sekkumiste asjakohasust ning kirjalikku eneseväljendusoskust.

Pingerida moodustub kahest hindest: portfoolio ja vestlus (0-10 punkti); essee (0-10 punkti);

Kandideerimislävend* on 10

*kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Lisainfo:

Gregor Taul
Lektor
Sisearhitektuuri osakond
Põhja pst 7, Tallinn, Estonia
gregor.taul@artun.ee
Tel +372 55 690 456