Sisseastumine

KEDA OOTAME ÕPPIMA

Ootame oma osakonda tudengeid, kes on kõrgelt motiveeritud osalema kaasaegses kunstipraktikas.

Ajakava

01.02.– 27.06.2024 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
17., 26. ja 27.06.2024 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

Kunst BA õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Küsimused leiad SIIT

30.06.– 01.07.2024 toimuvad vestlused
02.07.2024 konsultatsioon
02.– 05.07.2024 kohapeal toimuvad sisseastumiseksamid
hiljemalt 05.07.2024 teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
10.07.2024 õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava KUNST (maal, graafika, installatsioon ja skulptuur)

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ESIMENE VOOR:

SAISi tuleb laadida portfoolio ja essee teemal „Arvustus ühe 2024. aastal nähtud kunstinäituse kohta“

Näituse arvustuse nõutavaks pikkuseks on min 1 lehekülg (2000–2500 tähemärki koos tühikutega) A4 formaadis (kirjatüüp Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5). Kindlasti märkida essee pealkirjas arvustatava näituse pealkiri, toimumiskoht ja aeg ning autori nimi. Palume esitada essee .pdf vormingus, palume essee dokument nimetada enda täisnimega. Näituse arvustuse puhul hinnatakse sisseastuja sõnalist väljendusoskust, analüüsivõimet ja argumenteerimise võimekust, teksti sidusust ja terviklikkust. Samuti hinnatakse kirjutaja mõttekäikude originaalsust, maailmavaatelist avarust ning vastavust EKA-s õppimiseks vajalikele nõudmistele. Hindamine toimub 10-palli skaalal.

Kunstniku portfoolio peab sisaldama vähemalt kaheksa (viimase kolme aasta) teose dokumentatsiooni (teose foto ja andmed (pealkiri, tehnika, teostamise aasta)). Soovi korral võib esitada veel kuni viis iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja olemasolu korral visandiploki. Esitatud portfoolio peaks järgima ekraani horisontaalset formaati.

Esitatud portfoolio alusel valib vastuvõtukomisjon välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele. Tulemused teatatakse hiljemalt 28. juunil kella 15.00ks. Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat oma avalduselt portfoolio vooru positiivse läbimise korral.

 


TEINE EKSAMIVOOR: Vestlus

Vestlus toimub 30. juunil ja 1. juuli 2024 Põhja pst 7-D306

Personaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast eelvooru positiivset läbimist.

Vestlus etteantud artikli teemal (kandidaat peab olema valmis rääkima kõigil kolmel teemal).

Artiklite nimekiri:

  1. Eero Epner “Maastiku vaatamisest eesti vanemas maalikunstis” (https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/maastiku-vaatamisest-eesti-vanemas-maalikunstis/)
  2. Mats Laes Nuter “Kunst on linnas kunsti näha” (https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/kunst-on-linnas-kunsti-naha/)
  3. Neeme Lopp ja Jaak Tomberg “Tulevik on tunni aja pärast” (https://www.muurileht.ee/tulevik-on-tunni-aja-parast/).

Vestlusele kaasa:

Vestlusele võib kaasa võtta eelnevalt SAISi üleslaetud kunstniku portfoolio paberkandjal, mis sisaldab vähemalt 8 (viimase kolme aasta) teose dokumentatsiooni ning lühikest kunstnikupositsiooni tutvustavat teksti. Soovi korral võib kaasa võtta kuni 5 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja olemasolu korral ka visandiplokk. Zoomi vestluseks palume ette valmistada portfoolio töödega esitluse ekraanilt jälgimiseks. 

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru.


KOLMAS EKSAMIVOOR: sisseastumiseksamid kohapeal

Eksamitele eelneb konsultatsioon 02.07.2024 kell 10.00 Põhja pst 7- Galerii

Eksamiülesanne 2: joonistamine 02.07.2024 11.00- 18.00 Põhja pst 7- kogunemine EKA Galeriis
Joonistatakse kohapeal valmisseatud ülesande alusel. Joonistusvahendid saab kohapealt. Joonistus peab valmima esimese eksamipäeva lõpuks. Joonistus seatakse üles oma Loomingulise ülesande teose lähedusse.

Hinnatakse proportsioonide, mahtude, valguse, vormi, perspektiivi paikapidavust ja veenvust.

Eksamiülesanne 3 “Loominguline ülesanne” 03.-04.07.2024 kell 10.00–18.00 Põhja pst 7

Erialaeksami loomingulise ülesande teema antakse eksamile eelneval konsultatsioonil.

