Avanes EKA uurimisgrantide taotlusvoor!

Kuulutame välja 2023. aastal algavate EKA uurimisgrantide taotlusvooru

EKA UURIMISGRANDI eesmärk on akadeemiale oluliste uurimisteemade ja -rühmade loomine ja arendamine, teadmussiirde suurendamine ning akadeemia teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tõstmine. Uurimisgrandi pikkus on kuni 24 kuud.

Välja antakse kolm uurimisgranti:

1) teadustööle suunatud TEADUSGRANT summas kuni 35 000 eurot aastas;

2) loomepõhisele uurimistööle suunatud LOOVUURIMUSLIK GRANT summas kuni 35 000 eurot aastas (rühmagrant) või kuni 18 000 eurot aastas (individuaalgrant);

3) koostöös era-, avaliku või mittetulundussektori organisatsiooniga läbi viidavale rakenduslikule projektile suunatud ARENDUSGRANT summas kuni 35 000 eurot aastas.

Võimalus on taotleda ka JÄTKUGRANTI, mille eesmärk on toetada tähtajalise teadusprojekti (IUT, PUT, Mobilitas jm) lõppedes uurimissuuna püsimist ja edasi arendamist ning uue teadusprojekti ettevalmistamist. Jätkugrandi pikkus on kuni 24 kuud.

Teadus- ja arendusgrant on reeglina rühmagrandid, loovuurimusgrant võib olla nii individuaal- kui ka rühmagrant. Põhjendatud juhtudel (nt kui grandist saavad palka mitmed inimesed) on lubatud eelarvet suurendada kuni 10%.

Uurimisgrantide taotlemise ja hindamise täpsemad tingimused on kirjeldatud EKA teadusfondi põhimääruses: https://www.artun.ee/teadus-ja-arendus/teadus/ekagrandid/. Taotlemine toimub akadeemia elektroonilise dokumendihaldussüsteemi (WebDesktop/WD) kaudu. Taotluste tähtaeg on 14. november 2022.

Uurimisgrandi taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon, kuhu kuulub kolm liiget EKA akadeemilise personali hulgast ning kaks välisliiget. Tulemused kuulutatakse välja detsembris 2022.

 

Lisainfo:

Pille Epner, pille.epner@artun.ee
Anu Allas, anu.allas@artun.ee