EKA grandid

EKA grantide eesmärgiks on akadeemiale oluliste uurimisteemade ja -rühmade loomine ja arendamine, teadmussiirde suurendamine ning akadeemia teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tõstmine.

Reeglina antakse välja kolm granti – teadustööle suunatud teadusgrant, loomepõhisele uurimistööle suunatud loomeuurimuslik grant ja koostöös era-, avaliku- ja mittetulundussektori organisatsioonidega läbiviidavatele rakenduslikele projektidele suunatud arendusgrant.

Teadusgrant ja arendusgrant on reeglina rühmagrandid, loomeuurimuslik grant võib olla nii individuaal- kui ka rühmagrant.

Grantide väljaandmise tingimused ja kord on sätestatud EKA teadusfondi põhimääruses.

EKA grantide taotlusvormid:
Teadusgrandi taotlusvorm
Jätkugrandi taotlusvorm
Arendusgrandi taotlusvorm
Loomeuurimusliku grandi taotlusvorm
Eelarve vorm

EKA grandid 2020

Teadusgrant 2020

Stiil ja tähendus. Eesti kunstiteaduse distsiplinaarsed teisenemised (2021-2022)
Vastutav täitja: prof Krista Kodres

Loomeuurimuslik grant 2020

Sensoorne disain (2021-2023)
Vastutav täitja: dr Kristi Kuusk

Kujundliku mõtte labor (2021-2023)
Vastutav täitja: dr Liina Keevallik

Arendusgrant 2020

Tallinna linna viidasüsteemi arendusprojekti ettevalmistamine ja sellega seotud kasutajauuringud (jaanuar-detsember 2021)
Vastutav täitja: Ruth-Helene Melioranski

EKA grandid 2019

Arendusgrant 2019

“Muutmoodulmaja: modulaarse puidust kortermaja arhitektuurse kontseptsiooni arendamine ja prototüüpimine”
Vastutav täitja: dr Renee Puusepp

“Tähendus- ja kogemusloome digitaalses kunstis ja mängudes” (2019-2021)
Vastutav täitja: dr Raivo Kelomees

Loomeuurimuslik grant 2019

“Käsmu inimesed ja majad” (2019-20)
Vastutav täitja: Eve Kask