Museoloogia

Näitusevaade “Mõeldes labürindist. 50 aastat Tallinna graafikatriennaali”. Foto: Stanislav Stepaško

Alates 2018. aasta sügisest on EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri ning muinsuskaitse ja konserveerimise magistrantuuri õppesuunaks võimalik valida museoloogia eriala. Õppesuuna eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mida on tarvis töötamiseks kunsti-, arhitektuuri- ja disainimuuseumides (aga ka laiemalt kultuuriväärtusi säilitavates muuseumides) erinevatel ametikohtadel: kuraatori, koguhoidja, haridus- ja publikuprogrammide looja, kommunikatsiooni- või arendusspetsialisti, projektijuhina. Kõik need ametikohad eeldavad nii spetsiifilist kompetentsi kui ka üldist arusaama sellest, mida ja milleks kunstimuuseum teeb ning kuidas ta toimib. Museoloogia õppesuund annab praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama muuseumi rolli ja eesmärke kaasaegsel kultuuriväljal. Kui museoloogia laiemas tähenduses tegeleb kõigi muuseumidega, siis EKA-s õpetatav museoloogia keskendub kunstimuuseumidele ja nende eripärale.

Uudised ja sündmused

Denis Diderot_Jean-Antoine Houdon

KVI magistrikonverents 30. märtsil

30. märtsil algusega kell 10:00 leiab aset KVI 2020. aasta magistrikonverents, kus magistrandid tutvustavad kaitsmise eel oma magistriprojekte. Eriolukorrast tulenevalt toimub konverents seekord veebiseminarina piiratud osaliste ringile, mitte avalikult. Magistrikonverentsil esinevad: Annika Üprus: "Teekond produtsendist kuraatoriks" Gerli Mägi: "Kuus "Krati" lavastust arhiivides – ...
Balti reis

KVI magistrantide õppereis Balti riikidesse

11.–13. veebruaril külastasid museoloogia õppesuuna tudengid ja museoloogiahuvilised KVI magistrandid Lätit ja Leedut. Kolme sisuka päevaga jõuti tutvuda olulisemate uuenduste ja väljapanekutega erinevates Riia, Vilniuse ja Kaunase kunstiinstitutsioonides. Kohtuti muuseumites töötavate kunstiajaloolaste, kuraatorite ja projektijuhtidega. Õppereisi esimeseks sihtpunktiks oli Riia. Läti ...
img_20190930_162621

Kunstiajaloo ja muinsuskaitse magistrandid üle Eesti kogunesid ühisseminarile Purdi mõisas

Nelja Eesti õppetooli kunstiajalooga tegelevad õppejõud ja magistrandid korraldasid 30.09.-1.10.2019 värskelt restaureeritud Purdi mõisas ühisseminari. Osalesid EKA kunstiteaduse-visuaalkultuuri, EKA muinsuskaitse-konserveerimise ning TÜ ja TLÜ kunstiajaloo õppetool. Selline "sõpruskohtumine" toimus esimest korda, eesmärgiga saada parem ettekujutus üksteise õppekavadest ja ...
EKA_Vaade_3

Uus eriala: museoloogia

EKA kunstikultuuri teaduskonnas saab sellest sügisest õppida uut eriala, museoloogiat. Museoloogia õppesuuna võivad valida nii kunstiteaduse ja visuaalkultuuri kui ka muinsuskaitse ja konserveerimise magistrandid. Üliõpilasele tähendab see valikute suurenemist ja võimalust üha rohkem ise kujundada oma õpingute sisu, kavandada ise tee oma professionaalsete oskuste arendamiseks. Eelmisest ...