Ülesande teostamiseks on kandidaatidel aega kaks päeva, mille jooksul peab EKAs kohapeal valmima terviklik kunstiteos, mis kujutab, kirjeldab või peegeldab üliõpilaskandidaadi kui isiksuse maailmavaadet, hoiakuid, mälestusi või tuleviku prognoose.
Teose formaat on vaba, teos võib olla nt joonistus, installatsioon, graafiline teos, skulptuur, maal, video, foto, performance, heliinstallatsioon vm. Töö teostus peaks kandidaadi ideed ja kontseptsiooni toetama ning võimaldama tal näidata oma erialaseid oskusi.
Terviklik teos võib tähendada ka tööde seeriat või isegi mitmeid erinevates kohtades paiknevaid taieseid.
Lubatud on kõik kunstilise eneseväljenduse vormid ja tehnikad, mis jäävad seadusandluse raamidesse ja mida kandidaat suudab veenvalt ära põhjendada. Kogu spetsiifiline varustus selliste projektide teostamiseks ja eksponeerimiseks peab sel juhul olema tagatud sisseastuja enda poolt. Näiteks video puhul eeldame salvestamise ja monteerimise vahendite olemasolu kandidaadilt. Samuti peavad kandideerijal kaasas olema oma varustus joonistamiseks, maalimiseks, skulptuuri teostamiseks jne.
Teose kõrval võib vajadusel olla lühike selgitav tekst.

Töö teostamise vahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Tööks vajalikud joonistusalused ja mõned lihtsamad tööriistad on olemas ka eksami paigas. Töölaudade ja muu kohapealse inventari osas abistavad osakondade meistrid. 

Loomingulise ülesande hindamisel hinnatakse töö teostamisel kasutatud tehniliste oskuste taset, teose kontseptsiooni tugevust, ideelist  potentsiaali ja originaalsust, lahenduse kaasaegsust, valitud tehniliste vahendite ning kujutamise meetodite asjakohasust ja veenvust valminud teose kontekstis ning kogu lahendusega saavutatud kunstilist tervikväljundit. 

Eksamiülesanne 4 “Loomingulise ülesande esitlus” 05.07.24 kell 10.00 Põhja pst 7

Teose esitlus toimub hindamiskomisjoni ja kaas-kandidaatide ees. Selleks tuleb ette valmistada ja esitada lühike, 5 minuti pikkune teost selgitav ning põhjendav esitlus, millele järgneb küsimuste voor. Kaaskandidaatidele asjakohaste küsimuste esitamine on tervitatav.

Hinnatakse sisseastuja oskust tutvustada oma töid (erialaeksamid ja portfoolio), üldist silmaringi ning motivatsiooni töötamiseks kaasaegse kunsti valdkonnas. Hinnatakse ka sisseastuja võimet süveneda ja analüüsida kaaskandidaatide tööd. 

 

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 4  hindest 10 punkti süsteemis.

Kandideerimislävend*: 15

* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Lisainfo

Visandiplokk on kaustik, mis sisaldab tähenduslikku visuaalset materjali (joonistusi, kleebiseid, olmerämpsu jne.). Visandiplokk võib omada ka päeviku funktsiooni (uuri internetist märksõna “sketchbook” alt). Formaat võiks olla vähemalt A4. Graafika oma kitsamaks erialaks valinut eristab teistest kunstitudengeist suurem huvi joonistamise, raamatute, koomiksite, kirjutamise jms. vastu.

Eeldame teadlikkust kaasaegses kunstis toimuvast: soovitame külastada näitusi

http://ekasculpture.tumblr.com/

Valik galeriisid Tallinnas:

Tallinna Kunstihoone galeriid:

http://www.kunstihoone.ee/

Eesti Kunstnike Liidu galeriid:

Hobusepea galerii http://www.eaa.ee/hobusepea/hindex.htm

Draakoni galerii http://www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

KUMU

http://www.kumu.ee/en/

Vaal Galerii

http://www.vaal.ee/

Temnikova 6 Kasela galerii

http://www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Täpsemalt loe kandideerimise kohta SIIT

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Tudengikandidaadilt ei eeldata eelnevat kogemust skulptuuri modelleerimisel, küll aga huvi kolmemõõtmelise kaasaegse kunsti vastu.

Kandidaadid, kelle punktisumma jätab nad vastuvõetute pingereast väljapoole, pakume võimalust olla osakonna sõbralistis ja saada osa aasta jooksul toimuvatest sündmustest-näitustest-seminaridest ning soovitame tulla uuele katsele järgmisel aastal.

Raja Residentuuri saavad kandideerida vähemalt BA kunstiharidusega noored kunstnikud.

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee