Kutse andmine

Foto: Laura Rohtlaan

EKA sisearhitektuuri bakalaureuseõppe lõpetaja saab koos diplomiga kohe kätte ka sisearhitekti kutse, tase 6.

 

Miks on tegutseval sisearhitektil kutset vaja? 

 

Sisearhitektuuri eriala lõpetajatele on väga oluline teadmine kuulumisest profesionaalsete sisearhitektide hulka – see on esimene trepiaste, millest hakata ülespoole ronima, kas siis jätkates õpinguid magistriõppes või omandades kogemusi büroos. Kutsetunnistus annab noorele sisearhitektile enesekindluse ning tõendab tõsiseltvõetavust tööandja ja tellija vaatepunktist. Iga eriala õpetamisel on mõte siis kui selle sisu on ka kutsesüsteemis tunnustatud: nii saavad kooli lõpetanud professionaalselt parima võimaliku stardipositsiooni, sõltumata sellest, millises suunas nad edasi tegutseda plaanivad. 

 

Mis on kutsesüsteem? 

 

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. 

 

Kutsestandard kirjeldab konkreetse valdkonna tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid – nii saab kindla kutsestandardiga sisearhitekti tööandja või klient olla kindel, millised on sisearhitekti oskused ja teadmised. 

 

Eestis on sisearhitekti kutse andmise õigus Eesti Sisearhitektide Liidu juures tegutseval kutsekomisjonil ning Eesti Kunstiakadeemial. Sisearhitekti kutset antakse Eestis neljal kutsetasemel: 

  • Sisearhitekt, tase 6 (EKA bakalaureuseõppe lõpetanu)
  • Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7
  • Volitatud sisearhitekt, tase 7
  • Sisearhitekt-ekspert, tase 8

EKA sisearhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõpetaja saab sisearhitekti kutse, tase 6. Esimesed kutsetunnistused antakse EKA sisearhitektuuri lõpetanutele, kes alustasid õpinguid 2019. aastal.