Erialast

Erialast

Skulptuuri- ja installatsiooni eriala pakub võimaluse süvendatult tegeleda ruumi, vormi ja mahuga seotud kunstiliste praktikatega. Eriala õppekava on koostatud praktiliste oskuste, sidusate teadmiste ja loomingulist protsessipõhisust silmas pidades. 

Osakonna mõtteviis

Skulptuuri ja installatsiooni erialal lähenetakse õpetusele terviklikult. Tähtsad pole mitte ainult tehnilised oskused või ainult idee vaid see kuidas need lõpptulemusena kunstilise tervikmõju saavutavad. Seega on põhirõhk protsessil, mille käigus idee ja sellele materiaalse vormi leidmine üksteist koosmõjus toetavad. Õppetöö toimub nii grupitöö kui ka individuaalse õppe vormis. Töö väikestes gruppides toestab aktiivset kaasamõtlemist, individuaalne lähenemine nüanseeritumat tööd konkreetse idee või projekti kallal. Oluline ja väärtuslik osa õppetööst on tudengi poolne aktiivsus ja initsiatiiv. 

Kuidas õppimine toimub

Õppimine installatsiooni ja skulptuuri erialal toimub kursuste kaupa. Semestri lõikes juhendavad erialaprojekte osakonna õppejõud ja väljastpoolt EKA-t kutsutud oma erialal tegutsevad kunstnikud. Erialakursuste juhendajad viivad kursusi läbi iseenda kunstipraktikale ja kogemustele tuginedes, mis tagab alati värske ja mitmekülgse lähenemise eriala õpetamisele. Üldiselt juhitakse üliõpilane lihtsamatelt ülesannetelt keerukamatele vastavalt õppekava ülesehitusele aastate lõikes. Õppetööd tervikuna iseloomustab multi- ja interdistsiplinaarsus, protsessipõhisus ja orienteeritus teoreetiliste teadmiste ning praktiliste oskuste sidumisele iseseisva ja mõtleva noore kunstnikuna.