Eel­akadeemia

Registreeru 2019. aasta jaanuaris algavasse Eelakadeemiasse:


 

EKA avatud akadeemia pakub loomevaldkonna kõrgkoolides edasiõppimisest huvitatutele süsteemset eelõpet eelakadeemias. Osalejate vanuse alampiir on 16 eluaastat, ülempiiri ei ole.

Praegused EKA üliõpilased arvavad, et eelõppes peaks osalema, sest see

  • aitab valmistuda sisseastumiseksamiteks – tekib ettekujutus sealsetest ülesannetest ja ootustest,
  • võimaldab saada teada, kuidas õpe EKAs välja näeb, ja kooliellu sisse elada,
  • võimaldab tutvuda erialaga ja saada teada, kas eriala sobib sellele huvilisele,
  • saab arendada konkreetseid oskusi (nt joonistamine, kompositsioon, maalimine),
  • aitab luua sisseastumiseks vajaliku portfoolio,
  • aitab muutuda enesekindlamaks.

Arhitektuuri eelakadeemia õppurite muljeid leiad meie blogist siin lingil.

Põhikursused

Põhikursused kestavad semestri ja neile on oodatud õppima tulevased sisseastujad. Õpe toimub nii sügis- kui ka kevadsemestril.

Sügissemestril keskendutakse vabadele kunstidele: joonistamisele, kompositsioonile, maalimisele ja ruumilisele kunstile. Selles õppes tasub osaleda siis, kui soovid arendada oma baasoskusi, millest on kasu kõigil EKA õppesuundadel õppijail. Samas ei ole joonistamis- ja maalimisoskus kõigil erialadel õppimise eeldus.

Kevadsemestril toimub õpe kolmel suunal: arhitektuur, disain ja vabad kunstid.

Eelakadeemia 2019. aasta kursustele registreerumine on avatud.

 

Intensiivkursused

Intensiivkursused annavad sissejuhatuse põhiteadmistesse. Need kursused toimuvad vahetult enne sisseastumiseksameid märtsist juunini (2019. a kevadel toimuvad joonistamise, arhitektuurijoonistamise, muinsuskaitse ja restaureerimise, portfoolio kursused).

Lõpetanutel on võimalus saada EKA täienduskoolituse tunnistus kui on sooritatud arvestus.

Kõigi avatud akadeemia pakutavate õppimisvõimaluste kohta vaata siit.