Miks astuda EKAsse?

EKA videotuur rektor Mart Kalmu juhtimisel

 

Eestis ainulaadsed erialad

Kunstiakadeemias on neli teaduskonda: arhitektuur, disain, kunstikultuur ja vabad kunstid. Neis koolitatakse nii kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi kui ka restaureerijaid. Õppida on võimalik enam kui 30 erialal. Paljudel erialadel on Eestis võimalik omandada kõrgharidus vaid siin, seda nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel.

Rahvusvaheline õpe ja tunnustatud õppejõud

Õppejõududeks ja juhendajateks on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid, ajaloolased, teadlased. Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt esinema ka külalislektoreid partnerülikoolidest Eestist ja väliskõrgkoolidest. Ligi 70% EKA lõpetanud tudengitest on käinud välismaal vahetusõpingutel või praktikal – seda on võimaldanud kooli tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui 150 välisülikooliga ja mitmete rahvusvaheliste võrgustikega. 2024. a seisuga kuulub EKA 150 maailma parima kunsti- ja disaini kõrgkooli hulka.

Huvitav õppekeskkond

EKA uus, 2018. aastal avatud õppehoone paikneb 1920. aastate ekspressionistlikus Rauaniidi vabrikuhoones, mis on laiendatud ja ümber ehitatud kaasaegseks kunstikooliks. Ent ka kooli asukoht linnas on eriline – just siia on kandunud uue elu keskpunkt. Asume sada meetrit põhja pool UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvast keskaegsest Tallinna vanalinnast, juhatades sisse Kalamaja linnaosa, kus on lisaks EKAle koha leidnud ka uue põlvkonna kultuuriinstitutsioonid nagu Telliskivi Loomelinnak, Kultuurikatel, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum jt. 2024. aastal avatakse lisaks veel üks uus õppehoone olemasoleva maja kõrval, Kotzebue tänaval. 

Kunstiakadeemia töökodasid ja stuudioid saavad kasutada kõik EKA üliõpilased. Selleks korraldatakse töökodade kasutamise koolitusi ja tutvustusi. Samuti saab pöörduda otse töökoja meistri poole, kes abistavad tudengeid oma ideid realiseerida. Ülikoolis on tehnikalaenutus, kus tudengid saavad laenutada kaasaegset foto-, video-, valgus- ja helitehnikat, projektoreid ning muid töövahendeid, et parimal moel teostada oma õppe- ja loometöö ideid.

Kunstiakadeemial on põhjalik ja pidevalt täienev teadusraamatukogu, praktikabaasid Muhumaal Tamses ja Vijandimaal Heimtalis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ühine ühiselamu Tallinnas Kuhlbarsi tänaval.

Individuaalne õpe

Eesti Kunstiakadeemias õpib pea 1200 tudengit. Suure erialavaliku juures suudab akadeemia pakkuda individuaalset õppevormi, kus olulised märksõnad on inimlik aspekt ja õppejõudude isiklik mentorlus kogu õppetöö vältel. Osakonnad on omaette tugevad organismid, kuid võimaldavad ka omavahelist lõimumist ja interdistsiplinaarsust. Paljud erialad on tegutsenud katkematult juba ligi sajandi, seega on neil pikaajaline kogemus ja ajalooline järjepidevus ning samas on nad avatud eriala sees ja kaasaegses kunstis laiemalt toimuvatele muutustele.

EKA tudengid on siinse õppetegevuse ja omandatud haridusega väga rahul – pea 90% lõpetajatest soovitavad tulla EKAsse õppima (vt ka EKA lõpetajate rahulolu-uuring).

Aktiivne loometegevus

Tavaks on saanud aktiivne näitustegevus. Uues õppehoones asub EKA galerii, mille näituste programmi moodustavad valdavalt üliõpilaste, osakondade ja vilistlaste väljapanekud. Iga aasta leiavad galeriis aset ka EKA muuseumi näitus, vabade kunstide hindamiste väljapanekud “Hindamismaraton” ja osa lõputööde festivalist TASE. Galerii üheks eesmärkidest on kasutada galeriikeskkonda õppeprotsessi osana, eksponeerimis-ekperimendi paigana, anda üliõpilastele võimalus tajuda oma värskeid teoseid professionaalses keskkonnas. Sageli saavad noored kunstnikud seal esimese oma tööde galeriiruumis suuremale publikule eksponeerimise kogemuse. Üldprogrammi toovad värskust välisprojektid ja kuraatorinäitused. Lisaks EKA galerii näitustele toimuvad pidevalt üliõpilaste, õppejõudude, osakondade vm ühisnäitused erinevatel pindadel Tallinnas ja sellest väljaspool.

Lisaks näitustegevusele toimuvad erinevates osakondades avatud loengud jm sündmused. Toimub aktiivne kirjastustegevus: publitseeritakse nii õppejõudude koostatud raamatuid, õpikuid, artiklikogumikke kui ka eelretsenseeritavaid teoseid teadus- ja õppekirjanduse alalt ja muud.

Elukestev õpe

Elukestva õppe võimalusi pakub suurim elukestva loovõppe keskkond Eestis – EKA avatud akadeemia. Siin saab aastaringselt osaleda erineva mahu ja tasemega kursustel ning täienduskoolitustel. Lisaks täiendkoolitustele pakutakse mikrokraade ning sisseastujatele ettevalmistavaid kursusi Eelakadeemia programmi raames.

Keda ootame õppima

Akadeemiasse on oodatud õppima motiveeritud inimesed, kes on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud, et veelgi enam arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet ja tegevusvõimalusi loova inimesena. Akadeemia eesmärk ja soov on, et selle kooli lõpetajad oleksid edaspidi võimelised edukalt ühiskonnas toimima ning töötama iseseisvate loojate ja mõtlejatena. Seetõttu on õppekavad üles ehitatud nii, et areneks üliõpilaste analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine. Astu EKAsse, kui näed end tulevikus aktiivse kultuuriruumi kujundajana!